Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Matematika 7.r. - Rovinné útvary (učebnice)

  Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV.

  Naše cena s DPH:
  84 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  M. Jedličková, P. Krupka, J. Nechvátalová
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  56615
  EAN:
  9788072897612
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  Přinášíme vám novou ucelenou řadu učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic matematiky pro 6. až 9. ročník, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Cílem celé této sady učebních materiálů matematiky druhého stupně základní školy je poskytnout učitelům kompletní podklady pro vedení moderní výuky tohoto předmětu. Z tradičně pojaté výuky matematiky přebírá tato sada osvědčené didaktické prostředky – gradaci učiva, dostatečný důraz na procvičování látky a na podrobné, názorné a přesné vysvětlení každého jevu.

  V bohaté míře však používá moderní prostředky – zejména vazbu učebnice na pracovní sešit, praktické využití probírané látky a velké množství interaktivních nástrojů.

  Jednotlivé učebnice můžete zařadit individuálně podle ŠVP

  Učivo matematiky celého 2. stupně ZŠ není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno do 16 témat. Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracovaný. V navrženém pořadí je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník.

  Doporučeno pro 6. ročník: Desetinná čísla; Kladná a záporná čísla; Dělitelnost; Základy geometrie

  Doporučeno pro 7. ročník: Shodnost a souměrnost; Zlomky, poměr; Procenta, trojčlenka; Rovinné útvary

  Doporučeno pro 8. ročník: Hranoly a válce; Výrazy a rovnice 1; Konstrukční úlohy; Finanční matematika

  Doporučeno pro 9. ročník: Výrazy a rovnice 2; Úměrnosti a funkce; Podobnost a funkce úhlu; Jehlany, kužely a koule

  1 téma = 1 učebnice + 1 pracovní sešit + 1 multimediální interaktivní učebnice

  V učebnici je látka vysvětlena, přičemž hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahuje dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úlohy na procvičení. Řazení kapitol v učebnici a pracovním sešitě je pochopitelně identické, předpokládá se souběžná práce s učebnicí i pracovním sešitem. V učebnici je použito několik jednoduchých typů textů a označení, které mají napomoci orientaci. Jde o:

  Motivační texty, které právě probíranou látku uvozují a propojují s praxí.
  Texty odkazující na dříve probranou látku, kde jsou zdůrazňovány návaznosti a podobnosti s novou látkou.
  Texty vysvětlující novou látku, kde je nová látka předkládána a komentována. Tyto texty jsou sestavovány tak, aby byly na jednu stranu čtivé a pochopitelné soustředěnému čtenáři bez případné pomoci, na druhou stranu pojaté co nejstručněji a s využitím velkého množství vysvětlujících obrázků a dalších grafických nástrojů.
  Úkoly k zamyšlení – jde o jednoduché otázky, které mají umožnit učitelům motivovat žáky k přemýšlení a zejména k hledání souvislostí probírané tématiky s praxí. Mohou posloužit jako námět k diskuzím v hodinách či k samostatné práci žáků doma.
  „Poučky“ – zde jde o přesné formulace nových pojmů (definice), tvrzení (matematické věty) a postupů. Jakkoli jde o přesné formulace, je neustále brán v úvahu věk žáků. Navíc, aby byl v maximální možné míře odstraňován formalismus ve výuce matematiky, jsou „poučky“ vždy dávány do kontextu s vysvětlením a zdůvodněním.
  Řešené úlohy, které jsou zařazovány pro ilustraci právě probíraného učiva, mnohdy zařazované formou hledání a zdůvodňování chyb v předkládaných „žákovských“ řešeních, popř. úlohy, kde je předloženo více možných řešení. Důraz je vždy kladen na vysvětlení.
  Shrnutí kapitoly – na závěr kapitoly (před úlohami) je shrnuto, co bylo předmětem kapitoly.
  Úlohy k procvičení – na konec každé kapitoly je uvedeno několik základních úloh, které se týkají látky v kapitole.

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  72

  Obsah učebnice

  1  CO VÍME O ZÁKLADNÍCH GEOMETRICKÝCH ÚTVARECH?

  • Bod, přímka, kružnice, úhel

  2  MOHOU MÍT DLAŽDICE TVAR TROJÚHELNÍKU?

  • Součet velikostí vnitřních úhlů, vnější úhel trjúhelníku

  3  JAK DĚLÍME TROJÚHELNÍKY PODLE DÉLEK STRAN?

  • Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník

  4  STUDUJME VZTAHY TROJÚHELNÍKU A KRUŽNICE

  • Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná

  5  SPOJME STŘEDY STRAN TROJÚHELNÍKU

  • Střední přímka trojúhelníku

  6  JAK JE TROJÚHELNÍK VYSOKÝ

  • Výška a obsah trojúhelníku

  7  JAKÝ VÝZNAM MÁ SPOJNICE VRCHOLU SE STŘEDEM STRANY?

  • Těžnice a těžiště

  8  JAK MŮŽEME TŘÍDIT ČTYŘÚHELNÍKY?

  • Čtyřúhelníky - základní vlastnosti

  9  U ČTYŘÚHELNÍKŮ TAKÉ URČUJEME OBVOD A OBSAH

  • Obvod a obsah čtyřúhelníků

  VÝSLEDKY

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?