Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějepis 6.r. - Pravěk, starověk

  Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV.

  Naše cena s DPH:
  197 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Bednaříková J., Kysučan L., Fejfušová M.
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  24479
  EAN:
  9788076003408
  ISBN:
  6-40
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  • Stručný výklad dějin pravěku a starověku ( Mezopotamie, Egypt, Řecko, Řím) až po rozpad římské říše.
  • Texty doplňuje množství obrázků, map a časových os.
  • Zařazeny jsou mezipředmětové otázky a činnostní úkoly (Zeměpis 6, Občanská výchova 6, Čítanka 6).
  • V závěru najdete náměty pro celoroční projekty, souhrnné osy historické etapy a události u nás i jinde v Evropě.
  • V učebnici najdete minimum letopočtů a jména jen několika nejvýznamějších osobností. Důraz je kladen na vznik a vývoj společnosti a hlavně na každodenní život lidí.
  • K časové orientaci slouží průběžně zařazované časové osy.

  Učebnice se snaží přiblížit žákům nejstarší dějiny srozumitelnou formou. Učebnice neklade důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život (jak lidé bydleli, jedli, jak se oblékali, jak se bavili). Po pravěku žáci s učebnicí postupně navštíví starověkou Mezopotámii, Egypt, Palestinu, Indii, Čínu, Krétu, Řecko a Řím. Součástí je časová přímka.

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  139

  O učebnici

  Letos se poprvé setkáváte s dějepisem jako se samostatným vyučovacím předmětem. Tento předmět vás postupně seznámí s dlouhou a složitou cestou, kterou lidstvo prošlo a na které získalo mnoho poznatků.

  Smyslem výuky dějepisu není, abyste si pamatovali spoustu letopočtů, odborných výrazů nebo abyste se učili zpaměti odříkávat jednotlivé články.

  Důležité je, abyste pochopili, proč k určitým událostem došlo, jaké jsou mezi nimi souvislosti. Poznáte, jak lidé před mnoha a mnoha lety žili. Budete moci události hodnotit a vzájemně srovnávat. Postupně dokážete poznatky z dějepisu využít v jiných předmětech a naopak toho, co se dozvíte v ostatních předmětech, využít v dějepise.

  CO VÁM POMŮŽE ZVLÁDNOUT ZÁKLADNÍ DĚJEPISNÉ UČIVO

  • 1. Vypisujte si z každé kapitoly důležité informace (jsou vytištěny tučně).
  • 2. Naučte se pracovat s učebnicí, historickými mapami a časovou přímkou.
  • 3. Používejte další zdroje informací: encyklopedie, internet, populárně-naučnou literaturu, slovník cizích slov, archeologické sbírky apod.
  • 4. Na konci hodiny si zopakujte důležité pojmy (jsou zvýrazněny).
  • 5. Průběžně pracujte s časovými přímkami, které najdete v opakování na konci jednotlivých tematických celků, a hlavně s přímkami na dvojlistu vsazeném vzadu v učebnici. Můžete si ho kdykoli rozložit a sledovat, co se v určitém období v jednotlivých státech dělo a jak spolu jednotlivé události souvisí.
  • 6. Řiďte se zásadou: "Co děláme rádi a s chutí, to se nám daří."

  JAK PRACOVAT S UČEBNICÍ

  • 1. Vlastními slovy vyprávějte obsah jednotlivých kapitol.
  • 2. Téměř na každé stránce najdete úkoly označené různými symboly. Ty budete řešit buď sami, nebo ve skupinách.
  • 3. Zhruba po dvou až třech stránkách jsme zařadili stručné shrnutí učiva a doplňovačky. Ty nebudete řešit do učebnice, ale podle pokynů vyučujícího buď do sešitu, nebo na papír.
  • 4. Každá kapitola je zakončena časovou přímkou a zajímavými úkoly. Slouží jednak k opakování, jednak ke spojování poznatků do souvislostí.
  • 5. Na dolním okraji příslušné stránky najdete vysvětlení nových neznámých pojmů a také odkazy na další předměty, ve kterých si dějepisné poznatky doplníte. (Týkají se pouze učebnic našeho nakladatelství.)
  • 6. Na konci učebnice je zařazen návrh projektů k pravěku a starověku. Projekty nejsou povinné, bude záležet na vás a vašem vyučujícím, jestli je uskutečníte. Jejich příprava totiž vyžaduje čas a práci navíc.
  • 7. Zapisujte si vysvětlení významů cizích slov. Tyto informace upotřebíte nejen ve vyšších ročnících, ale i v životě. 

   

   

  Obsah učebnice

       ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

       O VZNIKU ZEMĚ A ŽIVOTA NA NÍ

  PRAVĚK

  I.   DOBA KAMENNÁ

  • Starší doba kamenná
  • Mladší doba kamenná

  II.  DOBA BRONZOVÁ

  III. DOBA ŽELEZNÁ

  • Naše země po zániku keltské civilizace
  • Opakování - pravěk

  STAROVĚK

  • Hlavní rysy starověku

  STAROORIENTÁLNÍ STÁTY

  I.   STAROVĚKÁ MEZOPOTÁNIE

  • Poloha, přírodní podmínky
  • 1. Sumerové
  • 2. Babylonská říše
  •     Dobytí Mezopotánie Peršany
  •     Umění v Mezopotánii
  • 3. Každodenní život
  •     Opakování - starověká Mezopotánie

  II.   STAROVĚKÝ EGYPT

  • Přírodní a životní podmínky
  • Sjednocení Egypta
  • Postavení faraona a společnost
  • Náboženství
  • 1. Stará říše
  • 2. Nová říše
  • 3. Znalosti starých Egypťanů
  • 4. Každodenní život
  •     Opakování - starověký Egypt

  III.  STAROVĚKÁ PALESTINA

  IV.  STAROVĚKÁ INDIE

  V.   STAROVĚKÁ ČÍNA

  •  Opakování - Palestina, Indie a Čína

  PRVNÍ STAROVĚKÁ CIVILIZACE V EVROPĚ

  KRÉTA - MINOJSKÁ CIVILIZACE

  ANTICKÉ STÁTY

  I.   STAROVĚKÉ ŘECKO

  • Poloha, přírodní podmínky
  • 1. Mykénská civilizace
  • 2. "Temná století" Řecka
  • 3. Období rozkvětu antického Řecka
  •     Městský stát Athény
  •     Městský stát Sparta
  •     Řecko-perské války
  •     Rozkvět Athén po řecko-perských válkách
  •     Válka mezi Spartou a Athénami
  • 4. Řecko pod nadvládou Makedonie
  •     Alexandr Veliký a jeho říše
  • 5. Každodenní život Řeků
  •     Řecké umění
  •     Řecké divadlo
  •     Olympijské hry
  •     Opakování - starověké Řecko

  II.  STAROVĚKÝ ŘÍM

  • Poloha, přírodní podmínky
  • 1. Doba královská
  • 2. Římská republika
  •     Boje plebejů s patriciji za stejná práva
  •     Ovládnutí Apeninského poloostrova Římem
  •     Punské války
  •     Příčiny zániku republiky
  •     Opakování - římská republika
  • 3. Římské císařství
  • 4. Rozdělení a zánik římské říše
  •     Opakování - římské císařství
  • 5. Každodenní život Římanů
  •     Křesťanství
  • 6. Dědictví římské říše
  •     Opakování - starověký Řím
  • ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ
  • Návrhy projektů
  • Klíčové kompetence
  • Učivo a očekávané výstupy
  • Klíč ke cvičením
  • Rejstříky

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Dějepis 6.r. - Pravěk, starověk souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?