Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -9%

  • Dějiny pravěku a starověku - učebnice

  Dějiny pravěku a starověku - učebnice

  Naše cena s DPH:
  257 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  282 Kč
  Ušetříte:
  25 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Mandelová H., Kunstová E., Pařízková I.
  Nakladatel:
  DIALOG
  Kód zboží:
  13777
  EAN:
  9788086218571
  ISBN:
  8086218570
  DIALOG

  Popis produktu

  Výpravná publikace pojímá pravěk a starověk jako barevný encyklopedický film, plný atraktivních památek, osobností, vyprávění a dějů. Nevšedně čtivě, srozumitelně a dramaticky zachycuje vývoj tohoto nejdelšího a nejvýznamnějšího období světových dějin.

  Zalistujete-li v této nádherné knize, pocítíte, že se k vám ochotně vracejí ony vzrušující a dávno zaniklé časy.

  Knížka obsahuje asi 1 000 barevných obrázků, fotografií, mapek, náčrtků, grafů a časových řad. Charakteristické jsou pro ni výkladové celky, jež obsahují např. motivační obrázek, slovníček pojmů, základní údaje k zapamatování, citáty z dokumentů. To umožňuje mladým čtenářům, aby se při četbě dobře orientovali a zapamatovali si z široké nabídky případně jen základní informace nebo fakta, která je zajímají, aniž by jim unikly podstatné souvislosti.

  K učebnici si můžete dokoupit dva samostatné pracovní sešity a metodickou příručku.

  Kniha je opakovaně doporučována MŠMT k přípravě žáků a studentů na dějepisné olympidády.

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  180

  O učebnici

  Hlavním záměrem této učebnice je kultivace historického vědomí žáků, podněcování historické paměti a objevování kořenů současných společenských jevů i problémů. Autorům však rozhodně nešlo jen o historická fakta a letopočty. Snažili se také o to, aby předkládané informace přispívaly k rozvoji klíčových kompetencí. A nejen kompetencí k učení, díky jimž se žáci naučí zacházet s historickými fakty a uvádět je do širších souvislostí. Osvojení kompetencí k řešení problémů umožní žákům činit samostatná a uvážlivá rozhodnutí. Kompetence komunikativní, sociální a personální podněcují žáky k týmové práci a ke společnému vysvětlování rozličných historických událostí, které v mnoha ohledech připomínají události současné. Starověké Řecko a Řím zůstanou navždy modelem pro osvojování kompetencí občanských. Kulturnost, vzdělanost a moudrost starověku působí mimořádně silně, a žáci si toho jsou vědomi.

  Očekávané výstupy: Žáci jsou schopni aktivně pomocí nabídnutých dokumentů a dalšího didaktického materiálu si osvojovat informace z minulosti, orientují se na časové ose a v historické mapě. Charakterizují život pravěkých sběračů a lovců, chápou jejich duchovní kulturu. Vysvětlí příčiny vzniku zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů. Posoudí počátky historického osídlení na našem území a nejvýznačnější stavební a kulturní památky a objasní jejich význam pro utváření naší součastnosti. Pochopí příčiny vzniku křesťanství a jeho souvislosti s judaismem. Porovnají nejrůznější formy vládnutí a postavení společenských skupin v nejvýznačnějších starověkých státech.

   Průřezová témata: Učebnice zobrazuje počátky demokratického uspořádání společnosti, vývoj řemesel, těžby a využívání surovin, rozličné způsoby obdělávání půdy a zemědělské výroby. Tyto i další údaje jsou podkladem pro začleňování průřezových témat - sociální výchovy, výchovy demokratického občana, výchovy k myšlení v evropských souvislostech a multikulturní výchově. Environmentální výchově přispívá např. pasážemi o kultivaci krajiny a jejím využívání.

  Obsah učebnice

  I. téma

  I. PRAVĚK V 21. STOLETÍ

  • 1/ Kde se vzal na Zemi člověk?
  • 2/ Lidé nazývaní cromagnonci
  •      Na návštěvě v pravěkých obrazárnách
  • 3/ Kdy a proč se z lovců a sběračů stali zemědělci
  • 4/ Zemědělci ve střední Evropě
  • 5/ Pozdní doba kamenná - eneolit na Předním východě a v Evropě
  • 6/ Evropa v době bronzové
  • 7/ Na počátku historie Evropy - doba železná. Halštat
  • 8/ Evropa a české země za vlády Keltů. Latén
  •      Na návštěvě v pravěkých skanzenech
  • 9/ Stěhování národů a "barbarská" Evropa v době římské

  OHLÉDNUTÍ ZA DĚJINAMI PRAVĚKU

  II. téma

  II. S ČÍM Z ODKAZU NEJSTARŠÍCH STÁTŮ SE SETKÁVÁME I DNES

  • 1/ Východní Středomoří a Přední východ - kolébka civilizace
  • 2/ Mezopotámie pod nadvládou Asyřanů, Chetitů, Chaldejců a Peršanů
  • 3/ Vzdělanost a umění v Mezopotámii
  •      Na návštěvě u archeologů - objevitelů starověkého světa
  • 4/ Civilizace na březích Nilu
  • 5/ Vzestup a pád říší na území Egypta
  • 6/ Egyptská věda, vzdělanost a umění
  •      Čteme z Aššurbanipalovy knihovny hliněných tabulek, papyrových svitků a kamenných stél
  • 7/ Nejlepší mořeplavci starověku - Féničané
  •      Na návštěvě v umělecké galerii prvních států
  • 8/ Starověká Palestina
  •      Čteme z knih Starého zákona - Čteme nejen z knih Starého zákona
  • 9/ Velké kultury starověké Indie
  • 10/ Civilizace starověké Číny
  •        Čteme z palmových listů a z památek psaných na hedvábí

  OHLÉDNUTÍ ZA DĚJINAMI PRVNÍCH STÁTŮ

  III. téma

  III. ODKAZ ANTICKÉHO ŘECKA KOLEM NÁS

  • 1/ Na ostrově palácových kultur
  • 2/ V sídlech mykénských vládců
  • 3/ Hellénové - jejich život a náboženství
  • 4/ Homérské Řecko
  •      Putování po stopách Odysseových
  • 5/ Řecko v archaickém období
  •      Počátky slavností a umění
  •      Na návštěvě v Olympii
  • 6/ Řecko v archaickém období - Poleis a velká řecká kolonizace
  • 7/ Řecko v klasickém období: Zrození demokracie v Athénách
  •      Na návštěvě na athénské agoře
  • 8/ Řecko v klasickém období: O životě svobodných občanů - život veřejný - život soukromý
  •      Na návštěvě v athénské škole
  • 9/ Hellénové ve válkách 1 - Od Tróje k Peloponnéskému spolku
  • 10/ Hellénové ve válkách 2 - Řecko-perské války / 1
  •                                                    Řecko-perské války / 2
  • 11/ Hellénové ve válkách 3 - Od athénské námořní říše k pokoření u Chairóneie
  • 12/ Hellénové ve válkách 4 - Pod vlivem Makedonie a Říma
  • 13/ Duchovní odkaz Řeků 1 - Vzdělanost
  •        Čteme ze svitků psaných alfabetou
  • 14/ Duchovní odkaz Řeků 2 - Literatura a drama
  •        Na návštěvě v řeckém divadle
  • 15/ Duchovní odkaz Řeků 3 - Architektura
  • 16/ Duchovní odkaz Řeků 4 - Malířství a sochařství

  OHLÉDNUTÍ ZA DĚJINAMI STAROVĚKÉHO ŘECKA

  IV. téma

  JIŽ STAŘÍ ŘÍMANÉ...

  • 1/ Z počátku dějin starověké Itálie
  • 2/ V období království: Z římského dávnověku
  • 3/ V období republiky: V krajině zvané Latium
  • 4/ V období republiky: O životě Římanů za republiky - (obyvatelé a státní zřízení)
  •      Město a jeho život
  • 5/ Duchovní odkaz Římanů 1 - Vzdělanost a umění v období republiky
  • 6/ Římané ve válkách 1 - Ovládnutí území Apeninského poloostrova
  • 7/ Římané ve válkách 2 - Války zvané punské
  • 8/ Římané ve válkách 3 - Vytvoření římského impéria
  • 9/ Období republiky - Poslední století "věci veřejné" - první triumvirát, Caesarovy výboje a smrt, druhý triumvirát
  • 10/ Období císařství (principátu) - V době Augustově
  • 11/ Období císařství - Řím vládne Středomoří a Západní Evropě
  • 12/ Římané ve válkách 4 - Legie pod vedením císařů
  • 13/ Římané ve válkách 5 - Další triumfy a ústup ze slávy
  •        Na návštěvě na Hadrianově valu
  • 14/ Období císařství - Život v římském městě - veřejná prostranství a budovy - soukromý život občanů
  •        Na návštěvě v Pompejích
  • 15/ Duchovní odkaz Římanů 2 - Vzdělanost a umění za císařství
  •        Na návštěvě v galerii antického umění
  • 16/ Duchovní odkaz Římanů 3 - Pohané a křesťané - bohové, víra, obřady
  •        Čteme z pergamenů popsaných latinskou majuskulí
  • 17/ Období císařství: Poslední století mocné říše
  • 18/ V období císařství: Zkáza impéria

  OHLÉDNUTÍ ZA DĚJINAMI ŘÍMSKÉHO STÁTU

  OHLÉDNUTÍ ZA DĚJINAMI PRAVĚKU, PRVNĆH STÁTŮ A ANTIKY

  • Použitá a doporučená literatura
  • Výběrový rejstřík

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?