Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějepis 7.r. ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

  s přílohou Přehled učiva

  Naše cena s DPH:
  130 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  kolektiv autorů
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  51375
  EAN:
  9788074897184
  FRAUS

  Popis produktu

  Pracovní sešit usnadňuje žákům koncipování ucelených poznámek, nabízí zajímavé úkoly, umožňuje tvůrčí psaní. Žák má možnost zvolit vlastní název lekce.

  Pracovní sešit usnadňuje žákům koncipování ucelených poznámek způsobem, který je přiměřený věku žáků. V tomto ohledu může zcela nahradit běžný sešit na poznámky. Po správném vyplnění první úlohy žák fakticky získá shrnující zápis s podstatnými informacemi z dané lekce. Zbylé úlohy tvůrčím způsobem a hravou formou rozvíjejí či doplňují téma příslušné kapitoly. Na lištách se nalézají další zajímavosti či rozšiřující informace a úkoly k samostatnému vyhledávání. Součástí díla je vyjímatelné shrnutí učiva ročníku se slovníčkem dějepisných pojmů, s nimiž se žák setkával v průběhu 7. ročníku.

  Správná řešení všech úloh jsou obsažena v samostatně prodejné příručce učitele.

  Pracovní sešit pro 7. ročník/sekundu obsahuje tyto tematické celky:

  • Počátky křesťanství
  • Od antiky ke středověku
  • Byzantská říše
  • Dějiny islámských zemí
  • Raný středověk
  • Vrcholný středověk
  • Husitství a pozdní středověk
  • Zámořské objevy
  • Počátky novověku a reformace
  • Třicetiletá válka
  • Shrnutí učiva
  • Slovníček pojmů

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  64

  O učebnici

  Stránky sešitu mají stejné názvy jako lekce v učebnici. Odpovídající lekci učebnice najdete rychleji, když využijete čísla stránek pod názvem lekce. Najdete úkol číslo 1, předepsaný zápis z hodiny. K doplnění chybějících údajů vám postačí pečlivé přečtení lekce v učebnici.

  Navazující úkol číslo 2 je již složitější. Máte svými slovy sepsat odpověď na položenou otázku. Informace opět najdete v učebnici, ale musíte se z nich snažit vybrat ty nejdůležitější. Ty pak přehledně a čitelně vepište do tří volných řádků.

  Úkol číslo 3 nejčastěji přináší dobový text, obrázky nebo mapku. Podle návodu si vše pečlivě prostudujte a doplňte odpovědi na položené otázky. Můžete nejprve zkusit řešit úkol samostatně. Výsledek vaší práce si pro jistotu porovnejte a prodiskutujte se spolužáky. Dojde-li k rozdílným názorům, hledejte příčiny, proč se tak stalo. Nenajdete-li důvod, požádejte o pomoc učitele.

  Na lištách najdete další zajímavosti, drobné úkoly, ale i návody k činnostem.

  Pokud některý z úkolů pracovního sešitu považujete za příliš obtížný, neváhejte a dejte "více hlav dohromady", pokuste se najít řešení společně.Nedaří-li se, obraťte se s žádostí o pomoc na učitele.

  Na konci každé lekce pracovního sešitu je volný prostor k zaznamenání toho, co vás nejvíce zaujalo. Můžete si do něj vlepit obrázky, kreslit, zkrátka doplnit si svou "banku informací" ke studovanému historickému období. Pokud vám prostor nestačí, vkládejte volné listy. Prostudovaná období historie si můžete připomínat v přehledu učiva a slovníčku pojmů, který je součástí sešitu. Nejcennější ale pro vás jistě bude především to, co si v průběhu roku sami vlastním přičiněním do sešitu nashromáždíte.

  Obsah učebnice

  Počátky křesťanství

  • Náboženství nové naděje
  • První staletí křesťanské církve

  Od antiky ke středověku

  • Soumrak římské říše a nesnadný zrod nové Evropy

  Byzantská říše

  • Byzantská říše - stát Římanů a pravověrných křesťanů

  Dějiny islámských zemí

  • Ve jménu Boha milosrdného, slitovného
  • Moudrost a krása islámské civilizace

  Raný středověk

  • Trpaslíci na ramenou obrů
  • Karel Veliký vtiskl své říši pevný řád
  • Od této chvíle se stávám tvým člověkem
  • Severští vládcové moří
  • Zrod středověké Anglie
  • Svatá říše německých císařů
  • Víra uchovaná v kameni, dřevě a pergamenu
  • Slované přicházejí
  • Velká Morava
  • Přemyslovci položili základy českého státu
  • Nejstarší z rodu ať drží moc!

  Vrcholný středověk

  • Křížové výpravy: války ve jménu křesťanské víry
  • Zbožnost a kacířství ve vrcholném středověku
  • Věk katedrál
  • Nejpočetnější část středověké společnosti tvořili venkované
  • Úspěchy a nečekané pády posledních Přemyslovců
  • Městský vzduch činí svobodným
  • V nejistém postavení v cizí zemi
  • Jan Lucemburský - král rytíř a diplomat
  • Jak se české země zaskvěly hojností moudrých lidí
  • Dlouhá cesta Romů

  Husitství a pozdní středověk

  • 14. století bylo dobou pohrom a nejistot
  • Nemocná církev a nelehká cesta k jejímu uzdravení
  • Bouřlivá husitská doba začala
  • Ktož jsú Boží bojovníci?
  • Počátky království "dvojího lidu"
  • Ty jsi náš král, a my jsme tvoji páni!

  Renesance a humanismus

  • Renesance oslavuje krásy života
  • Touha poznávat je přirozená všem dobrým lidem
  • Renesance a humanismus v českých zemích

  Zámořské objevy

  • Evropané vyplouvají na oceány
  • Do Asie kolem Afriky
  • Neznámý svět indiánských států
  • Světadíl, který tam neměl být
  • Velké objevy i nenahraditelné ztráty

  Počátky novověku

  • Snaha o nápravu vedla k rozdělení
  • Proměny západní Evropy v 16. století
  • Pod křídly ruského orla
  • Turci před branami střední Evropy
  • Katolický král v nekatolické zemi
  • Rudolfínská Praha - město učenců i podvodníků

  Třicetiletá válka

  • Bílá hora, pro jedny vítězství, pro druhé porážka
  • Poražení a vítězové
  • Jan Amos Komenský: Každý musí mít možnost být člověkem
  • Třicet let válčení
  • Mír je silnější než válka
  • Mapa Prahy
  • Co mne zaujalo v průběhu roku

  Seznam citací

  Přehled učiva

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Dějepis 7.r. ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?