Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějiny 20.století - dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia

  Naše cena s DPH:
  171 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Mandelová Helena
  Nakladatel:
  KARTOGRAFIE
  Kód zboží:
  21955
  EAN:
  9788073933883
  KARTOGRAFIE

  Popis produktu

  Titul, který je další součástí ucelené řady dějepisných atlasů určené pro 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia. Zahrnuje období od r. 1918 do současnosti. Úvodní část je věnována politické, hospodářské a vojenské spolupráci států světa, politický a kulturní vývoj v Evropě a mimoevropských oblastech je zobrazen v časových přímkách. Mapová část se skládá z 10 oddílů. Každý obsahuje stručnou charakteristiku daného období, pracovní otázky, barevné dějepisné mapy, barevné ilustrace architektury, vědy, umění a fotografií významných osobností. Atlas je ukončen výběrovým rejstříkem názvů. Atlas je opatřen Schvalovací doložkou MŠMT.
   

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  60

  Obsah učebnice

  • Politická, hospodářská a vojenská spolupráce států Evropy a světa
  • Cestou lidského umu a poznání
  • Architektura Evropy v 1. polovině 20. století
  • Architektura Evropy ve 2. polovině 20. století
  • Svět moderní architektury 20. století
  • Evropa v letech 1914-2000
  • Mimoevropské oblasti v letech 1914-2000
  • Politický, společenský, kulturní a vědecký život světa v letech 1914-2000
  • Dobrodružství 20. století
  • Planeta a lidstvvo v ohrožení

     I.  ZROD VERSAILLESKÉHO SYSTÉMU (1918-1920)

  1. Společnost národů (1919-1939/46)
  2. Obnovení a vývoj Polska v letech 1919-1921
  3. Územní změny v Evropě po Pařížské konferenci
  4. Vývoj Irska (1914-1923)
  5. Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od roku 1929 Jugoslávie)
  6. Poválečné Německo (1918-1923)
  7. Rozpad Osmanské říše, vznik Turecké republiky (1918-1923)
  8. Revoluční Rusko 1917, občanská válka a intervence (1918-VII. 1919)
  9. Občanská válka a intervence (VII. 1919-XI. 1920)
  10. Cesta čs. legionářů přes Sibiř do Evropy (1918-1920)
  11. Nová politická podoba Evropy podle versailleského systému
  12. Národnostní problémy a územní konflikty v ČSR v letech 1918-1919
  13. Území Československé republiky - správní rozdělení z roku 1920

    II.  MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI (1918-1939)

  1. Státy světa a jejich kolonie mezi válkami
  2. Kulturní a ekonomický vývoj USA ve 20.-30. letech
  3. Plán nového údělu (New Deal) v Tennessee - 1933
  4. Střední a Jižní Amerika (1918-1939)
  5. Útok a porážka Itálie v Etiopii-Habeši (1935-1941)
  6. Výzkumy severních polárních krajin v letech 1926-1940
  7. Výzkumy Antarktidy (1929-1935)
  8. Indie, Čína a Japonsko ve 20.-30. letech
  9. Vznik SSSR - 30. XII. 1922
  10. Změny ve střední Asii v letech 1924-1936
  11. Pracovní tábory "Souostroví Gulag" ve 20.-50. letech
  12. Hospodářský vývoj v asijské části SSSR ve 20.-30. letech

    III.  ZLATÁ DVACÁTÁ LÉTA (1920-1929)

  1. Státy a významné události politických dějin Evropy ve 20. letech
  2. Nedemokratické formy vlády ve 20. letech
  3. Socialistická dělnická internacionála (SDI) a komunistická internacionála (KI)
  4. Evropská část SSSR v období NEPu (1922-1928)
  5. Věda, umění a životní styl v Evropě 20.-30. let
  6. Obyvatelstvo ČSR v roce 1930 podle národností
  7. Hlavní město nového státu v letech 1922-1960
  8. Hospodářství ČSR v období konjunktury a krize (1925-1933)
  9. Československá meziválečná architektura
  10. Pražská architektura 20.-30. let

    IV.  OD KRIZE HOSPODÁŘSKÉ KE KRIZI SPOLEČENSKÉ (1929-1939)

  1. Státy Evropy a místa významných událostí 30. let (1929-1. IX. 1939)
  2. Nedemokratické formy vlády  ve 30. letech
  3. Německo v období 1928-29. IX. 1938
  4. Agresivní plány a akce Německa v období 1936-31. VIII. 1939
  5. Hledání záruk bezpečnosti v letech 1930-1936
  6. Mezinárodní smlouy z let 1936-1939
  7. Španělská občanská válka (1936-1939)
  8. Evropská část SSSR v období prvních pětiletek a politických procesů (1928-1939)
  9. Československá obranná opevnění z let 1935-1938
  10. ČSR v období druhé republiky - po Mnichovské konferenci (30. IX. 1938-15. III. 1939)
  11. Protektorát Čechy a Morava po 15. III. 1939, Slovenská republika po 14. III. 1939

     V.  SVĚT OHROŽENÝ FAŠISMEM A NACISMEM (1939-1943)

  1. Svět za 2. světové války
  2. Evropa v období 1. IX. 1939-22. VI. 1941
  3. Bitva o Anglii
  4. Operace Barbarossa - východní fronta (22. VI. 1941- II. 1943)
  5. Přelom ve válce - stalingratská bitva (17. XII. 1942-2. II. 1943)
  6. Námořní válka v Atlantiku a plavby konvojů (1939-1945)
  7. Boje v Africe od září 1940 do 21. III. 1943
  8. Japonská expanze v Asii a Tichomoří 1941-1942
  9. Čs. odboj na území protektorátu (1941-1945)
  10. Činnost gestapa, věznice a pobočky koncentračních táborů v českých zemích
  11. Českoslovenští vojáci na frontách 2. světové války

    VI.  CESTA K VÍTĚZSTVÍ NAD FAŠISMEM A NACISMEM (1943-1945)

  1. Nejvýznamnější jednání a konference Spojenců (1941-1945)
  2. Pozemní boje v Evropě a porážka nacistického Německa (únor 1943-květen 1945)
  3. Invaze v Normandii - 6. VI. 1944
  4. Partyzánské hnutí a povstání proti fašismu (1941-1945)
  5. Největší koncentrační tábory, věznice a ghetta (1941-1945)
  6. Berlínská operace (16. IV.-2. V. 1945)
  7. Hitlerovo "vlčí doupě"
  8. Varšavské povstání (1. VIII.-2. X. 1944)
  9. Karpatsko-dukelská operace (8. IX.-29. X. 1944)
  10. Vítězství spojeneckých armád v Tichomoří a v jihovýchodní Asii (VIII. 1942-2. IX. 1945)
  11. Slovenské národní povstání (od 29. VIII. 1944)
  12. Květnové povstání českého lidu a osvobození ČSR
  13. Pražské povstání (5. V.-9. V. 1945)

  VII.  ROZDĚLENÝ SVĚT (1945-1989)

  1. Vznik Organizace spojených národů (1945-1955)
  2. Svět po 2. světové válce, koloniální panství
  3. Změny území a hranic ve střední a východní Evropě do konce roku 1945
  4. Rozdělená Evropa - kapitalistický a socialistický blok (1945-1989)
  5. Rozdělené Německo (1945-1949) a Rakousko (1945-1955)
  6. Rozdělený Berlín
  7. Počátky dekolonizace v jihovýchodní Asii (1945-1955)
  8. Změny v národnostním složení obyvatel ČSR v letech 1945-1946
  9. Území Československa po 2. světové válce - správní rozdělení do r. 1960 a po r. 196

  VIII.  OD ŽELEZNÉ OPONY K PÁDU KOMUNISMU (1945-2000)

  1. Evropa po 2.světové válce - státy a významná místa dějin 2. poloviny  20. století
  2. Evropská část SSSR po 2. světové válce
  3. Rozpory a boje v severním Irsku (1970-1990)
  4. Projevy odporu v zemích sovětského bloku (1948-1980)
  5. Rozpad "socialistického tábora" (1989-1992)
  6. Rozpad Jugoslávie a jeho důsledky (1991-1999)
  7. Umění, architektura, věda a životní styl v Evropě ve 2. polovině 20. století
  8. Ekonomika Československa v období tzv. budování socialismu (1948-1989)
  9. Kultura v Československu po 2. světové válce
  10. Praha - hlavní město Československa
  11. Rozdělení ČSFR 1. 1. 1993, Česká republika, Slovenská republika

  IX.  SPOLUPRÁCE A KONFLIKTY NA SKLONKU TISÍCILETÍ (2. POLOVINA 20. STOLETÍ)

  1. "Tři světy" po 2. světové válce
  2. Místa významných jednání, uzavření smluv a konferencí (1945-1992)
  3. Oblasti největších ozbrojených konfliktů, občanských válek a revolucí ve 2. pol. 20. století
  4. USA ve 2. polovině 20. století
  5. Věda, kultura a společenský život ve světě ve 2. polovině 20. století
  6. SSSR - správní systém a významná politická centra (do roku 1991)
  7. Rozpad SSSR - nástupnické státy (1990-1991)
  8. Palestina a Izrael v letech 1947-1949
  9. Izrael po roce 1949
  10. Šestidenní válka na Sinaji
  11. Izrael v letech 1973-1980 (od jomkippurské války)
  12. Válka v Libanonu v letech 1976-1984
  13. Válka Irák-Írán v letech 1980-1988
  14. Válka v Zálivu (operace Pouštní bouře) v letech 1990-1991
  15. Boj Kurdů za nezávislý stát (1922-1991)

   X.  KONTINENTY V POHYBU (2. POLOVINA 20. STOLETÍ)

  1. Kubánská revoluce a krize (1959-1962)
  2. Latinská Amerika ve 2. polovině 20. století
  3. Výzkumy a dělení Antarktidy ve 2. polovině 20. století
  4. Nové státy na Kavkaze po roce 1991
  5. Nové státy ve střední Asii po roce 1991
  6. Válka v Koreji       a) 1950       b) 1951-1953
  7. Válka v Indočíně (1945-1954)
  8. Války ve Vietnamu, Kambodži a Laosu (1964-1979)
  9. Sovětský vpád a boje v Afgánistánu (1979-1989)
  10. Politické změny v jižní Asii po 2. světové válce
  11. Jihovýchodní Asie (1955-2000)
  12. Boj za nezávislost Alžírska (1954-1962)
  13. Válka o Suez a Sinaj v roce 1956
  14. Občanská válka v Nigérii v letech 1967-1970
  15. Události v Kongu v letech 1960-1965
  16. Nepokoje v Etiopii v roce 1974
  17. Vznik Zimbabwe v roce 1980
  18. Jihoafrická republika po roce 1948
  19. Namibie samostatným státem - rok 1990

  VÝBĚROVÝ REJSTŘÍK

   

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Dějiny 20.století - dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?