Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějiny novověku - učebnice

  Naše cena s DPH:
  286 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  H.Mandelová, E.Kunstová, I.Pařízková
  Nakladatel:
  DIALOG
  Kód zboží:
  13776
  EAN:
  9788086761046
  ISBN:
  8086861046
  DIALOG

  Popis produktu

  Dějiny novověku končí událostmi první světové války, jejíž výsledky změnily zásadně nejen mapu Evropy, ale i tvář veškerého civilizovaného světa. Začátek dvacátého století vypadal totiž málem idylicky, až se zdálo, že doba prudkých a krvavých revolučních zvratu, které provázely Evropu už od sedmnáctého století, je definitivně překonána a že celé lidstvo bude už navždy žít jen v porozumění a míru.

  Stovky barevných obrázku, časové přímky, mapky, odkazy na původní zdroje informací a nevšední čtivo umožní nejen mladým čtenářům orientaci v historii, ale také v dnešním složitém a rychle se měnícím světě.

  K učebnici si můžete dokoupit dva samostatné pracovní sešity a metodickou příručku.

  Kniha byla opakovaně doporučována MŠMT k přípravě žáků a studentů na dějepisné olympiády.

   

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  179

  O učebnici

  Co je úkolem knížky a jak je uspořádaná?

  Části A, B, C tvoří pevnou součást každého ze tří témat:

  A. Nejen v Evropě se odehrávaly zajímavé děje a byly vytvářeny cenné hodnoty. Proto alespoň přehledně nahlédneme do ostatních světadílů tak, jak se s nimi Evropané seznamovali - Z DĚJIN SVĚTA.

  B. To, co bývá obvykle nejzajímavější, je poznávání denního života, toho, jak lidé bydleli, pracovali, cestovali, obchodovali, čemu se věnovali ve volném čase, jaké byly možnosti vzdělání, úspěchy vědy a technické vymoženosti, jaký byl život dětí, zábavy lidí, jakou krásou se obklopovali; to bylo v mnoha zemích velmi podobné (i když třeba ne časově souběžně) - LIDÉ V EVROPĚ (součástí jsou samozřejmě i obyvatelé Čech a Moravy, o jejichž životě jsou také např. v doplňujících textech pro zájemce i jinde zařazovány konkrétní příklady a dokumenty).

  C. Život v každé zemi i mezinárodní vztahy řídí vlády. Zřizují úřady, soudy a další instituce, vydávají zákony. Mají vojsko, jemuž velí důstojníci podléhající státu, a prosazují vojensky své zájmy expanzemi. V jiných případech odrážejí útoky. To vše patří do dějin politických - STÁTY - VLÁDY - VÁLKY. Zvláštní místo tam mají kapitoly z českých dějin - o vládách, válkách, politické reprezentaci aj.

  D. Přehlédnout dějinné období před tím, než ho začneme poznávat, vrátit se k němu po skončeném studiu a doplnit si poznání bližšími údaji nebo posoudit větší časový úsek mají za úkol VLOŽENÉ DVOJSTRANY. Chtějí přispět k seznámení s konkrétním prostředím a osobnostmi. Obsahují:

  a) příklady typických obrazů, soch a předmětů uměleckého řemesla období baroka, rokoka, klasicismu, romantismu, realismu, secese a moderního umění - NA NÁVŠTĚVĚ V GALERII....;

  b) návštěvy u účastníků důležitých nebo zajímavých událostí v Praze roku 1791, 1830 a 1918, v Petrohradě, v USA, Anglii, Skotsku a Paříži a rozhovory s nimi - NA NÁVŠTĚVĚ V ....;

  c) textové ukázky ze zákonů, dopisů, pamětí a jiných historických dokumentů - ČTEME Z ....;  

  d) tři ÚVODY k tématům připomínající, co dané období zanechalo potomkům, co využíváme i v současnosti;

  e) tři OHLÉDNUTÍ za ...- rekapitulující charakteristické znaky doby, významné problémy a osoby v podobě úkolů a otázek a závěrečné ohlédnutí za celou knžkou;

  f) součástí každé moderní naučné knihy je REJSTŘÍK (k orientaci v obsahu) a PŘEHLED LITERATURY.

  Obsah učebnice

  I. téma

  ÚVOD: VE STOLETÍ MANUFAKTUR A BAROKNÍ KULTURY

  •    Z DĚJIN SVĚTA
  • 1. Dobývání Ameriky Evropany
  • 2. Mimoevropské civilizace východní polokoule
  •    LIDÉ V EVROPĚ
  • 3. Evropané po třicetileté válce
  • 4. Obživa - výroba - obchod na venkově a ve městech
  • 5. "Velké století vědy"
  • 6. Sny o "osvíceném rozumu"
  • Čteme 1
  • 7. Lesk a sláva baroka a rokoka
  •     - české baroko, barokní gotika
  • Na návštěvě v galerii baroka a rokoka
  •     STÁTY - VLÁDY - VÁLKY
  • 8. Ve válkách o moc a nová území
  • 9. Občanská válka a "slavná revoluce" v Anglii, vznik Velké Británie
  • Na návštěvě u generála Lamberta ve vyhnanství
  • 10. Absolutní monarchie ve Francii
  • 11. Rusko za Romanovců
  • Na návštěvě u Michala Lomonosova v Petrohradě
  • 12. Habsburská monarchie, Prusko a Polsko v 17.-18. století
  • 13. České království v habsburské monarchii
  • Na návštěvě v Učené společnosti v Praze
  • OHLÉDNUTÍ

  II. téma

  ÚVOD: VE VĚKU PÁRY A NOVÝCH IDEÁLŮ OBČANSTVÍ

  •    Z DĚJIN SVĚTA
  • 1. Asijské státy a Afrika mezi lety 1750-1880
  • 2. Vznik USA a první demokratická ústava
  • 3. Od otroctví k počátkům nové velmoci
  • Na návštěvě u účastníků občanské války v USA
  •    LIDÉ V EVROPĚ
  • 4. Vynálezy a vědecké poznání proměňují život lidí
  •     - proměny v dopravě, spojích atd.
  • 5. Evropská společnost a národy v 18.-19. století
  •     - česká a moravská města a venkov
  • Na návštěvě v továrně v New Lanarku
  • 6. Sny o spravedlivé společnosti
  • Čteme 2
  • 7. Umění klasicismu a romantismu
  • Na návštěvě v galerii klasicismu a romantismu
  • 8. Probuzení evropských národů
  •     STÁTY - VLÁDY - VÁLKY
  • 9. Velká francouzská revoluce
  •     - období republiky a jakobínské diktatury
  • 10. Evropa v období Napoleonových výbojů
  • 11. Neklidná mladá Evropa
  • 12. V Českém království mezi velkými evropskými revolucemi
  • Na návštěvě mezi českými buditeli
  • 13. Revoluce 1848-1849 v Evropě
  •       Revoluční události v českých zemích
  • 14. Západoevropské velmoci po roce 1848
  • 15. Nové státy na mapě Evropy
  • 16. České země v Rakousko-Uhersku
  • 17. Rusko a Balkán v 19. století
  • OHLÉDNUTÍ

  III. téma

  ÚVOD: ZÁZRAKY VĚDY A TECHNIKY, KRÁSA MODERNÍHO UMĚNÍ A PRVNÍ CELOSVĚTOVÝ KONFLIKT

  •    Z DĚJIN SVĚTA
  • 1. Do pralesů, na póly a na vrcholy hor
  • 2. Afrika kořistí bílého muže
  • 3. Vzestup Japonska a proměny států v Asii
  • 4. Nová světová velmoc - USA
  •    LIDÉ V EVROPĚ
  • 5. Obyvatelé světadílu - jejich práce v průmyslu a zemědělství
  • 6. Politický život, počátky dělnického hnutí, feminismus a pacifismus
  • 7. V evropských průmyslových městech
  • 8. Dny všední a sváteční
  • Na návštěvě v Paříži v roce 1900
  • 6. Přírodní vědy a jejich úspěchy
  • 7. Technicko-vědecká revoluce - ve znamení elektřiny, chemie a techniky
  •     - automobily, letadla a přehlídky lidského umu
  • 8. Nové myšlenkové proudy, teorie a hnutí na cestě ke změnám společnosti v Evropě
  • Čteme 3
  • 9. Od realismu k modernímu umění
  •     České umění
  • Na návštěvě v galerii realismu a secese
  • Na návštěvě v galerii moderního umění
  •    STÁTY - VLÁDY - VÁLKY
  • 10. Západní a severní Evropa
  • 11. Rusko za posledních Romanovců
  • 12. Proměny v habsburské monarchii
  • 13. České země - lidé, jejich práce, vzdělanost a umění
  •       - zápas o občanská a národní práva
  • Na návštěvě v Národním divadle při jeho otevření
  • 14. Mocenská seskupení na přelomu století
  • 15. První světová válka - příčiny a počátek války
  •       - na válečných polích
  •       - válka na východní frontě a pád carismu
  •       - české země za války
  •       - československý zahraniční odboj
  • Na cestě do republiky s prezidentem T. G. Masarykem
  • - vstup USA do války a vítězství Dohody
  • - konec války - versailleský systém
  • OHLÉDNUTÍ
  • O životě společnosti a států v novověku
  • Literatura
  • Výběrový rejstřík

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?