Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějepis 7.r. - Středověk, počátky novověku

  Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV

  Naše cena s DPH:
  197 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Libor Vykoupil, Robert Antonín, Marie Fejfušová
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  51830
  EAN:
  9788076001787
  ISBN:
  7-40
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  • Učebnice podává stručný a jednoduchý výklad dějin středověku a počátku novověku.
  • Učivo zahrnuje období od nejstarších středověkých říší a prvních slovanských států.
  • Období vrcholně středověkých států, období krize pozdního středověku a konečně období počátků novověku až po konec třicetileté války.
  • Text doplňuje množství obrázků, map a schématických znázornění.
  • Součástí je vložený dvoulist se souhrnnými osami, kde jsou vyznačeny hlavní probírané události s doplňujícími mapami.

  S touto učebnicí mohou žáci putovat obdobím středověku a počátkem novověku. Provede žáky prvními středověkými státy, prvními slovanskými státy až po konec třicetileté války. Učebnice se snaží žákům přiblížit způsob života lidí v raném, vrcholném a pozdním středověku (život na vesnici, zakládání měst, složení obyvatelstva, bydlení, odívání atd.). Součástí jsou návrhy projektů. Přílohou učebnice je časová přímka a mapy.

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  136

  O učebnici

  Nebudeme se tolik toulat po vzdálených zemích, jako tomu bylo loni. Zůstaneme většinou v Evropě, především v té její části, ve které žijeme. Učebnice se stane vaším průvodcem při poznávání středověkých států a způsobu života lidí.

  Ani v tomto dílu jsme se nevyhnuli slovům vyjadřujícím určité pochybnosti, např."asi", "pravděpodobně". Z počátečního období středověku se totiž nedochoval dostatek historických pramenů.

  Mnoho hmotných pramenů bylo zničeno zejména během husitských válek. Ani písemné prameny nejsou dostatečně spolehlivé. Jejich autoři se občas, ať úmyslně, nebo neúmyslně, dopouštěli nepřesností. K chybám docházelo také při opisování textů. Není to nic překvapivého, i současné zdroje se totiž mnohdy v údajích liší.

  JAK PRACOVAT S UČEBNICÍ

  1. V každé vyučovací hodině získáte určité vědomosti, především o událostech v našich zemích. Ty byste měli dokázat spojit s událostmi z ostatních evropských států a nacházet mezi nimi souvislosti a návaznost.

  2. Stejně jako do předchozí učebnice, zařadili jsme i do této množství činností a úkolů, za jednotlivé kapitoly stručné shrnutí, doplňovačky a souhrnná opakování.

  3. Na dolním okraji stránek najdete vysvětlení neznámých pojmů, slovníček a také odkazy na další učebnice našeho nakladatelství. V nich si můžete poznatky získané v dějepisu doplňovat.

  4. Nechybí ani návrhy dobrovolných projektů. Pokud se vám v loňském roce podařilo některý uskutečnit, můžete to zkusit i letos. Nejsou sice povinné, ale věříme, že vás zaujmou a že vám pomohou hlouběji nahlédnout do života ve středověku. Hned na začátku roku si přečtěte jejich zadání a začněte s přípravou.

  5. Počet stránek učebnice není velký. To vám umožní prohlubovat vaše vědomosti hledáním na internetu, v encyklopediích, návštěvou muzeí, výstav, archeologických vykopávek apod. (podle vašich možností).

  6. Za splnění každého dobrovolného úkolu označeného symbolem královské koruny získáte 3 body. V závěru každého pololetí zhodnotíte společně s vyučujícím váš bodový zisk, který ovlivní vaši výslednou známku.

  7. Využívejte průběžně časovou přímku a mapy v příloze učebnice.

  8. V hodinách diskutujte, vyslovujte své názory a hodnoťte historické události. 

  Obsah učebnice

  Přehledné shrnutí učiva ze 6. ročníku

  STŘEDOVĚK

  I.   RANÝ STŘEDOVĚK

  • 1. První středověké státy
  •     Franská říše
  •     Byzantská říše
  •     Arabská říše
  •     Opakování - První středověké státy
  • 2. Přicházejí Slované
  • 3. Na Velké Moravě
  • 4. Počátky českého státu
  •     České knížectví v 11. - 12. století
  •     Opakování - Velká Morava a počátky českého státu
  • 5. Jak se žilo v raném středověku
  • 6. Románská kultura
  •     Opakování - Život a kultura v raném středověku

  II.  VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

  • 1. České království za Přemyslovců
  • 2. České království za Lucemburků
  •     Karel IV.
  •     Opakování - Vrcholný středověk
  • 3. Jak se žilo ve vrcholném středověku
  • 4. Gotická kultura
  •     Opakování - Život a kultura vrcholného středověku

  III. POZDNÍ STŘEDOVĚK

  • 1. Husitství
  •     Počátek husitské revoluce
  •     Co se husitskou revolucí změnilo
  • 2. Čechy po husitské revoluci
  •     Jiří z Poděbrad českým králem
  • 3. České království za Jagellonců
  •     Opakování - Pozdní středověk
  • 4. Objevné plavby
  • 5. Městská společnost na konci středověku
  • 6. Humanismus a renesance
  •     Náboženská reformace
  •     Opakování - Objevné plavby, život a kultura pozdního středověku

  POČÁTKY NOVOVĚKU

  IV. POČÁTKY NOVOVĚKU

  • 1. Habsburkové na českém trůně
  •     Stavovské povstátní
  •     Třicetiletá válka
  • 2. Evropa na počátku novověku
  •     Španělsko
  •     Anglie
  •     Francie
  • 3. Život v našich zemích
  • 4. Česká kultura na počátku novověku
  •     Opakování - Počátky novověku

  ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

  • Návrhy projektů
  • Klíčové kompetence
  • Učivo a očekávané výstupy
  • Klíč ke cvičením a opakování
  • Rejstřík pojmů
  • Rejstřík místních názvů
  • Rejstřík vlastních jmen

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?