Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Matematika 3.r. ZŠ - příručka učitele

  Naše cena s DPH:
  597 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Hejný Milan, Jirotková Darina, Slezáková-Kratochvílová Jana, Michnová Jitka
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  51349
  EAN / ISBN:
  9788072388271
  FRAUS

  Popis produktu

  Umožňuje dokonalejší využití učebnice, obsahuje komentáře ke každé stránce, postupy, metody a formy práce, hry jako náměty na doplňující aktivity. Obsahuje rozpis výstupů pro celý 1. stupeň, což pomáhá učiteli při tvorbě ŠVP.

  Určeno pro:
  3. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  168

  O učebnici

  Vážení pedagogové,

  doufáme, že příručka učitele k předchozím učebnicím matematiky se Vám osvědčila a že jste v ní našli vše, co jste k výuce potřebovali. Příznivé odezvy z řad učitelů a pokroky, které žáci za dva roky práce s naší matematikou učinili, nám dovolují doufat, že naše učebnice jsou přijaty učitelskou veřejností pozitivně.

  Stejným způsobem jsme připravili i příručku učitele pro třetí ročník. Najdete zde rady a komentáře k jednotlivým cvičením, podbarvené jsou obecnější didaktické principy a záměry autorů. Pro snadnou orientaci a kontrolu výsledků je kromě náhledu stránky z učebnice vložena i vyřešená stránka z pracovního sešitu (tam, kde je řešení více, uvádíme jedno z nich). V popisu řešení úloh z učebnice jsme uvedli, pokud to rozsah příručky dovoluje, řešení více nebo všechna. V komentáři k některým úlohám naleznete také rozšiřující úlohy pro rychlejší žáky. V zadní části učebnice jsou kopírovatelné předlohy.

  Naše učebnice splňují po všech stránkách požadavky RVP, mají pevnou koncepci od 1. do 5. ročníku. Tato koncepce přispívá k rozvíjení matematického myšlení, intelektuálních a komunikačních schopností a dovedností, tvořivostí a v neposlední řadě také sociálního chování žáků. Tímto výrazně přesahuje rámec matematiky a přispívá k naplnění cílů a průřezových témat RVP. Vysoce byla též naše učebnice hodnocena recenzenty MŠMT v průběhu dolžkového řízení.

  Do světa matematiky vstupují žáci po cestách procházejících specifickými prostředími provázanými s životními zkušenostmi žáků. Tato prostředíjsou výsledkem důmyslně propracované autorské koncepce matematického vzdělávání. Jednotlivá prostředí jsme se snažili dětem zopakovat a přiblížit i v Přehledu učiva, které je v pracovním sešitě č. 1. Vy přehled prostředí s jejich stručným popisem a poodhalením jejich smyslu a významu naleznete zde na str. 12 a 13. Předkládáme vám také návrh časově-tematického plánu na str. 18 a 19, který zobrazuje propojení učebnice s pracovními sešity a příručkou učitele.

  Obsah učebnice

  • Úvod 
  • Autoři
  • Použité ikony
  • Východiska. Zásady
  • Teoretická východiska a soulad s RVP
  • Prostředí v učebnici
  • Didaktické prvky
  • Předlohy. Doplňky pro výuku
  • Výstupy a kompetence RVP 1. stupeň
  • Přehled témat s orientačním harmonogramem
  • Výstupy a kompetence 3. ročník
  • Průřezová témata 3. ročník
  • Násobení, tabulka N
  • Zážitky z prázdnin
  • Obsahy, obvody, části. Krychlová tělesa
  • Písemné sčítání. Krokování
  • Parkety. Polovina a čtvrtina
  • Hadi. Výstaviště
  • Rodokmen. Indické násobení
  • Autobus. Pavučiny
  • Cyklopark. Kresba jedním tahem
  • Součtové trojúhelníky. Zobecňování
  • Doplňování čísel do indického násobení. Písemné Odčítání I.
  • Zvířátka dědy Lesoně. Čtvercová mříž
  • Písemné odčítání II, III
  • Tvary zapsané pomocí šipek. Schodiště
  • Násobení má přednost před sčítáním. Náhoda
  • Násobení má přednost i před odčítáním. Sousedé
  • Tabulkový záznam údajů. Obsah čtverečkovaného útvaru
  • Harmonogram. Přeměna tvarů
  • Zaokrouhlování. Hradby
  • Písemné sčítání trojmístných čísel. Závorka má přednost
  • Indické násobení trojmístného čísla. Dřívková geometrie
  • Histogram. Opakované půlení
  • Rovnoramenné trojúhelníky na geodesce. Biland
  • Zaokrouhlování čísel zakončených číslicí 5. Krokování trojice žáků
  • Dvoupodlažní výstaviště. Zobecňování
  • Sestřenice a bratranec. Jedna polovina jako číslo
  • Schody a rovnice. Zásobník slovních úloh 
  • Indické násobení dvoumístných čísel. Maškarní přetahovaná
  • Náhodná procházka. Vývojový diagram 
  • Pohled zepředu - stavba podle portrétu. Pohled zepředu - stavba podle plánu
  • Kvádr. Běžné násobení dvoumístného čísla
  • Počítání s ciferníkem. Neposedové v násobilkových obdélnících
  • Běžné násobení trojmístného čísla. Číselný výraz a krokování
  • Náhoda a vývojový diagram. Odhadujeme, předpovídáme
  • Kružnice. Stovková tabulka
  • Kruh. Dělení jako postupné odčítání
  • Válec. Opakované půlení trojúhelníku
  • Koule. Převod bilandské sumy na A-groše
  • Části kruhu. Počítáme bilandsky
  • Čtverec v mříži. Číselný výraz a schody
  • Jehlan. Kužel
  • Poškozený účet. Síť krychle
  • Dělení se zbytkem. Barvení stěn krychle
  • Přestavba. Pokyn čelem vzad při krokování
  • Strýc a teta. Synovec a neteř
  • Barvíme hrany krychle. Síť kvádru
  • Parketa blesk. Metoda rámování
  • Měříme svou výšku a rozpětí. Zaokrouhlování a stovková metoda
  • Pravidelný šestiúhelník. Opakování I, II, III, IV
  • Žáci sobě. Slovní úlohy
  • Rébusy. Výstaviště
  • Algebrogramy
  • Prověrka pro 3. ročník
  • Matematické rozcvičky
  • Řešení PS 1
  • Řešení PS 2
  • Kopírovatelné předlohy
  • Ukázky z karet Zábavná matematika

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?