Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk pro 5. ročník ZŠ - učebnice

  Naše cena s DPH:
  201 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  M. Horáčková, P. Hudáčková, J. Košťák, M. Kulhavá, R. Nečasová
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  53240
  EAN / ISBN:
  9788073580711
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Jedním ze základních rysů učebnice je opět motivační příběh skřítků – tentokrát putují v čase a přitom pomáhají dětem osvojit si učivo pravopisu, rozvíjet slovní zásobu a komunikační dovednosti, získat návyky a dovednosti spojené s psaním textů…
  • Publikace v neotřelé grafické podobě navazuje na koncepci učebnice 4. ročníku.
  • Učebnicí provází šest průvodních dětských postav, které jsou žákům blízké svým vyjadřováním i způsobem uvažování.
  • Prostřednictvím učebnice si žáci nenásilnou formou osvojí veškeré učivo požadované závaznými vzdělávacími programy; zahrnuto je i učivo rozšiřující.
  • Východiskem výkladu i cvičení jsou poutavé texty z nejrůznějších oborů, které přinášejí řadu zajímavých poznatků a podněcují zájem o další vědní disciplíny (dějepis, literární výchova, vlastivěda, botanika, …).
  • Zařazeny jsou i propracované slohové oddíly rozvíjející schopnost písemné i ústní komunikace a porozumění textům různých žánrů a forem.
  • V Průvodci pro učitele jsou k učebnicové sadě navrženy a podrobně popsány čtyři projekty reflektující průřezová témata.
  • S doložkou MŠMT.

  Určeno pro:
  5. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  124

  O učebnici

  Tato učebnice vás v hodinách českého jazyka dovede až k dalším prázdninám. Nemějte strach, že to bude cesta dlouhá! V knížce se budete cítit jako doma, a tak vám rok uteče jako voda. Provedou vás jím kamarádi, které už důvěrně znáte z dřívějších let - Aleš, Ivoš, Lenka, Jirka, Eliška a Olda. Stejně jako vy i oni zase trošku dospěli, a tak není divu, že spolu komunikují jinak než doposud - pomocí internetu. Počítačovému prostředí se přizpůsobily i texty a ilustrace a také váš další dobrý známý, Kouzelník, se tak trochu změnil. Ale žádný strach - pořád je to ten starý dobrák, který vám všechno vysvětlí a kdykoli vám poradí. Pomůže vám získat jistotu ve zdánlivé divočině českého pravopisu; připomene vám, jaké druhy slov v sobě náš jazyk skrývá a jak se chovají, když se setkají; naučí vás správně skloňovat zapeklitá slůvka, jako jsou různé druhy přídavných jmen, zájmena a číslovky; naučí vás zapojovat slovesa do vět a souvětí tak, abyste uměli vytvořit dlouhé, hezky znějící a samozřejmě i gramaticky správné texty.

  To ale není zdaleka všechno! Náš Kouzelník ví, co je pro vás důležité, abyste se v dnešním složitém světě neztratili, a poradí vám, jak správně poslouchat a číst delší text, jak v něm zachytit ty nejdůležitější informace a jak je předat dál - třeba beze studu a trémy v mluveném projevu před dospělými jako profesionální řečník! Naučí vás také, že čeština je jazyk plný života a dává vám možnost využít své rozmanitosti podle toho, jestli mluvíte, nebo píšete, s kým mluvíte a v jaké jste zrovna situaci. Sami uvidíte, že vaši průvodci mezi sebou mluví trošku jiným jazykem, než jakým jsou psány články, ve kterých vám chtějí představit naši vlast anebo zajímavosti z oblasti botaniky či vesmíru. Zkuste se zamyslet nad tím, proč tomu tak je a co všechno lze touto proměnlivostí vyjádřit!

  Kromě toho se spolu se svými kreslenými kamarády naučíte správně psát nejrůznější typy textů, třeba zprávu, oznámení, inzerát, vzkaz, dopis, omluvenku a spoustu jiných. Těchto nových znalostí můžete využít stejně jako oni - při psaní novin.     

  Obsah učebnice

  • Na uvítanou
  • Opakování - Pravopis
  • Opakování - Význam slov
  • Opakování - Druhy vět podle postoje mluvčího
  • Opakování - Slovní druhy
  • Slovesa
  • Slovesa - Slovesný způsob
  • Slovesa - Opakování
  • Vypravování
  • Podstatná jména
  • Podstatná jména - Rod mužský
  • Podstatná jména - Rod ženský
  • Podstatná jména - Rod střední
  • Podstatná jména - Opakování
  • Omluvenka
  • Přídavná jména
  • Přídavná jména - Jména přivlastňovací
  • Přídavná jména - Jména měkká
  • Přídavná jména - Jména tvrdá
  • Přídavná jména - Opakování
  • Vzkaz
  • Zájmena - Druhy zájmen
  • Zájmena - Já, ty, zvratné zájmeno
  • Zájmena - My, vy
  • Zájmena - Opakování
  • Číslovky - Druhy číslovek
  • Číslovky - Skloňování
  • Číslovky - Opakování
  • Dopis
  • Pravopis - Vyjmenovaná slova
  • Pravopis - i/y v cizích slovech
  • Popis
  • Popis činnosti
  • Věcné čtení
  • Věcné čtení - Klíčová slova
  • Věcné čtení - Čtení vyhledávací
  • Věcné čtení - Opakování
  • Reklamní komunikace
  • Stavba slov - Předpony končící na -d, -z
  • Stavba slov - Skupiny bě/bje, vě/vje, pě
  • Stavba slov - Předpony s-, z-, vz-
  • Stavba slov - Předložky s, z
  • Stavba slov - Přípony -ný, -ní
  • Stavba slov - Přípona -ský
  • Stavba slov - Opakování
  • Věcné naslouchání
  • Mluvený projev - Dialog a vzkaz
  • Mluvený projev - Zdvořilé vystupování
  • Mluvený projev - Telefonujeme
  • Mluvený projev - Opakování
  • Skladba - Podmět
  • Skladba - Přísudek
  • Skladba - Shoda přísudku s podmětem
  • Skladba - Věta jednoduchá a souvětí
  • Skladba - Opakování
  • Písemný projev - Zpráva
  • Písemný projev - Jednoduchý tiskopis
  • Písemný projev - Inzerát
  • Písemný projev - Opakování
  • Věcné naslouchání - Opakování
  • Mluvený projev - Technika mluveného projevu
  • Mluvený projev - Komunikační situace
  • Mluvený projev - Spisovná a nespisovná výslovnost
  • Mluvený projev - Vzkaz
  • Mluvený projev - Zpráva
  • Mluvený projev - Oznámení
  • Mluvený projev - Opakování
  • Závěrečné opakování
  • Na rozloučenou
  • Gramatika - Přehled
  • Přehled očekávaných výstupů a klíčových kompetencí

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk pro 5. ročník ZŠ - učebnice souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?