Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Deutsch mit Max 1 - učebnice (A1)

  Němčina pro základní školy a víceletá gymnázia.

  Naše cena s DPH:
  266 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Fišarová Olga, Zbranková Milena
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  14160
  EAN:
  9788072385317
  ISBN:
  8072385313
  FRAUS

  Popis produktu

  Soubor pro výku druhého cizího jazyka

  • určený pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v 8.-9. (resp. 7.-9.) ročnících základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií
  • odpovídá požadavkům stanoveným v RVP pro základní vzdělávání, , tj. cca 200 hodin výuky s cílem dosáhnout výstupní úrovně A1 podle SERR pro jazyky
  • přehledně stanovené komunikativní cíle každé lekce
  • v učebnici jsou rozvíjeny všechny klíčové kompetence
  • usnadňuje práci s průřezovými tématy

  Nová dvoudílná učebnice oblíbených autorek je určená pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v 8.–9. (resp. 7.–9.) ročnících základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.

  Soubor svým obsahem i rozsahem plně odpovídá požadavkům stanoveným v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, tj. cca 200 hodin výuky s cílem dosáhnout výstupní úrovně A1 podle SERR pro jazyky.

  Autorky čerpají své náměty z dlouholetých pedagogických zkušeností i z ohlasů na svoji první učebnici vydanou v Nakladatelství Fraus Start mit Max, která se stala jedním z nejoblíbenějších titulů na prvním stupni základních škol.

  Žáci se opět setkávají s průvodcem Maxem, tentokrát mobilním telefonem, který jim bude oporou při překonávání úskalí gramatiky či slovní zásoby.
  Každý díl učebnice je rozdělen do osmi tematických celků a zaměřuje se na všechny čtyři základní dovednosti – mluvení, čtení, psaní i poslech.
  Gramatické učivo odpovídá cílové úrovni A1, které bude dosaženo po probrání obou dílů. V každé lekci jsou přehledně stanoveny komunikativní cíle.
  Učebnice obsahují okrajové lišty s prostorem pro mezipředmětové vztahy, strategie učení a zajímavosti z německého prostředí.

  Žáci jsou vedeni k tomu, aby po probrání lekce v části Moje portfolio sami zhodnotili, nakolik se jim těchto cílů podařilo dosáhnout. Učitelům pak jistě bude oporou podrobně strukturovaný obsah, který mohou využít jako podklad při vytváření Školního vzdělávacího programu.

  Součástí kompletu jsou nahrávky včetně zajímavých rytmizací (rapy), pracovní sešit s důkladnou kontrastivní prezentací probraného gramatického učiva a vloženým přehledem gramatiky a podrobně zpracovaná příručka učitele.
  V ní jsou kromě metodických postupů k jednotlivým lekcím zpracována také průřezová témata a konkretizovány klíčové kompetence. Součástí příručky jsou testy lekcí, zahrnující všechny čtyři dovednosti.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  88

  O učebnici

  Děvčata a chlapci! 

  Začínáte se učit cizímu jazyku - němčině. Jeho pomocí se můžete dorozumět v řadě zemí Evropy i světa. Také k nám přijíždí mnoho turistů z Rakouska, Německa, Švýcarska a jiných států, kde se mluví německy, a vy si s nimi budete chtít pohovořit, odpovědět na jejich otázky nebo se pochlubit něčím, co v jejich zemích chybí. V turistickém ruchu se nám otevírá řada možností, jak naše přírodní krásy, památky, zajímavosti, českou kuchyni i vyhlášenou pohostinnost přiblížit cizincům. K tomu je ale potřeba znát cizí jazyky. Možná, že budete jednou pracovat v některé z německých firem, které mají u nás sídlo a němčinu budete denně využívat jako řada vašich rodičů nebo příbuzných. Většina z vás má už několikaleté zkušenosti s výukou angličtiny a může je velmi dobře využít při výuce němčiny. Oba jazyky mají hodně společného. 

  Snažily jsme se, aby učebnice pro vás byla zajímavá, pestrá a přehledná, abyste si užili i trochu legrace při řešení kvízů, hádanek a rapování. Při testech si ověříte, jaké jsou vaše znalosti a dovednosti ve čtení, psaní a hlavně v rozhovorech a při řešení různých situací. 

  Učebnicí vás bude provázet Max - sympatický mobilní telefon, který vám bude nejen napovídat, ale bude i komentovat a doplňovat dění v učebnici a v pracovním sešitě.

  10 DŮVODŮ, PROČ SE UČIT NĚMECKY

  • .....němčina je nejrozšířenějším mateřským jazykem v EU, mluví jím přibližně 100 milionů Evropanů
  • ......němčina patří k deseti nejrozšířenějším jazykům  na světě
  • ......Spolková republika Německo jako největší stát hraje významnou roli v EU
  • ......česká a německá historie jsou úzce propojeny
  • ......ČR a SRN se dodnes ovlivňují ve sféře filozofie, kultury, školství a sportu
  • ......hranice s Německema Rakouskem tvoří podstatnou část státní hranice s ČR
  • ......velkou část zahraničních turistů v ČR tvoří turisré z Německa
  • ......českým studentům jsou otevřeny četné možnosti studijního pobytu v Německu
  • ......přístup na německé univerzity je bezplatný a snadný
  • ......mnoho německých firem má své zastoupení v ČR a nabízí zajímavé pracovní příležitosti  

   

  Obsah učebnice

  OBSAH / INHALT

  ERSTE SCHRITTE

  • Témata, texty: Das ABC/Abeceda * Grüβe/Pozdravy * Zungenbrecher/Jazykolamy * Wochentage/Dny v týdnu * Zahlen/Číslovky 0-20 * Farben/Barvy * Namen/Jména * Leute und Länder/Lidé a země * Internationalismen/Mezinárodní slova
  • Komunikace: hláskování * pozdrav, rozloučení * zjištění telefonního čísla
  • Gramatika a reálie: pozdravy v německy mluvících zemích * německá města, osobnosti * německá dívčí, chlapecká a zvířecí jména

  EINHEIT 1    Ich heiβe, ich wohne in....

  • Témata, texty: Zusammen * Formular * Neu in der Schule * Länder und Leute * Wer ist das? Wer wohnt wo? * Wir lesen Comics * Falimiensuche * Projekt "ICH"
  • Komunikace: představení se, tykání * poděkování * otázky, odpovědi * vyplnění jednoduchého formuláře * vykání * prosba o opakování sdělení * písemné sdělení základních údajů o sobě * získávání informací * vyprávění o sobě
  • Gramatika a reálie: 1. a 2. os.j.č. pravidelných sloves a slovesa sein * slovosled věty oznamovací * slovosled W-otázek * 3. os.mn.č pravidelných sloves a slovesa sein * zápor nicht *  Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien * otázky                                                     zjišťovací (ja - nein) * 3. os.j.č.pravidelných sloves a slovesa sein * 1., 2. a 3. os.j.č. slovesa mögen


  EINHEIT 2    Meine Familie

  • Témata, texty: Bei uns zu Hause * Familienfotos * Wie alt sind diese Leute? * Reporterspiel * Gegenteile * Corinne erzählt * Das ist Familie Nowak * Bildergeschichte
  • Komunikace: představení členů rodiny * popis rodinné fotografie * vyprávění obrázkového příběhu
  • Gramatika a reálie: mein - meine * dein - deine * přídavné jméno v přísudku * vazba "von", Pamelas Mutter

  EINHEIT 3    Meine Freunde  

  • Témata, texty: Zum Training * Personen beschreiben * Was spielst du am liebsten? * Freizeit * Rate mal! Wer ist das? * Meine Freunde. Meine Clique. * Projekt "Mein Freund" * Spiel 
  • Komunikace: časové údaje * popis osoby * vyprávění o zájmech * čtení s porozuměním * vyprávění o kamarádovi
  • Gramatika a reálie: předložka um v časových údajích * gern - am liebsten * nepřímý pořádek slov v oznamovací větě

  EINHEIT 4     Schule, Schule

  • Témata, texty: Schulsachen * Rate mal! * Wie heiβt das auf Deutsch? * Was ist richtig? * Meine Schulsachen * Was passt zusammen? * Wir spielen Schule * Bilder aus Deutschland
  • Komunikace: pojmenování předmětů, školních potřeb * otázka "Wie heiβt das auf Deutsch?" * jednoduchý popis věcí, osob, zvířat * posouzení správnosti * příkaz
  • Gramatika a reálie: určitý člen der, die, das * neurčitý člen ein, eine, ein * zápor kein * rozkazovací způsob lexikálně

  EINHEIT 5     Mein Hobby

  • Témata, texty: Spielrap * Würfelspiel * Chattenrap * Wer ist fleiβig? * Dialoge * Katkas E-Mail * Katka antwortet * Hobbymosaik * Unsere Post nach Deutschland
  • Komunikace: vyprávění o koníčcích * popis činnosti během týdne * telefonování: domluva, odmítnutí * e-mail, dopis * odpověď na dopis * dopisování, chatování
  • Gramatika a reálie: časování pravidelných sloves v přítomném čase * časování slovesa sein * předložka am v časových údajích

  EINHEIT 6     Ich habe einen Computer

  • Tématy, texty: Max telefoniert * Was kauft Oskar? * Was fotografiert Dirk? * Wir haben viele Sachen * Wer kauft was? * Die Tiere von Ute * Hast du Tiere? * Katkas E-Mail * Ich stelle Wien vor
  • Komunikace: telefonování * popis zvířat * psaní dopisu * užití kein ve větě
  • Gramatika a reálie: časování slovesa haben * 4. pád podstatných jmen s neurčitým členem * časování dalších pravidelných sloves * zápor kein ve 4. pádě * Vídeň - zajímavosti

  EINHEIT 7     Wo und wann?

  • Témata, texty: Einladungen * Wo ist Max? * Die Uhrzeit * Viele Häuser * Jahreszeiten * Monate * Wann haben sie Geburtstag? * Familienstory * Tante Agathe sucht Max
  • Komunikace: pozvánka na oslavu * užití čísel do 100 * základní matematické úkony * poskytnutí informací o časových údajích * hodiny, dny, měsíce, roční období * popis místa, kde jsem
  • Gramatika a reálie: předložka in ve 3. pádě * určování času * množné číslo některých podstatných jmen * předložky im, um v časových údajích

  EINHEIT 8     In den Ferien

  • Témata, texty: Wer wohnt wo? * Ein Brief * Wohin möchten sie fahren? * Eine Traumreise * Dialoge: Am Schalter, Zimmerreservierung * Grüβe aus Olomouc * Steckbrief
  • Komunikace: vyjádření cíle cesty * koupení jízdenek * objednání ubytování * pozdrav z dovolené * údaje o sobě
  • Granatika a reálie: evropské země, EU * vazba "ich möchte" *  předložky nach  (nach Kroatien reisen) a in (in die Schweiz reisen) * časování slovesa fahren * opakování

  WORTLISTE / SLOVNÍČEK

  • Německo-český

  Seznam pramenů         

   

   

   

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Deutsch mit Max 1 - učebnice (A1) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?