Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hudební výchova pro 6. a 7.r. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

  Naše cena s DPH:
  129 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Šedivý Jakub, Rohlíková Lucie
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  55561
  EAN:
  9788072389018
  ISBN:
  9788072389018

  Popis produktu

  • Učebnice hudební výchovy pro 6.-7. třídu obsahově vychází z RVP/Umění a kultura a rozvíjí kompetence žáků po stránce vokální, instrumentální, hudebně pohybové i poslechové. Světem hudby provází žáky příběh začínající kapely, jejíž jednotliví členové objevují zákonitosti hudby, učí se hrát na různé hudební nástroje a nechávají se inspirovat klasickou i současnou hudbou různých žánrů.
  • Cílem učebnice je motivovat žáky k poznávání hudby, zpívání a hře na hudební nástroje a v neposlední řadě k pohybu a rytmickému vyjádření hudby. Učebnice nabízí učiteli možnost výběru postupu dle vyspělosti žáků a zvláštností třídy. Posiluje u žáků motivaci k učení, rozvíjení dobrých vztahů v třídním kolektivu a navození důvěry mezi učitelem a žákem.
   Tematickou osou učebnice je postupné seznamování s jednotlivými hudebními nástroji, na které je nahlíženo z mnoha úhlů i historických kontextů.
  • Tištěná učebnice má moderní grafickou podobu ve plnobarevném provedení se svěžími ilustracemi. V hlavním textu je rozpracována motivační linie příběhu, která uvádí krátký výkladový text doplněný notovými zápisy, schématy či fotografiemi. Nechybí množství motivujících otázek a námětů pro praktické činnosti. Na vedlejší liště jsou umístěné odkazy na mezipředmětové vztahy a poznámky k aktuálnímu dění během školního roku (výročí, festivaly, slavnosti).

  Učebnice klade důraz na aktivitu, samostatnost a tvořivost žáků tak, aby:

  • využívali své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách individuálních i skupinových,
  • uplatňovali získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě,
  • pracovali na svém pěveckém projevu po stránce intonační i rytmické v jednohlase i vícehlase,
  • reprodukovali na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, realizovali písně a skladby různých stylů a žánrů,
  • vytvářeli jednoduché doprovody a jednoduché hudební improvizace,
  • dokázali vhodně vyjádřit hudbu pohybem,
  • dokázali ocenit kvalitní vokální, instrumentální i pohybový projev druhého,
  • uměli aktivně naslouchat, orientovali se v proudu znějící hudby a přistupovali k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku,
  • vnímali souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
  • Schválilo MŠMT

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Doporučujeme dokoupit