Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Opakování dějin Středověku a raného novověku - Zadání

  Naše cena s DPH:
  195 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Helena Mandelová
  Nakladatel:
  COMPUTER MEDIA
  Kód zboží:
  52580
  EAN:
  9788074020247
  ISBN:
  9788074020247

  Popis produktu

  • Druhý díl cvičebnice, tentokrát zaměřený na opakování dějin středověku a raného novověku.
  • Opakování je nejen cennou pomůckou pro učitele, ale i zajímavou knihou pro studenty a další zájemce o dějiny. Úkoly umožňují netradiční práci s historickými materiály, připomínají a procvičují základní pojmy, nenásilně vytvářejí orientaci časoprostorovou, neopomíjejí ani kulturní dějiny a osobnosti.
  • Příručka využívá formy didaktických her, křížovek, rébusů, doplňovaček. Vytváří historické povědomí studentů. Práce s touto publikací vede studenty k hlubšímu zájmu o historii.
  • Autorkou knihy je zkušená autorka desítek učebnic dějepisu a předsedkyně Asociace učitelů dějepisu PaedDr. Helena Mandelová.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  104

  Recenze

  Všichni víme, že doba, kdy tím nejdůležitějším ve škole bylo prokázat co největší množství vědomostí při zkoušení u tabule, je pryč. Množství informací o světě se zvětšuje závratnou rychlostí, nikdo nemůže zvládnout důkladně několik vědeckých oborů. Potřebujeme se naučit fakta vyhledávat, posuzovat, srovnávat a přemýšlet o nich. Také technika ve škole se mění a nabízí nové možnosti. To vše vede k mnoha změnám.
  Nemůžeme si zapamatovat všechno, co slyšíme nebo si přečteme. Stává se pro nás nezbytností, abychom se především dokázali v daném oboru vyznat, vybrat ze všeho právě to, co je nejdůležitější, co potřebujeme k pochopení příčin i důsledků dějů, co nám umožní porozumět také současným problémům života společnosti, které mají své kořeny v minulosti. To hlavní z poznatků je důležité mít v hlavě. Nezbytné je pak také vědět, kde podrobnosti a další potřebné údaje najít, jak je zpracovat, utřídit, použít, kam je zařadit. Dílčí, ze souvislostí vytržené jednotlivosti, nemají trvalou ani velkou hodnotu. K vytvoření celkového historického obrazu je nezbytné pochopit, proč k událostem došlo a jaké byly důsledky událostí i jednání lidí; užitečné je také umět jednání lidí posoudit a zhodnotit.
  Základní poznatky i detaily využijeme také pří svých cestách po naší zemi i v zahraničí, při návštěvě historických míst a památek, např. staveb, muzeí a galerií. Tak nám např. při návštěvě pravěkých skanzenů, muzeí, při setkání s egyptskými pyramidami nebo řeckými a římskými chrámy na jihu nebo západě Evropy k porozumění okolnostem, době nebo účelu jejich vzniku napomáhá i školní dějepis a třeba přispěje i tento sešit. Když něčemu dobře rozumíme, návštěva historických míst se stává zajímavější a život bohatší.
  K proniknutí do určitého oboru je důležitý také základní slovník – odborné názvosloví neboli terminologie; ta nám cestu k seznámení s historickými objekty i událostmi otevírá. Terminologii (pojmosloví) proto věnuje „Opakování“ soustavně pozornost.
  Pouze číst články učebnic a snažit se je uložit do paměti nemůže být ani zábavné, ani účinné. Vzdělaní lidé vědí, že při učení je lepší a výhodnější něco jiného: připravovat si výpisky, poznámky, vytvářet přehledy, grafická schémata nebo tabulky a pak si na úkolech různých podob a náročnosti vyzkoušet a ověřit, co už umíme a co dokážeme. V současné době k obohacení a doplnění informací slouží každému kromě různých encyklopedií také internet. Najdete tam mnohé z údajů, které žádají uvedené úkoly.
  Právě takové příležitosti nabízí soubor, který máte v ruce. Jsou to úkoly rozmanité a různě obtížné,  (takže si z nich podle svého uvážení a sil můžete vybírat – ty těžší jsou označeny ikonkou, profil hlavy s vykřičníkem). Jsou rozlišeny na skupinu A – úkoly k opakování toho, co jsme poznali v nové kapitole, a B – úkoly, které připomínají a osvěžují vědomosti starší, na něž nová kapitola navazuje, s nimiž souvisí.
  Úkoly označené symbolem „sluníčka“ jsou spíše zábavnější úkoly pro volný čas.
  Úkoly sešitu Opakování dějin středověku a raného novověku zahrnují děje a informace o dějinném období, které začíná příchodem Slovanů na naše území v rámci stěhování národů, zahrnuje vznik a rozvoj států, křesťanství a islámu a proměny kultur od slohu románského k baroknímu a končí největším celoevropským konfliktem nazývaným třicetiletá válka.
  Věřím, že vám pracovní listy usnadní a zpříjemní učení a poznávání událostí i zajímavých osobností. Možná, že sami vymyslíte nové podoby nebo druhy úkolů, k jejichž plnění vybídnete spolužáky. Budete-li chtít, můžete je poslat i vydavateli těchto sešitů a nabídnout i ke zveřejnění v dalším vydání. Hlavně však by sešit měl přispět k tomu, aby se pro vás historie stala zajímavější a abyste se třeba rozhodli o těch dávných časech si něco nového přečíst.
  Cvičebnice Opakování dějin ZADÁNÍ je navržena tak, aby zatržení správných možností a zapsání odpovědí mohli studenti provádět přímo do knihy.
  Cvičebnice Opakování dějin ŘEŠENÍ obsahuje kromě zadání otázek i zodpovězené a doplněné odpovědi ke všem úlohám cvičebnice ZADÁNÍ.

  Poznámka k obrazovým přílohám: Podoby středověkých panovníků se většinou nezachovaly. Použité obrázky jsou většinou z jejich značně pozdějších vyobrazení, někde ze středověkých ilustrací nebo až z obrazů 19. století. To samé se týká i výjevů z dějinných událostí.

  Obsah učebnice

  RANÝ STŘEDOVĚK

  • Vytváření středověké Evropy
  • Byzantská říše
  • Arabská říše
  • Asijské země v raném středověku
  • Francký stát
  • Křesťanská církev v raném středověku
  • Sámova říše a vznik Velké Moravy
  • Velká Morava
  • Počátky českého státu
  • Slovenský lid v uherském státě
  • Vznik a rozmach Kyjevské Rusi
  • Státy jižních Slovanů
  • Raně středověké státy střední Evropy
  • Nájezdy Vikingů a vznik Anglie a Francie
  • Křížové výpravy
  • Společnost v českém knížectví v 10. - 12. století
  • Český stát v 11. až 12. století
  • Románská kultura

  VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

  • Život na venkově
  • Vznik měst a jejich význam
  • Středoevropská velmoc posledních Přemyslovců
  • Rozvoj výroby a obchodu v Evropě
  • Boj mezi Anglií a Francií o nadvládu v západní Evropě
  • Vpád Mongolů do východní a střední Evropy
  • Slovensko v období vrcholného středověku
  • Kulturní vývoj ve znamení gotického slohu
  • Český stát v době Karla IV.
  • Česká společnost v předhusické době
  • Mistr Jan Hus
  • Počátek husitské revoluce
  • Husitská vítězství
  • Výsledky husitské revoluce a její význam
  • Husitství na Slovensku
  • Vláda Jiřího z Poděbrad
  • Porobení jižních Slovanů osmanskými Turky
  • Vznik španělského království
  • Humanismus a renesance v Itálii
  • Český stát a Slovensko pod vládou Jagellonců

  RANÝ NOVOVĚK

  • Asijské země na sklonku středověku
  • Zámořské objevy
  • Rozvoj výroby a obchodu v 16. století
  • Reformace v Německu a německá selská válka
  • Evropské státy a šíření reformace
  • Evropská kultura v 16. století
  • Nástup Habsburků na český trůn
  • Česká kultura v 16. století
  • Útoky Turků a obrana proti jejich výbojům
  • Slovenská společnost a kultura v období reformace
  • Sjednocení ruského státu
  • Nizozemský odboj proti španělské nadvládě
  • Obrana proti Habsburkům v západní Evropě
  • Boj českých stavů proti habsburskému útisku
  • Třicetiletá válka
  • České země a Slovensko za třicetileté války
  • Počátky kapitalismu v Anglii
  • První období koloniálního vykořisťování

  CO UŽ UMÍME, CO DOKÁŽEME - OPAKOVÁNÍ

  • Raný středověk
  • Vrcholný středověk
  • Pozdní středověk - raný novověk

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: