Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk pro 4. ročník ZŠ - učebnice

  Naše cena s DPH:
  205 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  P. Grünhutová, L. Hubeňáková, P. Humpolíková, V. Volf
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  53179
  EAN / ISBN:
  9788073580391
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Poutavá barevná učebnice českého jazyka, která navazuje na koncepci zpracování učebnice 2. a 3. ročníku.
  • Jedním ze základních rysů učebnice je opět motivační příběh skřítků – tentokrát putují v čase a přitom pomáhají dětem osvojit si učivo pravopisu, rozvíjet slovní zásobu a komunikační dovednosti, získat návyky a dovednosti spojené s psaním textů…
  • Jednou ze základních částí učebnice je postupně se rozvíjející příběh, v němž vystupují postavy skřítků známých již z učebnice pro 2. a 3. ročník (kouzelník, skřítci a děti).
  • Učebnice umožňuje osvojení si učiva prostřednictvím zajímavých dobrodružných textů různých forem, žánrů, typů, různého rozsahu a náročnosti, velkého množství různorodých úkolů, zábavných cvičení a názorných i vtipných obrázků.
  • Koncepce příběhu je následující: Kouzelník, skřítci a děti putují v čase a historii. Děti mají možnost poznat nejen události světových dějin, ale seznamují se i s českými osobnostmi a jejich významnými činny.
  • Do učebnice byly zařazeny také slohové oddíly, které napomáhají rozvoji komunikačních dovedností, získání základních návyků a dovedností spojených s psaním základních textů (dopis, blahopřání), podporující skupinovou práci, navozují mj. běžné situace, s nimiž se děti tohoto věku mohou setkat (telefonování, pomoc ostatním) a procvičují schopnosti orientovat se v nich, souvisle a plynule se v nich vyjadřovat. Dále formulovat svůj názor, diskutovat, vyhledávat nové informace, zpracovávat je do jisté formy, a v neposlední řadě samozřejmě popisovat a vyprávět, ať již volně nebo dle osnovy.
  • Učebnice kromě procvičování pravopisu a ostatních součástí uvedených v osnovách, pomáhá rozvíjet i jazykový cit, slovní zásobu (např. díky jazykové hře, objasňování vzniku některých slov, vysvětlování významů slov) a nabízí dětem i učitelům materiál bohatý na zajímavosti a podněty k další práci.
  • Na konci učebnice jsou zařazeny přehledné tabulky s gramatickými jevy (vzory podstatných jmen, časování sloves, slovesný způsob).
  • V samém závěru učebnice je vymezená jedna strana projektům, které vychází z jednotlivých motivačních textů. Záleží na kantorech, jakou časovou náročnost projektům vymezí (týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční) a jakou jejich část pro své záměry použijí.
  • S doložkou MŠMT.

   

  Určeno pro:
  4. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  133

  Obsah učebnice

  • A jsme zase tady
  • Opakování
  • PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ŘEČ
  • Význam slov - Slova jednovýznamová a více významová
  • Význam slov - Slova souznačná a protikladná
  • Význam slov - Slova nadřazená, podřazená a souřadná
  • Význam slov - Slova spisovná a nespisovná
  • Význam slov - Slova citově zabarvená
  • Význam slov - Opakování
  • VYPRAVOVÁNÍ PODLE OBRÁZKOVÉ PŘEDLOHY
  • Vyjmenovaná slova po B, L, M, P
  • CO JSOU TO ODSTAVCE?
  • Vyjmenovaná slova po S, V, Z
  • Vyjmenovaná slova - Opakování
  • ZÁSADY TELEFONOVÁNÍ
  • Nauka o slově - Stavba slova a slova příbuzná
  • Nauka o slově - Od-/od, nad-/nad, pod-/pod, před-/před
  • Nauka o slově - Vz-, roz-, bez-/bez
  • Nauka o slově - Bě/bje, vě/vje, pě
  • Nauka o slově - Opakování
  • BLAHOPŘÁNÍ
  • Tvarosloví - Slovní druhy
  • Tvarosloví - Jmenné mluvnické kategorie
  • Tvarosloví - Slovesné mluvnické kategorie
  • Tvarosloví - Vzory podstatných jmen
  • POPIS OSOBY
  • Podstatná jména rodu středního
  • Podstatná jména rodu středního - Opakování
  • POPIS PŘEDMĚTU
  • Podstatná jména rodu ženského
  • Podstatná jména rodu ženského - Opakování
  • DOPIS
  • Podstatná jména rodu mužského
  • Podstatná jména rodu mužského - Opakování
  • ČLENĚNÍ TEXTU
  • Podstatná jména - Souhrnné opakování
  • Slovesa - Slovesné kategorie
  • Slovesa - Určité a neurčité slovesné tvary
  • Slovesa - Jednoduché a složené slovesné tvary
  • Slovesa - Zvratná slovesa
  • Slovesa - Opakování
  • VYPRAVOVÁNÍ PŘÍBĚHU
  • Slovesa - Slovesný čas
  • Slovesa - Opakování
  • TELEFONOVÁNÍ
  • Slovesa - Slovesný způsob
  • Slovesa - Opakování
  • POPIS ČINNOSTI
  • Skladba - Věta jednoduchá a souvětí
  • Skladba - Základní skladební dvojice
  • Skladba - Opakování
  • DOPIS A JEHO DRUHY
  • Skladba - Shoda přísudku s podmětem
  • Skladba - Shoda přísudku s podmětem - Opakování
  • OZNÁMENÍ
  • Skladba - Souvětí a jeho stavba
  • Skladba - Spojovací výrazy
  • PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ŘEČ
  • Skladba - Interpunkce
  • Skladba - Opakování
  • VYPRAVOVÁNÍ
  • Závěrečné opakování
  • PŘÍPRAVA NA PRÁZDNINY
  • Závěrečné opakování
  • Gramatické přehledy - Slovní druhy
  • Gramatické přehledy - Podstatná jména
  • Gramatické přehledy - Slovesa

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?