Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 9.r. - Procvičujeme, opakujeme

  Naše cena s DPH:
  89 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann
  Nakladatel:
  PRÁCE VYDAVATELSTVÍ
  Kód zboží:
  10514
  EAN:
  9788086287416

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  132

  O učebnici

  I v tomto ročníku, kdy završujete poznávání svého mateřského jazyka, budete pracovat s učebnicí Procvičujeme, opakujeme. Už víte, že je nutným doplňkem Mluvnice a Literatury a komunikace.

  Stejně jako ve všech třech předcházejících ročnících odpovídají kapitoly této učebnice kapitolám v Mluvnici. První kapitola je rozšířena o pravopisná cvičení, v poslední kapitole jsou ještě cvičení souhrnná.

  I když se v 9. ročníku seznamujete v Mluvnici s některými novými jevy a poznatky, je důležité zopakovat si základní učivo ze zvukové stránky češtiny, z jejího tvarosloví, větné stavby, ze slovní zásoby, tvoření slov a samozřejmě z pravopisu. Jsou to poznatky, které dobrý a odpovědný uživatel češtiny považuje za nezbytnou součást svého vzdělání. Setkáte se tedy v jednotlivých kapitolách této učebnice ve větší míře se cvičeními zaměřenými na opakování, procvičování nejdůležitějších jevů pravopisných, tvaroslovných, syntaktických a jiných. Věnujte jim pozornost, stejně tak jako cvičením založených na ukázkách různých textů, hlavně publicistických. Důkladné procvičení jevů, které vám učebnice nabízí, vám docela určitě prospěje jak pro přípravu na studium ve středních školách, tak pro vytváření písemných textů a při vašich výkonech řečnických.

  V části věnované Literatuře a komunikaci navazujeme na "výkladovou" učebnici tak, že ke každému základnímu tématu v ní vyloženému a zčásti procvičenému připojujeme řadu dalších úkolů a cvičení. Ty pochopitelně spojujeme s jinými konkrétními texty, nikoli však s jinými žánry. Právě znalost žánrů stejně jako užívání literárních pojmů a termínů chce tato "cvičebnice" prohloubit a upevnit.

  V tomto ročníku s vámi probíráme zvláště různé typy románu, esej, publicistické žánry fejeton a reportáž, učíme vás zacházet s úředními písemnostmi. Z poezie doplňujeme další zajímavé texty k žánrům pásma, blues, experimentální poezie; ze světa dramatu a divadla věnujeme pozornost kupletu, absurdnímu a autorskému divadlu.

  Stejně jako v obdobné cvičebnici pro 6., 7. a 8. ročník i zde vám nabízíme úlohy komplexnějšího charakteru, např. na srovnání projevů psaných a mluvených či na různé stylistické variace výchozího textu. Nechybí ani hravé, zábavné úkoly k hádání a luštění.

  Vzhledem k tomu, že jde o závěrečnou třídu základní školy, jsou do cvičebnice pro 9. ročník zařazeny také úkoly k zopakování a upevnění některých důležitých poznatků, jež byly probrány v předcházejících ročnících. Volíme i formu testů, s jejichž obdobou se mohou studenti z vašich řad setkat u přijímacích zkoušek na střední školy. Některé testy, kvízy a úkoly se týkají i literární historie; k jejich vyřešení můžete vhodně využít publikaci z této řady - Malých dějin literatury.    

  Obsah učebnice

  MLUVNICE

  1. Hláskosloví; výslovnost; zvuková stránka slova a věty. Grafická stránka češtiny; něco z dějin českého pravopisu. Opakování pravopisu slov českých a přejatých. Pravopisná cvičení
  2. Slovo a jeho významy. Slovní zásoba
  3. Stavba slova; tvoření slov
  4. Slovní druhy; skloňování; časování
  5. Věta jednoduchá. Souvětí podřadné a souřadné. Vsuvka
  6. Pořádek slov ve větě. Výstavba textu
  7. Čeština a jiné jazyky. Souhrnná cvičení

  LITERARURA A KOMUNIKACE

  I.   Umíme vypravovat, popisovat, zaznamenávat události? Román, esej. Publicistika, fejeton, reportáž. Úřední písemnosti

  • 1. Velká románová soutěž
  •      Skládačka
  •      Roháčky
  •      Přenoska
  •      Skrývačky
  • 2. "Romány pro paní a dívky"
  •      K. Čapek: Poslední epos čili román pro služky
  •      J. Hüttlová: Táňa z naší oktávy
  •      M. Majerová: Robinsonka
  •      S. Rudolf: Milionová holka
  •      I. Hercíková: Jak namalovat ptáčka
  • 3. Autor románu - jeho život a dílo
  • 4. Esej
  •      F. X. Šalda: Božena Němcová
  •      Osmisměrka
  • 5. Publicistika (žurnalistika)
  •      M. Kundera: Nesmrtelnost
  • 6. Fejeton
  •      V. Macura: Přejmenování
  • 7. Reportáž
  •      J. Vodňanský: Priama reportáž zo šachového finále
  •      Hřebenovka
  • 8. Úřední písemnosti

  II.   Umíme vyjadřovat své city, prožitky, představy, postoje.... ? Jak to dělají básníci?

  • 1. Pásmo. Polytematická báseň
  •     Svatý Kopeček
  • 2. Surrealistické básnictví
  •      K. Hynek: Interpunkce
  •      M. Medek: Dopisy Emilie
  • 3. Čas v moderní české poezii
  •      V. Holan: Setkání ve zdviži
  • 4. Poezie experimentální (konkrétní)
  •     J. Hiršal - B. Grögerová: Gramatické texty
  • 5. Blues
  •      J. Kainar: Mrtvý vrabec
  •      J. Kainar: Mha přede mnou mha za mnou
  •      V. Hrabě: Reduta blues
  •      K. Kryl: Blůs pro papírový děfče
  •      J. Kerouac: Na cestě

  III.   Dialog a monolog v moderním dramatu, v kabaretu, šantánu a autorském divadle

  • 1. Kabaret, šantán
  •      J. K. Tyl: Peníze jsou pány světa
  •      R. Hanf - J. Šváb: Dáma v kalhotkách
  • 2. Absurdní drama a divadlo
  •      E. Ionesco: Židle
  • 3. Autorské divadlo
  •      J. Schmid a Studio Ypsilon: Michelangelo Buonarroti
  • Najděte jména básníků, názvy literárních děl a jména postav
  •      J. Suchý: Mezi básníky mě žádnej Vítězslav nezval
  •      J. Suchý: Ve jménu fantazie
  •      Literární křížovka pro znalce

  IV.   Projevy mluvené a psané

    V.   Styl a stylistika

  • R. Queneau: Stylistická cvičení

   VI.   Závěrečné literární kvízy

           ( z literární historie a teorie, z učiva 6. - 9. ročníku) 

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?