Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hravý dějepis 7 - Středověk a raný novověk (učebnice)

  Naše cena s DPH:
  200 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Petr Mácha
  Nakladatel:
  Taktik
  Kód zboží:
  56750
  EAN / ISBN:
  9788075630506
  Taktik

  Popis produktu

  V souladu s RVP ZV

  Nové učebnice a pracovní sešity Hravý dějepis jsou koncipovány tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u žáků větší zájem o tento předmět. Obsahují úryvky z kronik, které doplňují znalosti z učebnice. Většina cvičení je tvořena tak, že vede k uvědomění si historických souvislostí a výsledné řešení přináší žákům obohacující informace nebo zajímavosti k danému tématu. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Pro stále rostoucí zájem ze strany učitelů se v nakladatelství rozhodli postupně rozšířit řadu také o přehledně zpracované učebnice s nejnovějšími informacemi. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny poznatky potřebné pro splnění obsahového standardu RVP ZV. Na tvorbě pracovních sešitů a učebnic se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování dějepisu.

   

   

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  128

  Recenze

  Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 6.ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce dějepisu pracuje.

  1. V první části zachycuje učebnice dějiny raného středověku. Nejprve jsou popsány dějiny evropských států od doby zániku západořímské říše. Poté je pozornost věnována dějinám našich zemí od dob Sámovy říše po první české krále.

  2. Další část učebnice je věnována dějinám vrcholného a pozdního středověku až po dobu objevných plaveb. Žáci se opět seznámí nejprve s dějinami významných ecropských států a poté s dějinaminašich zemí.

  3. Posledním oddílem učebnice jsou dějiny raného novověku do konce třicetileté války, znovu jsou odděleně probírány dějiny evropských a českých zemí.

  Na začátku jednotlivých oddílů raného středověku, vrcholného a pozdního středověku a novověku je vždy nejprve charakterizována společnost a způsob života lidí. Na konci každého ze tří celků pak najdete přehled vývoje kultury a vzdělanosti v jednotlivých obdobích.

  Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, které pomáhají žákům lépe se v probírané látce orientovat. Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky a názornými mapami. Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky k učivu týkající se mezipředmětových vztahů, jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby probíraných témat.

  Na konci velkých celků (např.evropských dějin raného středověku, českých dějin raného středověku atd.) je zařazeno souhrnné opakování, které upevní získané znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu.

  Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných osobností. 

  Obsah učebnice

  Jak pracovat s učebnicí

  Úvod do dějepisu

  Opakování učiva 6.ročníku

  RANÝ STŘEDOVĚK

  • Zrod nové Evropy
  • Společnost v raném středověku
  • Západní Evropa
  • Byzanc
  • Arabové a Turci
  • Křížové výpravy
  • Seveřané a vikingové
  • Slované
  • Opakování 1
  • České země v raném středověku
  • Velká Morava
  • Čechy v době knížecí
  • První čeští králové
  • Opakování 2

  VRCHOLNÝ A POZDNÍ STŘEDOVĚK

  • Společnost ve vrcholném a pozdním středověku
  • Západní Evropa
  • Východní a střední Evropa
  • Opakování 3
  • Poslední Přemyslovci
  • Lucemburkové
  • Husitství
  • Jiří z Poděbrad a Jagellinci
  • Osmanská říše
  • Jižní Evropa
  • Objevné plavby
  • Kultura vrcholného a pozdního středověku
  • Opakování 4

  RÁNÝ NOVOVĚK

  • Společnost v raném novověku
  • Reformace
  • Španělsko
  • Nizozemí
  • Rusko
  • Osmanská říše
  • Dějiny českých zemí v raném novověku
  • Třicetiletá válka
  • Kultura na počátku novověku
  • Opakování 5
  • Výběrový jmenný rejstřík
  • Slovníček pojmů

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Hravý dějepis 7 - Středověk a raný novověk (učebnice) souvisí:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: