Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 8. r. ZŠ (nová řada dle RVP)

  Naše cena s DPH:
  190 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Hošnová E.,Bozděchová I.,Mareš P.,Svobodová I.
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  51697
  EAN:
  9788072356492
  SPN

  Popis produktu

  • Učebnice a samostatně prodejný pracovní sešit jsou třetí částí nové koncepční řady učebnic pro 6. - 9. ročník ZŠ a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií.
  • Navazují na učebnice pro 6. a 7 . ročník a jsou plně v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. 
  • Učebnice i pracovní sešit mají schvalovací doložku MŠMT.

   

   

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  167

  O učebnici

  Učebnice českého jazyka pro 8.ročník plynule navazuje na učebnici českého jazyka pro 6.a 7.ročník.
  Chce vás nejen seznámit se základy české mluvnice a nauky o slově a o stylu, prohloubit vaše pravopisné znalosti, ale především usilujeme o to, abyste si uvědomili, že v různých textech, ať už psaných, nebo mluvených, je důležité vhodně užívat různé jazykové prostředky.
  Dobrá znalost našeho jazykového systému je sice chvályhodná, ale neméně významné pro náš osobní život je rovněž to, abychom si uvědomovali, k jakým účelům jazykových prostředků užíváme, jestli umíme své myšlenky vhodně formulovat, jestli nám naši partneři rozumnějí, zda je dokážeme o našich záměrech přesvědčit, získat si je, nebo naopak – což bývá obzvláště obtížné – zda umíme vhodně vyjádřit svůj nesouhlas s jejich chováním, aniž bychom se jich dotkli nebo je urazili, a přesvědčit je, že právě náš postoj je správný.
  Dovednost vyjadřovat se srozumitelně, přesně, přiměřeně okolnostem, za kterých komunikace probíhá, je spjata s nejrůznějšími jazykovědnými oblastmi; týká se nejen znalostí pravopisných, ale také vhodné volby slov, umění formulovat přehledně větné konstrukce i nejrůznějších textových vzorců; jak co nejlépe napsat žádost, inzerát, nebo odpověď na něj, připravit si výklad, co uvádět v charakteristice, jak se naučit vyhledávat podstatné informace, jak poznat, když chce někdo námi neoprávněně manipulovat, a jak se tomu bránit apod.
  Cestu k tomu vám chceme naznačit nejen prostřednictvím poučení, ale i formou nejrůznějších cvičení. Ta, která jsou označena sovičkou, nejsou ke klasifikaci určena; chtějí vás pouze upozornit na některé zajímavosti nebo vás vést k samostatnému uvažování o jednotlivých jazykových jevech.
  Na závěr kapitol je připojeno několik úkolů, jejichž cílem je ověřit, zda jste probíranému učivu porozuměli a zda dokážete nabyté vědomosti užít (např. při výuce cizího jazyka). To vám naznačí i připojené bodové ohodnocení.
  Učebnici doplňuje pracovní sešit. Přináší nejen řadu praktických úkolů, ale ověřuje i vaše znalosti teoretické (např. do jaké míry jste porozuměli poučení o jednotlivých jazykových jevech). Téměř všechna cvičení jsou hodnocena body, takže se mohou pro vás stát podkladem k sebekontrole.
  Doufáme, že se vám bude s naší učebnicí dobře pracovat.

  Obsah učebnice

  JAZYK

  Čeština jako jeden ze slovanských jazyků

  Nauka o slově

  • Slovní zásoba a tvoření slov
  • Obohacování slovní zásoby: víceslovná pojmenování, slova cizího původu

  Tvarosloví

  • Podstatná jména
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
  • Slovesa
  • Pravopis koncovek jmen a sloves
  • Příslovce
  • Předložky
  • Spojky
  • Částice
  • Citoslovce

  Skladba

  Stavba větná

  • Věta s podmětem, věta bez podmětu; větný ekvivalent
  • Zápor
  • Základní větné členy
  • Rozvíjející větné členy
  • Několikanásobné větné členy
  • Větné členy v přístavkovém vztahu
  • Znázornění stavby věty jednoduché
  • Souvětí podřadné
  • Souřadně spojené věty vedlejší
  • Tvoření vět

  Stavba textová

  • Souvětí souřadné
  • Opakování učiva ze skladby

  SLOH A KOMUNIKACE

  • Charakteristika
  • Výklad
  • Referát a recenze
  • Úvaha
  • Některé důležité písemnosti

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk 8. r. ZŠ (nová řada dle RVP) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?