Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Matematika 8.r. učebnice s komentářem pro učitele

  Naše cena s DPH:
  262 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Josef Molnár, Libor Lepík, Hana Lišková, Jan Slouka, Petr Emanovský
  Nakladatel:
  PRODOS
  Kód zboží:
  28683
  EAN / ISBN:
  9788072300617
  PRODOS

  Popis produktu

  Učitelská verze se od žákovské odlišuje tím, že textová část látky je doplněna barevně odlišenými glosami – metodickými poznámkami, odpověďmi na kontrolní otázky, správnými postupy a výsledky, vysvětlivkami, odkazy na mezipředmětové a meziročníkové vztahy, na odbornou literaturu, různé zajímavosti apod. Tato složka textu také obsahuje návrh časového a tematického plánu výuky na školní rok. Podobně jsou v učitelské verzi pracovních sešitů průběžně v textu uváděny výsledky, u některých obtížnějších úloh pak celý postup řešení. Smyslem této úpravy je zpřehlednit korespondenci mezi metodickým návodem a probíraným učivem, aby učitelé měli dostatek prostoru pro přímou pedagogickou činnost se žáky.

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  159

  Obsah učebnice

  I.  SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU  

  1. Zlomky
  2. Celá a racionální čísla
  3. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
  4. Shodnost trojúhelníků
  5. Shodná zobrazení
  6. Čtyřúhelníky
  7. Procenta
  8. Hranoly

  II.  VÝRAZY 

  1. Číselné výrazy
  2. Výrazy s proměnnými
  3. Mnohočleny
  4. Sčítání a odčítání mnohočlenů
  5. Násobení mnohočlenů
  6. Dělení mnohočlenu jednočlenem
  7. Souhrnná cvičení

  III.  LINEÁRNÍ ROVNICE 

  1. Rovnosti
  2. Ekvivalentní úpravy rovnic
  3. Slovní úlohy
  4. Lineární nerovnice s jednou neznámou
  5. Souhrnná cvičení

  IV.  DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA 

  1. Druhá mocnina
  2. Určení druhé mocniny pomocí tabulek a počítačkou
  3. Druhá odmocnina
  4. Určování druhé odmocniny pomocí tabulek a počítačkou
  5. Výrazy s druhou mocninou a odmocninou

  V.  PYTHAGOROVA VĚTA A JEJÍ UŽITÍ 

  1. Pythagorova věta
  2. Užití Pythagorovy věty 

  VI.  MNOŽINY 

  1. Množiny a podmnožiny
  2. Průnik a sjednocení množin
  3. Souhrnná cvičení

  VII.  KRUH A KRUŽNICE 

  1. Základní pojmy
  2. Vzájemná poloha kružnice a přímky
  3. Vzájemná poloha dvou kružnic
  4. Thaletova věta
  5. Délka kružnice
  6. Obsah kruhu
  7. Souhrnná cvičení

  VIII.  MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM 

  1. Mocniny s přirozeným mocnitelem
  2. Operace s mocninami
  3. Souhrnná cvičení

  IX.  MNOŽINY BODŮ DANÉ VLASTNOSTI

   X.  KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 

  1. Opakování základních konstrukcí
  2. Řešení konstrukčních úloh, konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků
  3. Další konstrukční úlohy
  4. Souhrnná cvičení

  XI.  STATISTIKA 

  1. Statistické šetření, četnost
  2. Aritmetický průměr, modus, medián
  3. Diagramy
  4. Souhrnná cvičení 

  XII.  VÁLEC 

  1. Válec
  2. Síť válce
  3. Převody jednotek
  4. Objem válce
  5. Povrch válce
  6. Zobrazení válce na dvě kolmé průmětny
  7. Souhrnná cvičení

  XIII.  ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ 

  Přehled často používaných značek

   

   

   

  1.  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?