Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -6%

  • Český jazyk 6.r. ZŠ (nová řada dle RVP)

  Český jazyk 6.r. ZŠ (nová řada dle RVP)

  Naše cena s DPH:
  186 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  198 Kč
  Ušetříte:
  12 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Hošnová E., Bozděchová I., Mareš P., Styblík V., Svobodová I.
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  30081
  EAN:
  9788072356157
  SPN

  Popis produktu

  • Učebnice zachovává strukturu tradiční učebnice.
  • Kromě ustáleného jazykového systému, který učitel od učebnice očekává, zpracovává mezipředmětové vztahy, látku z průřezových témat, posiluje pozitivní motivaci žáka, dbá na různorodost činností, umožňuje sebehodnocení žáka, otestování vlastních dovedností atd.
  • Vedle toho ale učebnice zůstává zásadně systematickou klasickou učebnicí s výkladem učiva, dostatkem cvičení pro školní i domácí práci, se shrnutím základního učiva atd.
  • Speciální pozornost věnuje nově zpracovanému slohovému učivu.
  • Učebnice má speciální, odlehčenou, pevnou, trvanlivou a šitou vazbu.

   

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  172

  O učebnici

  Učebnice českého jazyka, kterou jsme pro vás připravili, sleduje několik cílů.
  V první řadě usiluje o to, aby vás seznámila s mluvnickým učivem a pomohla vám tak porozumět češtině jako mateřskému jazyku. Poznáte, že náš národní jazyk – ve své spisovné i nespisovné podobě – představuje velkou kulturní hodnotu, která nás po celá staletí spojuje.
  Stejnou úctu si však zaslouží i jiné národní jazyky. Některým z nich se určitě učíte, a jestliže dobře poznáte stavbu svého mateřského jazyka, bude pro vás zároveň lehčí studium jazyků cizích.
  Avšak co je patrně nejdůležitější, je to, že dobré poznání stavby jazyka usnadňuje tvorbu vlastních jazykových projevů ať už psaných, nebo mluvených. Proto vás chceme seznámit s rozmanitými texty, ukázat vám, že čeština má blízký vztah i k ostatním předmětům (neobejdete se bez ní ani v matematice; často nestačí jen příklad vypočítat nebo narýsovat, nýbrž je nutno zapsat i správný postup – a to je vlastně popis pracovního postupu).
  Na druhé straně je neméně důležité, abychom správně porozuměli tomu, co nám sdělují jiní. Chceme, abyste se nad texty zamýšleli, poznali, jaký záměr sledují např. tvůrci reklamních textů apod., a dokázali obhájit své vlastní stanovisko.
  Důležité jsou nejen naše znalosti, ale i dovednosti. Nemusíme a ani nemůžeme si zapamatovat všechno, ale měli bychom vědět, jakým způsobem a kde si vyhledáme poučení, jestliže ho budeme potřebovat. Proto po vás v řadě cvičení požadujeme, abyste si informace sami nalezli, popřípadě ověřili.
  Učebnice obsahuje rozmanitá cvičení, u některých z nich je obrázek sovy. Tato cvičení nejsou určena ke známkování, spíše vás chtějí upozornit na určité otázky a vést vás k hlubšímu zamyšlení.
  Na závěr každé kapitoly je připojen soubor otázek s bodovým hodnocením. Ten má za úkol vám naznačit, do jaké míry jste učivo zvládli. Své znalosti si můžete také ověřit v pracovním sešitu, který učebnici doplňuje.

  Obsah učebnice

  Obsah

   I. Jazyk a jeho útvary, nářečí a nadnářeční útvary, spisovný jazyk

  II. Zvuková stránka jazyka – hláskosloví, hláska a písmeno, spisovná výslovnost , slovní přízvuk, zvuková stránka věty (melodie, důraz, tempo a pauzy)

  III. Nauka o slově – tvoření slov, stavba slova, střídání hlásek při odvozování, pravopis slova (zdvojené souhlásky, skupiny bě, pě, vě, mě, předložky s,z, pravopis i/y)

  IV. Tvarosloví – slovní druhy, druhy podstatných jmen, druhy přídavných jmen, druhy zájmen, číslovky, slovesa a jejich mluvnické významy (způsob, čas)

  V. Skladba – větná stavba, základní větné členy „shoda přísudku s podmětem, s několikanásobným podmětem, rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení, přívlastek), věta jednoduchá a souvětí, tvoření vět, opakování o přímé řeči

  VI. Sloh a komunikace – vypravování, popis (předmětu, osoby, děje a pracovního postupu), práce s informacemi (výpisky a výtah, encyklopedická hesla, reklamní a propagační texty)

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk 6.r. ZŠ (nová řada dle RVP) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?