Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 7.r. ZŠ - učebnice (nová generace)

  Naše cena s DPH:
  220 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Krausová Zdena, Teršová Renata, Chýlová Helena, Růžička Pavel, Prošek Martin
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  55401
  EAN:
  9788074896927
  FRAUS

  Popis produktu

  • Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny českého jazyka ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. V učebnici 7. ročníku je věnován velký prostor opakování a procvičování a obsahuje moderní texty orientované na rozvíjení komunikačních kompetencí žáků.
  • Přepracované učebniceoblíbené řady českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a VG právě vycházejí v tzv. nové generaci učebnic. Autoři zapracovali  požadavky učitelů, kteří učebnice prakticky využívají již 10 let, a přizpůsobili je ještě více potřebám současného žáka.

   Učebnice nové generace:

   • jsou přehlednější
   • obsahují moderní texty orientované na rozvíjení komunikační kompetence žáků
   • věnují více prostoru opakování a procvičování
   • mají posíleno Hledání souvislostí
   • obsahují více průřezových témat a mezipředmětových vztahů
   • jsou nově obohaceny i o náměty na projekty
   • mají zachovanou oblíbenoulištu s doplňujícími informacemi
  • Učebnice nové generace jsou přehlednější, obsahují moderní texty orientované na rozvíjení komunikační kompetence žáků. Autoři věnovali více prostoru pro opakování a procvičování, včetně cvičení na porozumění textu s využitím vybraných metod kritického myšlení. Dále  posílili hledání souvislostí a zapojili ve větší míře průřezová témata a  mezipředmětové vztahy. Nově budou součástí učebnice také náměty na projekty. Zároveň zůstává zachována oblíbená lišta s doplňujícími informacemi.
  • V nové generaci učebnic českého jazyka zpracované dle RVP ZV jsou zařazena nová cvičení na práci s textem a posílení čtenářské gramotnosti, závěrečná Souhrnná cvičení, průřezová témata více orientována do jazyka a literatury a část učiva je odstupňováno cvičeními pro chytré hlavy. V učebnici pro 7. ročník je navíc detailně vysvětlen postup tvoření slov důsledně po krocích, jsou přidána cvičení na určování vedlejších vět a je doplněna kapitola Slova s časovým příznakem.
  • Hybridní verze učebnic nové generace je prostřednictvím
   unikátních kódů v zápatí stran rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma. Stačí na www.skolasnadhledem.cz zadat číselný či QR kód a žáci získají přístup k zajímavým
   videím, audionahrávkám, odkazům a interaktivním cvičením.Tyto materiály jsou vždy společné pro danou kapitolu a pomohou žáky inspirovat a motivovat v učení a zároveň podpoří i jejich digitální kompetence.

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  144

  Obsah učebnice

  OPAKOVÁNÍ Z 6. ROČNÍKU

  NAUKA O VÝZNAMU SLOV

  • 1. Význam slova
  • 2. Slova jednoznačná a mnohoznačná
  • 3. Slovo a sousloví, rčení
  • 4. Synonyma a homonyma
  • 5. Slova citově zabarvená
  • 6. Odborné názvy
  • 7. Slova s časovým příznakem

  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  NAUKA O TVOŘENÍ SLOV

  • 1. Slovní zásoba a její obohacování
  • 2. Slovotvorba krok za krokem
  • 3. Dobrodružství slovotvorby
  • 4. Způsoby tvoření slov
  • 5. Co už umíme ze slovotvorby
  • 6. Vybrané slovotvorné typy

  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  TVAROSLOVÍ

  • 1. Co už umíme z tvarosloví
  • 2. Skloňování zájmena jenž
  • 3. Co všechno už víme o slovesech
  • 4. Slovesný rod
  • 5. Příslovce, příslovečné spřežky, stupňování příslovcí
  • 6. Další neohebné slovní druhy - předložky, spojky, částice, citoslovce

  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  SKLADBA

  • 1. Druhy vět podle postoje mluvčího
  • 2. Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty
  • 3. Co už víme o záklaních větných členech
  • 4. Rozvíjející větné členy
  • 5. Přístavek
  • 6. Co už víme o větě
  • 7. Druhy vedlejších vět
  • 8. Co už víme ze skladby

  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  PRAVOPIS

  • 1. Procvičování pravopisu i/y
  • 2. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  KOMUNIKACE A SLOH

  • 1. Popis
  • 2. Charakteristika
  • 3. Líčení
  • 4. Výtah
  • 5. Žádost
  • 6. Životopis
  • 7. Vypravování

  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  REJSTŘÍK JMENNÝ A VĚCNÝ

  CITACE

  KOMPETENCE A VÝSTUPY

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk 7.r. ZŠ - učebnice (nová generace) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?