Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Základní mluvnice českého jazyka

  Naše cena s DPH:
  213 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Vlastimil Styblík, Marie Čechová, Přemysl Hauser, Eva Hošnová
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  30196
  EAN:
  9788072350186
  ISBN:
  8072350188
  SPN

  Popis produktu

  • Nová mluvnice shrnuje veškeré učivo v rozsahu základního a středního vzdělávání.
  • Uplatní se ale rovněž jako zdroj informací pro nejširší veřejnost.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  248

  O učebnici

  Základní mluvnice českého jazyka patří mezi jazykové příručky určené širokému spektru uživatelů. Zpracoval ji tentýž kolektiv autorů, který připravil též celou řadu učebnic českého jazyka i příruček k procvičování mluvnice a pravopisu.

  Kniha je členěna do sedmi hlavních oddílů věnovaných obecnému výkladu o českém jazyce, zvukové stránce jazyka, významu slov, tvoření slov a tvarosloví, skladbě, komunikaci a slohu. Jednotlivé oddíly jsou doplněny o vysvětlení pravopisných jevů spojených s danou částí výkladu mluvnice. Příručka nahrazuje starší oblíbené knihy Stručnou mluvnici českou nebo Český jazyk (rozšířený přehled učiva základní školy).

  Základní mluvnice českého jazyka je pro snazší orientaci vybavena věcným rejstříkem v zadní části knihy a obsahuje 243 číslovaných stran. Z obsahu knihy je zřejmé, že tvoří ucelený systém základních poznatků mluvnice českého jazyka, věnuje se všem kapitolám běžně probíraným na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Je tedy vhodnou příručkou k zopakování a systemizaci učiva před přijímacími zkouškami na střední školy a jako souhrn znalostí, na něž navazuje středoškolské učivo.

  Kniha je přehledně graficky členěna, je doplněna řadou ukázek, příkladů, grafů, tabulek i diagramů. Klíčové pojmy a odborné termíny jsou zvýrazněny odlišnými typy písma. Výklad je doplňován množstvím poznámek tištěných drobnějším písmem. U větné skladby nechybí ani ukázkové rozbory a jejich grafické znázornění.

  Publikace respektuje moderní trendy a poznatky jazykovědy jako vědní disciplíny a věnuje se také mnohdy opomíjeným jevům, jakými jsou například větné ekvivalenty, prostředky zajišťující koherenci textu, vztahy přístavku a podobně. Základní mluvnice vysvětluje jednotlivé části jazyka s ohledem na provázanost jevů. Kniha tvoří spolu s Pravidly českého jazyka a Slovníkem spisovné češtiny celek nezbytný pro správné osvojení základů mateřského jazyka, a měla by proto být samozřejmou součástí domácích i školních knihoven.

  Obsah učebnice

  I.  Obecné výklady o českém jazyce 

  • Řeč, jazyky, český jazyk
  • Jazyk spisovný a nespisovný
  • Jazyky slovanské a vývoj českého jazyka
  • Nauka o jazyce a jazyková kultura

  II.  Zvuková stránka jazyka (a pravopis) 

  • Hláskosloví
  • Spisovná výslovnost
  • Výslovnost (a pravopis) přejatých slov
  • Zvuková stránka slova
  • Zvuková stránka věty

  III.  Významy slov 

  • Slovo, sousloví a frazémy
  • Slovní zásoba
  • Významové vztahy mezi slovy

  IV.  Tvoření slov (a pravopis) 

  • Obohacování slovní zásoby
  • Způsoby tvoření slov
  • Stavba slova

  V.  Tvarosloví (a pravopis) 

  • Slovní druhy
  • Podstatná jména
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
  • Slovesa
  • Příslovce
  • Předložky
  • Spojky
  • Částice
  • Citoslovce

  VI.  Skladba (a pravopis) 

  • Stavba věty
  • Základní větné členy
  • Rozvíjející větné členy
  • Odchylky od pravidelné větné stavby
  • Věta a souvětí
  • Souvětí podřadné
  • Druhy vět a větných ekvivalentů podle formy
  • Výpovědi podle komunikační funkce
  • Zápor
  • Tvoření vět
  • Hlavní zásady českého slovosledu
  • Stavba textová
  • Vsuvka
  • Přímá řeč
  • Prostředky zajišťující koherenci (soudržnost) textu

  VII.  Komunikace a sloh 

  • Vytváření jazykového projevu
  • Přijímání projevu
  • Funkčněstylové oblasti
  • Základní slohové útvary

  Věcný rejstřík

   

   

   

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?