Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Matematika se Čtyřlístkem 2 - učebnice pro 2.ročník ZŠ

  Naše cena s DPH:
  178 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Kozlová Marie, Pěchoučková Šárka, Rakoušová Alena
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  54359
  EAN / ISBN:
  9788072389834
  FRAUS

  Popis produktu

  • Na začátku každé kapitoly naleznou žáci úvodní ilustraci či komiks s kamarády ze Čtyřlístku, který jim humorně přiblíží učivo kapitoly. Učebnice jsou přehledné, žáci se v nich snadno orientují. Obsahují množství numerických úkolů i slovních úloh základního i rozšiřujícího učiva, které vedou k naplňování vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
  • Obměna tradiční matematiky je ve 2. ročníku pojata integrovaně s ostatními předměty. Geometrické učivo je zařazeno v zadní části učebnice, aby bylo možné jej vždy přehledně zopakovat.
  • Nový soubor učebnic tradiční matematiky s postavičkami z oblíbeného Čtyřlístku, který ilustroval Jaroslav Němeček. S Fifinkou, Myšpulínem, Pinďou a Bobíkem se budou žáci setkávat po celé období 1. stupně. Učebnice jsou zpracovány podle RVP ZV.
  • Cílem je naučit děti, jak mít matematiku rád a jak z ní nemít obavy!
   Cílem učebnic matematiky se Čtyřlístkem je vytvoření takového individuálního učebního stylu a učební strategie, díky nimž každý žák dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v běžných životních situacích.

   

  Učebnice jsou koncipovány tak, aby vyučování mohlo být živým, aktivizujícím procesem, který podporuje v dětech flexibilitu, kombinační schopnosti, tvořivost, nezávislost, zodpovědnost, kritičnost a  sebekritičnost i komunikaci se svým okolím. Tedy tak, aby těžiště práce nespočívalo v největší míře v práci s učebnicí, ale aby bylo vyváženo zajímavými formami vyučování a zvolenými způsoby práce a aby vztahově souviselo se všemi dalšími předměty. Umožňují maximální využití tvůrčího potenciálu dětí v dynamickém a rušnějším učebním procesu, který vede v konečném výsledku k výraznému rozvoji vnitřní motivace k  učení i k rozvoji osobnosti.

  Učitel má dostatek času i prostor k realizaci hravého a radostného učebního procesu. Učebnice Matematika se Čtyřlístkem mu tento prostor poskytují - nejsou předimenzované, dávají spoustu možností k jiným formám osvojování učiva.

  Od počátku se v učebnici klade důraz na rozklad čísel, který usnadňuje číselnou představivost dětí a napomáhá hbitosti v operacích sčítání a  odčítání. Pracuje se však i s dalšími možnými způsoby sčítání a odčítání přes první desítku, které jsou vždy provázány s různými formami znázornění. Jsou nabídnuty dvě možnosti - pomocí dočítání k deseti rozkladem přičítaného čísla (včetně dvoubarevného znázornění), tak i postupným přičítáním. Záleží na učiteli, kterou variantu zvolí.


  Autorky při tvorbě učebních textů a příruček pro učitele vycházely z vyučovacích postupů při nichž žák:

  • řídí svou vlastní učební aktivitu, je motivován k potřebě celoživotního vzdělávání,
  • je motivován k hledání různých řešení, podněcován k tvořivému a logickému myšlení,
  • učí se zvládat verbální i neverbální komunikaci, řešit konfliktní situace, přijímat kritiku, obhajovat svůj názor, prezentovat výsledky své práce,
  • cvičí se ve skupinové práci, která představuje předstupeň týmové práce - je kladen důraz na svobodné rozhodování, spolupráci a vzájemnou pomoc, na posilování vědomí zodpovědnosti za výsledek své práce i  za práci celé skupiny a na posilování vědomí sounáležitosti,
  • učí se hodnotit sebe i druhé, objektivně hodnotit své možnosti, rozvíjí své schopnosti, uplatňuje nabyté vědomosti a dovednosti při rozhodování o své životní a profesní orientaci,
  • dodržuje dohodnutá pravidla, uplatňuje svá práva a plní své povinnosti,
  • prohlubuje sebedůvěru, empatii, vztah k  lidem a přírodě a myslí pozitivně,
  • učí se toleranci, ohleduplnosti a  respektování jiných kulturních a duchovních hodnot.

  Určeno pro:
  2. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  87

  Obsah učebnice

  • Co už umím z 1. třídy
  • Přijela pouť
  • Porovnávání čísel
  • Sčítání a odčítání do 20 
  • O kolik více? O kolik méně?
  • Nerovnice
  • Počítání se závorkami
  • Sčítání s přechodem přes desítku
  • Odčítání s přechodem přes desítku
  • Počítání do 100 
  • Rozklad dvojciferného čísla
  • Sčítání a odčítání do 100; Sčítání desítek
  • Odčítání desítek
  • Zaokrouhlování
  • Sčítání bez přechodu desítek
  • Odčítání bez přechodu desítek
  • Sčítání dvojciferných čísel
  • Odčítání dvojciferných čísel
  • Sčítání s přechodem desítek
  • Odčítání s přechodem desítek
  • Násobení do 20
  • Záměna činitelů
  • Násobení nulou
  • Dělení do 20 
  • Dělení nuly/ nedělení nuly
  • Násobení a dělení čísly 2 a 4 
  • Násobení a dělení čísly 5 a 10 
  • Násobení a dělení čísly 3 a 6
  • Násobení a dělení číslem 7 
  • Násobení a dělení číslem 8 
  • Násobení a dělení číslem 9 
  • Opakování
  • Geometrické útvary
  • Rovné, lomené a křivé čáry
  • Bod
  • Úsečka
  • Porovnávání úsečky; Střed úsečky
  • Jednotky délky; Délka úsečky

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?