Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dyslektická čítanka pro 8. - 9. ročník

  Čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení.

  Naše cena s DPH:
  171 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Zdena Michalová
  Nakladatel:
  Tobiáš
  Kód zboží:
  56533
  EAN:
  9788073111687
  ISBN:
  978-80-7311-168-7

  Popis produktu

  Tato publikace je pokračováním Čítanky pro dyslektiky III na druhém stupni základní školy. Při práci s čítankou je nutná přímá pomoc učitele (rodiče, speciálního pedagoga...). Dokáže čtenáře vhodně motivovat ke čtení a vytvářet ovzduší optimistického ladění dítěte.

  Ve srovnání s  předcházejícím dílem jsou však již texty náročnější a delší.

  Nahrazuje titul Čítanka pro dyslektiky IV.

   

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  78

  O učebnici

  Tento pracovní sešit je volným pokračováním Dyslektické čítanky pro 6. - 7. ročník na druhém stupni základní školy. Stejně jako předcházející díly slouží k docvičování čtení a k nácviku čtení s porozuměním. Lze ho využít při práci frontální ve specializovaných třídách, ale také k práci individuální u integrovaných žáků s SPU do běžných tříd. Kromě dětí s SPU s ním mohou úspěšně pracovat všechny děti, které mají obtíže ve čtení. Obdobně jako u dílů předcházejících se předpokládá přímá pomoc terapeuta (učitele, rodiče, speciálního pedagoga), jehož úkolem je vhodně dítě ke čtení motivovat a prokládat práci s textem dalšími reedukačními metodami dle typu jednotlivých obtíží dětí.

  Čítanka je zpracována stejným způsobem jako díly předcházející. Před většinou textů jsou opět vypsána do sloupců slova určená k nácviku čtení. Jejich výběr vychází z jednotlivých textů a slouží k intenzivnímu nácviku čtení pod vedením terapeuta. Doporučujeme číst na části řádků, sloupků, celé sloupky a řádky, za sebou i napřeskáčku. Na rozdíl od minulých dílů se zde objevuje více cizích slov. To proto, aby se děti zdokonalovaly v práci se slovníky, pravidly, atlasy atd. Záleží na každém učiteli, jakým způsobem bude v této fázi s dětmi pracovat, ale některé formulace úkolů přímo žáky k této činnosti vybízejí. Je vhodné se slovy vytvářet věty a využívat je při orientaci ve vlastním textu.

  Následuje čtení vlastního textu, který připomíná práci se čtecím okénkem - slabiky v jednotlivých slovech jsou rozlišeny tučností písma. Dále se pracuje se stejným textem, zpracovaným převážně tak, aby bylo rozvíjeno porozumění čtenému textu. Nechybí však ani dysortograficky zaměřené úkoly. V této fázi se předpokládá další využití pomůcek dle potřeby dětí. Poté přistupujeme k opětovnému čtení textu, tentokrát již tištěného běžným způsobem.

  Za většinou článků naleznete otázky a úkoly, které jsou více než v předcházejících dílech zaměřeny na rozvoj písemného projevu. Kromě toho, že žáky učíme pracovat s odborným textem, vedeme je také k vytváření stručných výpisků, poznámek, hesel. Strušně řešeno, učíme je vybírat to nejdůležitější. Mějme však na paměti, že i v osmém či devátém ročníku při rozsáhlé SPU mívá dítě s psaným projevem výrazné problémy; veďme proto děti k psaní postupnému, v jejich tempu, sledujme, aby se uměly písemně přiměřeně vyjádřit, a nepožadujme po nich kvantitu na úkor kvality.

  V závěrečných textech jsme si dovolili vypustit naši imitaci čtecího okénka, abychom dětem pomalu zase připomněli, že běžné texty nejsou dělené po slabikách, třebaže se s nimi setkávají poprvé. Doporučujeme a zdůrazňujeme osvědčený způsob prvotního pročtení neznámého i delšího textu frontálně, nahlas, pod vedení hlasitého čtení terapeuta. Děti přes vlastní hlasité čtení stále slyší dospělého, přizpůsobují se mu a nevnímají tak intenzivně své chyby. Přitom se učí správné intonaci.

  Součástí čítanky jsou i texty psané různých písmem. Sledujeme tím intenzívnější zapojení a posílení pravé hemisféry ve čtení. Opět nechybí ani úkoly na rozvoj hlavně sluchové analýzy a syntézy a úkoly na rozšiřování zrakového rozpětí. Při jejich správném provádění dochází k snižování množství očních pohybů při čtení a následně alespoň k částečnému urychlování čtení. Jak s těmito texty pracovat? Aby cvičení byla účinná, je třeba postupovat v učebnici individuálně za pomoci záložky, kartičky z tužšího papíru apod., a to pod vedením terapeuta. Ten posunuje kartičku v dané předloze o jeden řádek níže a vzápětí ji posunuje do původní polohy. V časově krátkém úseku, který volíme dle vyspělosti čtenáře, čtenář postřehne daný tvar (písmeno, slabiku, slovo, výraz...), zrakový vjem si vybaví, zpaměti vysloví a pak porovnává se skutečným zněním: necháme ho prohlédnout si odkrytý text. Doba odkrytí textu je přibližně půl sekundy, ale pozor! Je-li doba expozice příliš krátká, ztrácí čtenář o práci zájem, pokud je příliš dlouhá, vytrácí se žádaný efekt tohoto cvičení: zrakový vjem se rozkládá na části. Dále je třeba upozornit na ztrátu smyslu cvičení, pokud dítě zvládá text zpaměti. Proto je v jedné lekci dané cvičení vhodné opakovat zhruba dvakrát.           

  Obsah učebnice

  • Po prázdninách
  • Slovinské hádanky
  • Září
  • Škola lakoty
  • Lorelei
  • Život v době železné
  • Starověké písmo
  • Šifra piráta Kidda
  • O městech nizozemských
  • Sníh, Píseň o vločkách
  • Tajný deník Adriany Molla
  • Svátky jara
  • Duben
  • Opice zlodějka
  • Srneček
  • Bílé hřiby
  • Hrdinská epopej
  • Tomu ještě nerozumíš
  • Oblaka jako krásní psi
  • Ve svatojakubské věži
  • Dva muži ve tmě
  • Na lovu paviánů
  • Chovatel cizokrajných zvířat
  • Cesta
  • Kůže
  • Výchova dívek v Čechách
  • Řešení tajenek

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?