Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 6.r. - Procvičujeme, opakujeme

  Naše cena s DPH:
  98 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Hoffmann Bohuslav, Hoffmannová Jana, Müllerová Olga
  Nakladatel:
  PRÁCE VYDAVATELSTVÍ
  Kód zboží:
  10509
  EAN:
  9788020804778
  ISBN:
  8020804773

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  112

  O učebnici

  Tato učebnice Procvičujeme, opakujeme doplňuje vaše dvě učebnice pro 6. ročník: Mluvnici Literaturu a komunikaci. 

  V její první části si budeme utvrzovat všechno to, co jsme si o češtině vyložili v Mluvnici. Opustíme Karla Čapka a jeho Mloky a zaměříme se na texty jiné. Jsou to úryvky textů z knih známých i méně známých spisovatelů a publicistů nebo i z denního tisku. Některá cvičení jsou sestavena z vět vytvořených tak, aby v nich byly obsaženy příslušné gramatické jevy, v jiných naopak budete sestavovat věty sami. Řada cvičení je založena na vyplňování tabulek. Cvičení ve všech devíti kapitolách jsou určena k tomu, abyste si důkladně procvičili probranou mluvnici a abyste si zopakovali také pravopis. Cvičení můžete dělat i doma; pro řešení těch obtížnějších, zvlášť když je třeba provést více úkonů a operací, vám většinou dává návod vzor, případně vám jistě poradí váš učitel nebo vaše učitelka.

  Ve druhé části vám nabízíme některé další příležitosti k tomu, abyste mluvili, psali - prostě komunikovali se svým okolím. Znovu budete vyjadřovat své postoje a pocity, budete vypravovat a popisovat, podávat zprávy, pořizovat si výpisky, předvádět dialogy. Také z oblasti literární komunikace si připomenete a s pomocí několika (lyrických, epických i dramatických) textů procvičíte některé základní pojmy. Toto prohlubování a opakování učiva si zpestříte luštěním hádanek. Závěrečné téma vám pak poskytuje možnost plnit ve skupinách nejrůznější komunikační úkoly a ověřit si, jak jste si osvojili jednotlivé slohové útvary.

  Tato učebnice má skutečně sloužit k opakování a procvičování - ne už k osvojování nové látky. Proto druhá část věnovaná literární komunikaci už neobsahuje informace o autorech literárních ukázek ani výklad užívaných pojmů. Potřebujete-li si některé části učiva připomenout, vraťte se vždy k učebnici Literatura a komunikace; a pokud se u textů k procvičování setkáte se jmény autorů, které dosud neznáte, doplňte si informace o nich samostatně nebo s pomocí učitele.    

  Obsah učebnice

  MLUVNICE

  1. Slovo a jeho stavba: slovo základové a slovo odvozené, slovotvorný základ, přípona, předpona, koncovka, kořen slova, slova příbuzná. Odvozování slov a pravopis
  2. Jednoduchá věta, část podmětová a přísudková; podmět
  3. Podstatná jména; rod, životnost, číslo, pád; skloňování, vzory. Podmět vyjádřený jinak než podstatnými jmény
  4. Přívlastek shodný a přívlastek neshodný; přístavek. Přídavná jména
  5. Zájmena; jejich druhy a platnost ve větě. Skloňování osobních zájmen
  6. Slovesa, přísudek. Předmět
  7. Příslovce; příslovečné určení
  8. Předložky, spojky, částice, citoslovce. Slovní druhy a větné členy; skladební dvojice; shoda, řízenost, přimykání
  9. Zvuková stránka věty a slova. Čeština a její podoby; čeština a jiné jazyky

  LITERATURA A KOMUNIKACE

  II.A.  Umíme vyjadřovat své city, prožitky, postoje...? Jak to dělají lyričtí básníci?

  • 1. Autor a lyrický subjekt (hrdina, mluvčí) básně
  •     P. Bezruč: Ostrava
  • 2. Báseň. Verš. Přirovnání
  •     J. Vrchlický: Za trochu lásky
  •      Křížovka
  • 3. Píseň. Přirovnání. Refrén
  •     J. Seifert: Píseň o rodné zemi
  •     Terčovka
  • 4. Vyjadřování postojů, názorů
  •     J. V. Sládek: Pašíkova sláva
  •     K. Čapek: Tonda
  • 5. Vyjadřování citů, lidských vztahů
  •     J. Neruda: Matičce
  • 6. Vyjadřování pocitů (hlavně účasti, solidarity)

  II. B.  Umíme vypracovat a popisovat? Epika, příběh

  • 1. Vypravěč v umělecké próze
  •     V. Vančura: Kubula a Kuba Kubikula
  • 2. Epické žánry: pohádka
  •     Proč lidé mají rádi Měsíc
  • 3. Vypracování
  • 4. Vypravování + zpráva
  • 5. Popis pracovního postupu, návod
  •     M. D. Rettigová: Postní topinky
  •     J. Břízová - M. Klimentová: Topinky se sýrem a vejci
  •     P. Hora: Syté toasty pro hladovce
  • 6. Popis osoby + charakteristika; popis místa

  II. C.  Dialog a monolog v životě a dramatické umění

  • 1. Drama a divadlo. Dialog, monolog
  •     V. K. Klicpera: Veselohra na mostě
  • 2. Dialog a monolog. Scénické poznámky. Přirovnání
  •     E. Rostand: Cyrano z Bergeracu
  •     Doplňovačky
  • 3. Dialog: zdvořilost
  •     K. Čapek: Druhá loupežnická pohádka
  • 4. Dialog - beseda (schopnost získávat a poskytovat informace)
  •     Karel Čapek: (slovníkové heslo)
  •     H. Koželuhová: Karel a koníčky
  • 5. Píseň - dialog - dramatizace
  •     Švarný tambor
  • 6. Monolog: řečnický projev
  •     F. Palacký: Přípitek při oslavě položení základního kamene k Národnímu divadlu

  Téma pro plnění různých komunikačních úloh  

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?