Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Matematická cvičení s diferencovaným zadáním 6.-9.

  Cvičení pro 6.-9.ročník ZŠ

  Naše cena s DPH:
  144 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Kučinová Eva
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  30043
  EAN:
  9788072352593
  ISBN:
  8072352598
  SPN

  Popis produktu

  • Cvičení jsou rozdělena podle jednotlivých ročníků a tematických celků do písemných prací. Každá z nich je je vypracována ve čtyřech variantách obtížnosti (od nejjednoduššího zadání pro nejslabší žáky až po náročná zadání, eventuálně rozšiřující učivo, pro nadané žáky).
  • Písemné práce jsou určeny především k procvičování daného učiva různými formami (samostatná práce, skupinová práce, řešení u tabule).
  • Písemné práce jsou různě náročné na čas, u nejdelších je předpoklad 15 - 20 minut.
  • V závěru sbírky je uvedeno řešení všech příkladů.

  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  101

  O učebnici

  Tato sbírka je určena především začínajícím učitelům, případně studentům - budoucím učitelům matematiky na 2. stupni základní školy, kteří ji mohou využívat při asistentské i souvislé praxi. Úlohy mají pomoci vyučujícím organizovat samostatnou práci žáků s možností kontroly jejich vědomostí a dovedností.

  Matematika v ČR stále patří mezi předměty, ke kterým má většina žáků negativní vztah a také mezinárodní porovnávání vědomostí a dovedností žáků nevyznívá pro nás příznivě. Ve výsledcích srovnávacích testů naši žáci stále klesají na průměrná až podprůměrná místa, proto je potřebné zlepšení matematických vědomostí a zejména dovedností žáků českých škol. Rovněž je také třeba zlepšit oblíbenost matematiky u žáků, což může provést jedině učitel matematiky.

  K tomu, aby se žáci učili matematiku rádi a se zaujetím, má pomoci i předkládaná sbírka úloh. Od ostatních se liší tím, že obsahuje matematická cvičení s diferencovaným zadáváním úloh. To znamená, že úlohy ke stejnému tématu jsou seřazeny (a graficky odděleny) podle vzrůstající obtížnosti zadání. Takže každý žák může při procvičování (případně při opakování) učiva řešit úlohu té obtížnosti, na kterou mu stačí jeho dosavadní znalosti. V případě, že tuto úlohu vyřeší, začne řešit další s náročnějším zadáním. Nevzniká tak stres z obavy, že nevyřeší žádnou ze zadaných úloh, naopak se přirozenou cestou podporuje jeho sebevědomí v možnosti matematiku zvládat jako "naučitelný" předmět.

  Matematická cvičení obsahově vycházejí ze základních pedagogických dokumentů pro ZŠ a najdou uplatnění i ve třídách s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Domnívám se, že by je mohli používat i vyučující v nižších třídách víceletých gymnázií.

  Doufám, že předkládané didaktické materiály pomohou učitelům k tomu, aby matematická výuka v 21. století byla jiná než tomu bylo dosud, a že když se matematika nestane oblíbeným předmětem u všech žáků, nebude alespoň patřit mezi předměty obávané a nezvládnutelné.

  Obsah učebnice

  6. ROČNÍK

  • Desetinná čísla
  • Dělitelnost přirozených čísel
  • Úhel a jeho velikost
  • Osová souměrnost
  • Trojúhelník
  • Objem a povrch kvádru a krychle
  • Rozšiřující učivo
  • Výsledky

  7. ROČNÍK

  • Zlomky
  • Celá čísla, racionální čísla
  • Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
  • Procenta. Úroky
  • Čtyřúhelníky, hranoly
  • Rozšiřující učivo
  • Výsledky

  8. ROČNÍK

  • Druhá mocnina a odmocnina
  • Pythagorova věta
  • Mocniny s přirozeným mocnitelem
  • Výrazy
  • Lineární rovnice
  • Kružnice, kruh, válec
  • Rozšiřující učivo

  9. ROČNÍK

  • Lomený výraz
  • Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
  • Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými
  • Funkce
  • Podobnost
  • Goniometrické funkce
  • Jehlan, kužel, koule
  • Rozšiřující učivo
  • Výsledky

  Literatura

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?