Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Cvičení z pravopisu pro malé školáky - pro 2. - 5.ročník ZŠ

  Procvičování českého jazyka pro 2.-5.r. ZŠ

  Naše cena s DPH:
  158 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Vlastimil Styblík, Zdeňka Dvořáková, Jiřina Vitvarová
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  30001
  EAN:
  9788072351152
  ISBN:
  807235115X
  SPN

  Popis produktu

  • Osvědčená příručka je určena žákům 2. - 5. ročníku ZŠ.
  • Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky.
  • V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení. 
    

  Určeno pro:
  2. ročník
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  231

  O učebnici

  Publikace Cvičení z pravopisu pro malé školáky je určena žákům 2. - 5. ročníku základní školy jako pomocná kniha pro zdokonalení jejich pravopisných dovedností.

  Pravopisu se v naší škole a vůbec v celé naší společnosti tradičně přikládá velká důležitost. Dítě přicházející do školy umí česky mluvit, ale neumí psát, a tedy nezná pravopis. Mnohým lidem pak připadá, že ve vyučování českému jazyku zbývá v podstatě jen úkol tento nedostatek u žáků odstranit. To jsou však představy velmi zjednodušené.

  Dítě vstupující do školy neovládá spisovnou češtinu a umí se vyjadřovat v omezené míře jen o skutečnostech týkajících se jeho života a jeho blízkého okolí. Je třeba žáka naučit užívat spisovný jazyk a rozvinout jeho vyjadřovací dovednosti na základě poznatků z nauky o jazyce tak, aby získal schopnost vyjadřovat se ve spisovném jazyce správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných, přiměřených jeho věku, a dosáhl schopnosti pohotově a správně rozumět jazykovým projevům. Splnění tohoto cíle je přirozeně náročné a ovládání pravopisu je jen jednou z jeho součástí.

  Dosažení dobré pravopisné úrovně předpokládá náležité znalosti mluvnické a také intenzivní výcvik, který vyžaduje mnoho času. Při poměrně nízké hodinové dotaci vyučování českému jazyku pak někteří žáci v pravopise zaostávají; jiní sice dosahují dobrých výsledků, ale usilují o dokonalejší zvládnutí pravopisu. Domníváme se, že v obou případech může naše příručka dobře posloužit.

  Pravopisná cvičení jsou rozdělena podle ročníků a postupují v souladu s příslušnými učebními osnovami. Před každým oddílem procvičovaných pravopisných jevů jsou uváděna potřebná pravopisná pravidla nebo odkaz k nim v předcházejícím ročníku, aby je žáci nemuseli vyhledávat v učebnicích.

  Všude v cvičeních připomínáme potřebu ovládat mluvnický základ, který je nezbytnou podmínkou pro zvládnutí příslušných pravopisných jevů. Proto se v cvičeních vyžaduje, aby žák při nácviku pravopisu nejprve uvedl odůvodnění - řešení pak má vyplynout jako logický důsledek. Jestliže má žák nedostatky v ovládání mluvnice, musí je nejprve odstranit - jinak přirozeně nemůže v pravopise dosáhnout úspěchu.

  Má-li žák závažnější nedostatky v pravopise některého typu jevů, který se probíral už v dřívějším ročníku, je vhodné, aby si probral nejprve cvičení uvedená pro tento ročník a teprve potom aby pokračoval v probírání cvičení v dalším ročníku.

  Je třeba si uvědomit, že sbírka pravopisných cvičení není učebnice, je to pomůcka, která má učebnici doplnit a umožnit dokonalejší zvládnutí pravopisných jevů probíraných ve 2. až 5. ročníku základní školy. Nevyhýbáme se proto v případě potřeby ani užití dvou vynechávek (ve výjimečném případě i tří vynechávek) ve slově. Jde o to, aby se žáci naučili dobře diferencovat různé typy pravopisných jevů v témž slově a aby ve shodě s tím uměli užívat příslušná pravidla (aby např. ve slově myslit, myslili nebo mýlit se, mýlili se  nepsali po l tvrdé y proto, že jde o tzv. vyjmenované slovo).

  V počátečních fázích výcviku v psaní i/í a y/ý se toleruje odůvodňování i/í v příponách pomocí pravidla o vyjmenovaných slovech, postupně však je třeba vést schopné žáky k náležitému odůvodňování těchto případů tím, že jde o příponu.

  Příručku Cvičení z pravopisu pro malé školáky lze užívat ve škole, ve školních družinách a při domácí přípravě. Vždy je třeba přihlížet k možnostem žáků, vyhnout se jejich přetěžování. Lépe je pamatovat na pravopisný výcvik v malých dávkách pravidelně než po větších částech nárazově. 

  Obsah učebnice

  2. ročník

  • Druhy vět
  • Věta - slovo
  • Slovo - slabika - hláska, písmeno
  • Psaní dlouhého ú a ů
  • Psaní y/ý a i/í po souhláskách tvrdých a měkkých
  • Psaní ě
  • Výslovnost a psaní souhlásek na konci a uvnitř slov
  • Vlastní jména
  • Souhrnná cvičení

  3. ročník

  • Psaní čárky v souvětí
  • Psaní tečky, otazníku a vykřičníku za větou
  • Samohlásky krátké a dlouhé
  • Psaní dlouhého ú a ů
  • Dvojhlásky
  • Psaní ě
  • Psaní y/ý a i/í po souhláskách tvrdých a měkkých
  • Psaní souhlásek párových na konci a uvnitř slo
  • Psaní i/í a y/ý  po obojetných souhláskách uvnitř slova
  • Souhrnná cvičení na psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách uvnitř slova
  • Vlastní jména
  • Závěrečná cvičení na probrané pravopisné jevy

  4. ročník

  • Psaní tečky, otazníku a vykřičníku za větou
  • Psaní souhlásek párových  na konci a uvnitř slov
  • Psaní dlouhého ú a ů
  • Předložky od, nad, pod, před a předpony od -, nad -, pod -, před -
  • Předpony bez -, roz- a předložka bez
  • Skupiny písmen bě/bje, vě/vje, pě, mě
  • Psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách uvnitř slova (mimo koncovku)
  • Psaní i a í  v koncovkách sloves
  • Psaní i/í a v koncovkách podstatných jmen
  • Souhrnná cvičení na pravopis koncovek podstatných jmen
  • Koncovky příčestí minulého v množném čísle
  • Souhrnná cvičení na psaní i/í  a y/ý
  • Psaní čárek v souvětí
  • Přímí řeč

  5. ročník

  • Předpony s-, z-, vz-
  • Zdvojené souhlásky na rozhraní částí slova
  • Skupiny písmen bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
  • Psaní i/í a y/ý  po obojetných souhláskách uvnitř slova (mimo koncovku) 
  • Psaní i/í a v koncovkách podstatných jmen
  • Psaní i/í a y/ý v koncovkách přídavných jmen
  • Psaní i/y v koncovkách osobních zájmen
  • Psaní í a i v koncovkách slovesných tvarů přítomného času a rozkazovacího způsobu
  • Koncovky příčestí minulého v množném čísle
  • Souhrnná opakování

  Klíč k cvičením

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?