Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Koumák pro třeťáky

  Rozšiřující pracovní sešit pro všechny třeťáky, kteří chtějí víc vědět...

  Naše cena s DPH:
  259 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  P. Adámková
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  56657
  EAN:
  9788073582609
  ISBN:
  9788073582609

  Popis produktu

  Zábavný a poutavý pracovní sešit pro bystré, zvídavé či nadané žáky 3. ročníku základní školy. Obsahuje více než 500 úloh z oblasti prvouky, českého jazyka a matematiky, které jsou komplexnější a náročnější než cvičení v běžných pracovních sešitech. Úlohy prohlubují probíraná témata, jsou pestré, zábavné a především umožňují dětem rozvíjet logické, abstraktní a verbální myšlení, tvořivost, prostorovou představivost, postřeh a schopnost práce s informacemi.

  Pracovní sešit Koumák pro třeťáky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase.

  Obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod.

  Pracovní sešit se skládá ze čtyř částí:

  I. Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí:

  - dvanáct mezipředmětových bloků, tj. výchozích textů s úlohami, které z textu čerpají a rozvíjí jeho téma,
  - část úloh ověřuje porozumění textu, plněním dalších úloh děti postupně získávají informace o tématu, a zkoumají tak daný jev z různých stran,
  - zařazeny sem jsou i úlohy zaměřené na práci s informacemi, rozvoj postřehu, logického myšlení i úlohy matematické a jazykové,
  - nově jsou sem zařazena i dvě sociálně laděná témata, jejichž cílem je seznámit děti s vlastní jedinečností a důležitostí mezilidských vztahů a na modelovém příběhu je učit poznávat jejich prožívání a své vlastnosti,
  - úlohy jsou primárně využitelné v hodinách prvouky.

  II. Čeština, která ti dá asi zabrat:

  - doplňkové úlohy z českého jazyka postupující podle tematického plánu učebnic pro 3. ročník,
  - obsahuje jedenáct témat (z nichž většinu tvoří vyjmenovaná slova po jednotlivých obojetných souhláskách), úvodní a závěrečné opakování, zásobník slohových úloh a hrátky s jazykem – sadu netradičních úloh k rozvoji lingvistického nadání,
  - zařazeny jsou sem komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými slovy či větami, ale jsou zasazeny do širšího kontextu zábavného příběhu, takže děti jsou při práci nuceny brát v úvahu nejen formu, ale také obsah – používají tedy jazyk především jako nástroj komunikace,
  - jsou zde i úlohy podporující tvořivost a volnou tvorbu dětí.  

  III. Matematika, která ti dá asi zabrat:

  - doplňkové úlohy z matematiky postupující podle tematického plánu učebnic pro 3. ročník,
  - obsahuje devět témat (např. písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, jednotky délky a jejich převody, rovinné útvary), úvodní a závěrečné opakování a matematické a logické hrátky – sadu netradičních úloh k rozvoji matematických dovedností, logického myšlení, prostorové představivosti, postřehu atd.,
  - zařazeny sem jsou komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými příklady, ale zasazují učivo do složitějšího situačního kontextu, takže děti musejí zohlednit řadu podmínek či vytřídit z řady údajů ty, které jsou pro danou úlohu podstatné; dále početní úlohy kaskádového typu, které využívají práci s čísly a symboly a jejichž řešení směřuje k vyluštění zajímavých informací.

  IV. Co všechno už umíme prozkoumat:

  - dva tematické projekty vhodné k zařazení do hodin prvouky, navazující na tematický okruh Rozmanitost přírody,
  - projekty jsou rozděleny na teoretickou, badatelskou a závěrečnou část, jejich součástí je vždy práce s pomůckami a jednoduché experimenty, z nichž děti vyvodí zajímavé závěry a nové informace.

  Publikace je vhodná pro:

  - bystré, zvídavé a mimořádně nadané děti ve 3. ročníku základní školy, které potřebují hodně podnětů, náročné úkoly a výzvy a pro které je tempo třídy příliš pomalé,
  - mimořádně rozumově nadané děti integrované v běžných třídách, případně sdružené do speciálních skupin,
  - vyučující 3., případně i 4. ročníku základní školy, kteří mají ve třídě jedno nebo více dětí, jež jsou v učení napřed a v hodinách se nudí,
  - rodiče zvídavých a bystrých dětí, které chtějí objevovat nové věci, rády luští a mají hlavu plnou složitých otázek.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Zákazníci s tímto titulem často kupují: