Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 4.r. učebnice (vytvořená v souladu s RVP ZV)

  Učebnice pro 4.ročník vytvořená v souladu s RVP ZV.

  Naše cena s DPH:
  129 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Alena Bára Doležalová
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  55937
  EAN:
  9788076004672
  ISBN:
  4-75
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  • Nová učebnice Český jazyk 4  je zpracována v souladu s RVP ZV. Doplňují ji samostatně prodejné pracovní sešity Český jazyk 4.r. 1.díl a Český jazyk 4.r. 2. díl.

  • Učebnice obsahuje učivo 4. ročníku (nauka o slově a jeho stavba, vyjmenovaná slova - prohloubení učiva, slovní druhy, pravopis koncovek podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem).

  • Texty a práce s nimi rozvíjejí čtenářskou gramotnost a čtení s porozuměním.

  • Učivo je cyklicky procvičováno a opakováno různými typy úkolů, cvičení a didaktických her. Na mnoha místech navozuje práci dvojic či skupin a učí tak žáky týmové práci. V učebnici jsou zařazeny také úkoly, které vedou k práci s dalšími zdroji informací.

  • Mezipředmětově je učivo propojeno s přírodovědou, vlastivědou i dalšími předměty, čímž umožňuje pracovat ve větších celcích, než je vyučovací hodina, vytvářet projekty, zařazovat aktivní metody práce. 

   

  Určeno pro:
  4. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  112

  Obsah učebnice

  I.   Opakování učiva z nižších ročníků

  • Slohová cvičení - orientace v textu

  II.  Nauka o slově

  • 1. Význam slova a jeho hlásková podoba
  • 2. Slova jednoznačná a mnohoznačná
  • 3. Slova protikladná a souznačná
  • 4. Slova nadřazená, podřazená, souřadná
  • 5. Slova spisovná a nespisovná
  • 6. Slova citově zabarvená
  • 7. Nauka o slově - opakování
  •     Slohová cvičení - pracovní postup

  III. Stavba slova

  • 1. Kořen, předpona, přípona
  • 2. Předložky a předpony
  • 3. Předložky od, nad, pod, před
  •     Předpony od-, nad-, pod-, před-
  • 4. Předložka bez
  •     Předpony bez-, roz-, vz-
  • 5. Předložky v, ve, předpony ob-, o-, v-
  •     Psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě
  • 6. Zdvojené souhlásky
  • 7. Stavba slova - opakování
  •     Slohová cvičení - porozumění textu, přihláška

  IV. Vyjmenovaná slova

  • 1. Vyjmenovaná slova po B
  • 2. Vyjmenovaná slova po L
  • 3. Vyjmenovaná slova po M
  • 4. Vyjmenovaná slova po B, L, M - opakování
  • 5. Vyjmenovaná slova po P
  • 6. Vyjmenovaná slova po S
  • 7. Vyjmenovaná slova po V
  • 8. Vyjmenovaná slova po P, S, V - opakování
  • 9. Vyjmenovaná slova po Z
  • 10. Psaní i, í / y, ý po F
  • 11. Vyjmenovaná slova - opakování
  •       Slohová cvičení - telefonický rozhovor

  V.   Slovní druhy

  • Slohová cvičení - charakteristika postavy

  VI.  Podstatná jména

  • 1. Rod a číslo podstatných jmen
  • 2. Pád podstatných jmen
  •     Slohová cvičení - vyprávění příběhu podle obrázkové osnovy

  VII. Skloňování podstatných jmen

  • 1. Skloňování podstatných jmen rodu středního
  •     Vzor město
  •     Vzor moře
  •     Vzor kuře
  •     Vzor stavení
  •     Podstatná jména rodu středního - opakování
  • 2. Skloňování podstatných jmen rodu ženského
  •     Vzor žena
  •     Vzor růže
  •     Vzor píseň
  •     Vzor kost
  •     Podstatná jména rodu ženského - opakování
  • 3. Skloňování podstatných jmen rodu mužského
  •     Vzor pán
  •     Vzor hrad
  •     Vzor muž
  •     Vzor stroj
  •     Vzor předseda a soudce
  •     Podstatná jména rodu mužského - opakování
  •     Slohová cvičení - vyprávění

  VIII. Slovesa

  • 1. Tvar určitý a neurčitý
  • 2. Jednoduché a složené slovesné tvary
  • 3. Zvratná slovesa
  • 4. Časování sloves - čas přítomný
  • 5. Časování sloves - čas budoucí
  • 6. Časování sloves - čas minulý
  • 7. Slovesa - opakování
  •     Slohová cvičení - blahopřání, pozvánka

  IX.   Stavba věty

  • 1. Věta jednoduchá a souvětí
  • 2. Podmět a přísudek
  • 3. Shoda přísudku s podmětem
  •     Podmět rodu středního
  •     Podmět rodu ženského
  •     Podmět rodu mužského
  • 4. Řeč přímá a nepřímá
  • 5. Stavba věty - opakování
  •     Slohová cvičení - dopis

  X.   Závěrečné opakování

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?