Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 6.r. ZŠ - Čtení s porozuměním

  Naše cena s DPH:
  190 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Zita Janáčková, Karla Prátová, Ivana Zabelová
  Nakladatel:
  Nová škola - Duha
  Kód zboží:
  56629
  EAN:
  9788087591826
  ISBN:
  66-50
  Nová škola - Duha

  Popis produktu

  Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV.

  Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo probírané v 6. ročníku. S ohledem na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci na základě porozumění textu skládají ve správném pořadí. Doplněny jsou i otázky na upevnění čtenářské gramotnosti i gramatické úkoly. Zařazeny jsou úkoly rozvíjející komunikativnost. Součástí učebnice jsou i slohová cvičení, která přiměřenou formou rozvíjejí fantazii dětí. Za každou velkou kapitolou následuje shrnutí učiva zpracované formou testu. Na konci učebnice je závěrečný test a řešení vybraných cvičení. Najdete zde i náměty na skupinové práce a mezipředmětové vztahy.

   

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  175

  O učebnici

  Učebnice obsahuje témata tradičně řazená do učebních plánů 6. ročníku, jako jsou opakování učiva nižších ročníků, úvodní výklad o jazyce, zvuková stránka jazyka, nauka o slově, procvičování pravopisu, tvarosloví, skladba, sloh. Základní poučky k zapamatování jsou přehledně uvedeny v žlutém poli. Za každou větší kapitolou následuje test, pomocí kterého si žáci mohou samostatně ověřit svoje znalosti. Řešení testů jsou uvedena ke konci učebnice.

  Velkým přínosem učebnice jsou texty z krásné literatury rozčleněné na zpřeházené úseky. Úkolem žáků je na základě porozumění textu tyto části náležitě uspořádat tak, aby ukázka dávala smysl. (Stejné typy textů jsou dnes součástí přijímacích zkoušek na SŠ.) Články jsou navíc doplněny úkoly testujícími čtenářskou gramotnost žáků.

  Do učebnice jsou průběžně zařazeny také texty s otázkami a úkoly, které rozvíjejí mezipředmětové vztahy.

   

  Obsah učebnice

      I. Jazyk a jeho útvary

  1. Spisovná a nespisovná čeština
  2. Některé jazykové příručky

     II. Zvuková stránka jazyka

  1. Hláskosloví
  2. Slovní přízvuk
  3. Větná melodie

    III. Nauka o slově

  1. Tvoření slov
  2. Slovotvorný rozbor
  3. Slova příbuzná
  4. Rozbor stavby slova
  5. Tvaroslovný rozbor
  6. Změny hlásek při odvozování
  7. Odvozování přídavných jmen příponou -ský

    IV. Pravopis

  1. Psaní Ú/Ů
  2. Zdvojené souhlásky
  3. Psaní -N-/-NN-
  4. Skupina BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, MĚ/MNĚ
  5. Předpony S-, SE-/Z-, ZE; VZ-
  6. Předložky S, SE; Z, ZE
  7. Psaní i, í/y, ý po obojetných souhláskách

     V. Tvarosloví

  Slovní druhy

  1. Podstatná jména
  2. Přídavná jména
  3. Zájmena
  4. Číslovky
  5. Slovesa

    VI. Skladba

  1. Základní větné členy
  2. Rozvíjející větné členy
  3. Věta jednoduchá a souvětí
  4. Přímá řeč

   VII. Závěrečný test - gramatická část

  VIII. Sloh a komunikace

  1. Úvod k výuce slohu
  2. Vyplňování jednoduchých tiskopisů
  3. Jednoduché komunikační žánry
  4. Dopis, e-mail
  5. Popis
  6. Vypravování
  7. Souhrnné poučení o slohu

    IX. Řešení - testy a vybraná cvičení

          Klíčové kompetence

          Učivo a očekávané výstupy

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?