Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 7.r. ZŠ - Čtení s porozuměním

  Učebnice obsahuje témata tradičně řazená do učebních plánů 7. ročníku – opakování základních znalostí z nižších ročníků, úvodní výklad o jazyce, zvuková stránka jazyka, nauka o slově, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh.

  Naše cena s DPH:
  190 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Karla Prátová, Zita Janáčková, Ivana Zabelová
  Nakladatel:
  Nová škola - Duha
  Kód zboží:
  56947
  EAN:
  9788087591918
  ISBN:
  77-50
  Nová škola - Duha

  Popis produktu

  Základní poučky k zapamatování jsou přehledně uvedeny ve žlutém poli. Za každou větší kapitolou následuje test, pomocí kterého si žáci mohou samostatně ověřit svoje znalosti. (Správná řešení testů jsou uvedena ke konci učebnice.)

  Do učebnice jsou průběžně zařazeny texty s otázkami a úkoly, které rozvíjejí mezipředmětové vztahy.

  Novým přínosem učebnice je, že přináší i texty podporující a testující čtenářskou gramotnost žáků. Zařazeny jsou navíc i uspořádací úlohy, v nichž je cílem určit správné pořadí jednotlivých úseků tak, aby byla dosažena správná textová návaznost. (Obdobné úlohy jsou součástí přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia a na střední školy.) Věříme, že se vám s učebnicí bude dobře pracovat.

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  167

  O učebnici

  Učebice obsahuje témata tradičně řazená do učebních plánů 7. ročníku - opakování základních znalostí z nižších ročníků, úvodní výklad o jazyce, zvuková stránka jazyka, nauka o slově, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh. Základní poučky k zapamatování jsou přehledně uvedeny ve žlutém poli. Za každou větší kapitolou následuje test, pomocí kterého si žáci mohou samostatně ověřit svoje znalosti. (Správná řešení testů jsou uvedena ke konci učebnice.)

  Do učebnice jsou průběžně zařazeny texty s otázkami a úkoly, které rozvíjejí mezipředmětové vztahy.

  Novým přínosem učebnice je, že přináší i texty podporující a testující čtenářskou gramotnost žáků. Zařazeny jsou navíc i uspořádací úlohy, v nichž je cílem určit správné pořadí jednotlivých úseků tak, aby byla dosažena správná textová návatnost.(Obdobné úlohy jsou součástí přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia a na střední školy.)

  Obsah učebnice

      I. Tvarosloví

  1. Podstatná jména
  2. Přídavná jména
  3. Zájmena
  4. Číslovky
  5. Slovesa
  6. Příslovce
  7. Předložky
  8. Spojky
  9. Částice
  10. Citoslovce

       Test - Neohebné slovní druhy

    II.  Pravopis

  1. Velká písmena
  2. Psaní i, í/y, ý
  3. Skupina bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
  4. Psaní ú/ů
  5. Psaní -n-/-nn-
  6. Předpony s-, se- /z-, ze; vz-

        Test - Pravopis

  III.  Nauka o slově

  1. Slovo a jeho významy
  2. Sousloví a rčení
  3. Slova jednoznačná a mnohoznačná
  4. Synonyma
  5. Antonyma
  6. Homonyma
  7. Odborné názvy

        Test - Nauka o slově

   IV. Nauka o tvoření slov

  1. Slovní zásoba a její obohacování
  2. Odvozování
  3. Skládání
  4. Zkracování
  5. Přejímání

        Test - Nauka o tvoření slov

    V.  Skladba

  1. Větná stavba
  2. Věty hlavní a vedlejší
  3. Přísudek
  4. Vedlejší věta přísudková
  5. Podmět
  6. Vedlejší věta podmětná
  7. Shoda přísudku s podmětem
  8. Předmět
  9. Vedlejší věta předmětná
  10. Příslovečné určení
  11. Přívlastek
  12. Vedleší věta přívlastková
  13. Doplněk
  14. Vedlejší věta doplňková
  15. Vedlejší věty a větné členy - procvičení

  VI. Sloh a komunikace

  1. Opakování učiva 6. ročníku
  2. Vypravování
  3. Popis
  4. Líčení
  5. Charakteristika
  6. Žádost
  7. Životopis
  8. Pozvánka
  9. Výtah
  10. Úvod do mediální komunikace

        Test - Sloh a komunikace

   VII. Klíčové kompetence žáka

  VIII. Řešení - testy a vybraná cvičení 

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk 7.r. ZŠ - Čtení s porozuměním souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?