Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hravá čeština 5 - Učebnice pro 5. ročník ZŠ

  Naše cena s DPH:
  177 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Drahuše Čavnická
  Nakladatel:
  Taktik
  Kód zboží:
  56707
  EAN:
  9788075631367
  Taktik

  Popis produktu

  V souladu s RVP ZV

  Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak na RVP ZV, tak i učitelů z praxe. Kromě promyšlených a kreativních učebnic a pracovních sešitů jsme se zaměřili také na doplňkové pomůcky (písanky, čítanka, hravá abeceda, pracovní listy), které komplet dotvářejí. Pracovní sešity a učebnice jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování českého jazyka.

  Výukové texty doprovázejí barevné fotografie, které rozvíjejí představivost žáků.
  Učebnici vhodně doplňuje pracovní sešit Hravá čeština 5.
  Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
  Učebnice má ústřední téma, které děti motivuje k další práci.
  Pečlivě vybrané literární ukázky děti poučí i zaujmou.
  Učebnice je rozdělena do dvou základních okruhů: Jazykové vyučování a Komunikační a slohová výchova.
  Nápadité a hravé úkoly jsou zaměřeny na mezipředmětové vztahy, obsahují i prvky moderní komunikace.
  Moderní grafika podporuje motivaci a kreativitu žáků.
  Učebnici doplňují informace o významných svátcích.

  Učebnice obsahuje:

  Opakování učiva ze 4. ročníku
  Slovo a jeho význam, stavba slova, slova příbuzná
  Zdvojené souhlásky
  Tvarosloví (morfologie)
  Podstatná jména
  Přídavná jména
  Zájmena, číslovky
  Slovesa
  Věta jednoduchá a souvětí
  Přímá řeč
  Vypravování
  Popis děje

   

  Určeno pro:
  5. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  128

  Obsah učebnice

  • Národní (mateřský) jazyk
  • Slovo a pojmenování
  • Slovo a jeho význam
  • Synonyma
  • Homonyma
  • Antonyma
  • Význam slov - opakování
  • Stavba slova, slova příbuzná
  • Odvozování
  • Skládání
  • Zkracování
  • Zdvojené souhlásky
  • Změny souhlásek při odvozování a ohýbání slov
  • Psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě
  • Psaní písmen ú/ů
  • Psaní předpon s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-
  • Předložky s a z
  • Opakování - návrh kontrolní práce
  • Dělení slov
  • Psaní i/y po obojetných souhláskách
  • Vyjmenovaná slova
  • Opakování vyjmenovaných slov - diktáty
  • Tvarosloví (morfologie)
  • Slovní druhy
  • Procvičování slovních druhů
  • Podstatná jména - substantiva
  • Podstatná jména konkrétní a abstraktní
  • Mluvnické (gramatické) kategorie podstatných jmen
  • Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková
  • Skloňování podstatných jmen
  • Přídavná jména - adjektiva
  • Skloňování přídavných jmen tvrdých
  • Skloňování přídavných jmen měkkých
  • Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích
  • Opakování přídavných jmen
  • Druhy přídavných jmen
  • Číslo přídavných jmen
  • Rod přídavných jmen
  • Zájmena - pronomina
  • Číslovky - numeralia
  • Slovesa - verba
  • Základní větné členy
  • Věta jednoduchá a souvětí
  • Interpunkce u přímé řeči
  • Souhrnné opakování učiva 5. ročníku
  • Reprodukce textu
  • Vypravování
  • Popis děje
  • Popis pracovního postupu
  • Popis předmětu
  • Zpráva a oznámení
  • Tiskopisy
  • Dopis

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Hravá čeština 5 - Učebnice pro 5. ročník ZŠ souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?