Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk v pohodě 7 - pracovní sešit

  Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a víceletá gymnázia v souladu s RVP.

  Naše cena s DPH:
  142 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jaroslava Nováková, Alena Telenská, Kateřina Musilová, Gabriela Hudecová, Anita Báchorová
  Nakladatel:
  Taktik
  Kód zboží:
  57699
  EAN:
  9788075632463
  Taktik

  Popis produktu

  Nová a originální koncepce pracovních sešitů. Sestavena s větším důrazem na počet příkladů k procvičení a redukcí hravých úloh.

  Český jazyk V Pohodě je ucelenou řadou pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Grafické zpracování je účelné a vede pozornost pouze na důkladné procvičování a zafixování probíraného učiva. Kromě hravých i tradičních úloh obsahuje také procvičovací kapitoly, v nichž si žáci mohou látku procvičit na velkém množství případů. Slohové části v sobě propojují sloh i mluvnici.

  Důraz je kladen na kvalitní přípravu na přijímací zkoušky, zahrnuty jsou testy, které typologicky odpovídají těm „cermatovským“, včetně odpovědních archů.

  Nová řada pracovních sešitů Český jazyk v pohodě je plně kompatibilní s učebnicemi Hravá Čeština.
   
  • skládá se z opakování předchozího ročníku, nauky o významu slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby a pravopisu
  • obsahuje kapitoly, ve kterých se prolíná sloh a mluvnice
  • zahrnuje procvičovací kapitoly, ve kterých si žáci procvičí dané jevy na velkém množství případů
  • kapitoly většinou začínají aktivizačními úlohami, které žáky zábavnou formou naladí na probíranou tematiku, a obvykle je uzavírají opakovací úlohy, ve kterých se žáci vrací i k učivu předchozích kapitol
  • u úloh je vyznačena obtížnost na stupnici 1–3
  • obsahuje testy, které žáky postupně připravují na přijímací zkoušky na střední školu; testy jsou doplněny záznamovými archy
  • je doplněn teoretickým shrnutím učiva

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  84

  Obsah učebnice

  OPAKOVÁNÍ

  • Opakování

  NAUKA O VÝZNAMU SLOV

  • Význam slov
  • Slova jednoznačná a mnohoznačná
  • Slovo a ustálená slovní spojení: sousloví a frazémy
  • Synonyma, antonyma, homonyma
  • Citově zabarvená slova
  • Odborné názvy
  • Archaismy, historismy, neologismy

  NAUKA O TVOŘENÍ SLOV

  • Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování
  • Slovotvorba
  • Test A
  • Test B

  TVAROSLOVÍ

  • Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky
  • Podstatná jména - procvičování
  • Podstatná jména - sloh
  • Přídavná jména - procvičování
  • Přídavná jména - sloh
  • Zájmena - procvičování
  • Zájmena - sloh
  • Číslovky - procvičování
  • Číslovky - sloh
  • Slovesa
  • Slovesa - procvičování
  • Slovesa - sloh
  • Příslovce
  • Předložky, spojky, částice, citoslovce
  • Test A
  • Test B

  SKLADBA

  • Druhy vět podle komunikační funkce
  • Věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent
  • Základní větné členy
  • Rozvíjející větné členy
  • Přístavek
  • Základní větné členy, rozvíjející větné členy, přístavek - procvičování
  • Souvětí a jeho grafické znázornění
  • Souvětí a jeho grafické znázornění - procvičování
  • Druhy vedlejších vět
  • Druhy vedlejších vět - procvičování
  • Skladba - sloh
  • Test A
  • Test B

  PRAVOPIS

  • Procvičování pravopisu i/y/í/ý
  • Procvičování pravopisu i/y/í/ý - procvičování
  • Psaní předpon s-, z-, vz-
  • Psaní předpon s-, z-, vz- - procvičování
  • Psaní bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
  • Psaní bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně - procvičování
  • Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
  • Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech - procvičování
  • Test A
  • Test B

  KOMUNIKACE A SLOH

  • Test A
  • Test B

  ZÁZNAMOVÝ ARCH

  • Záznamový arch pro odpovědi z testů

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?