Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hry a matematika na 1. stupni základní školy

  Naše cena s DPH:
  192 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Krejčová Eva
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  51738
  EAN / ISBN:
  9788072355488
  SPN

  Popis produktu

  Publikace obsahuje více než 130 didaktických her a jejich variant, které se uplatní jednak jako motivační prvek při prezentaci nového učiva matematiky na l. stupni základní školy, jednak naleznou své místo při procvičování, upevňování učiva a opakování.

  Sbírka je určena především začínajícím učitelům a posluchačům oboru učitelství l. stupně základní školy. Ale i zkušení pedagogové v ní mohou najít náměty pro zajímavé doplnění a zpestření výuky.

  V publikaci je vloženo CD k tisku s předlohami pro práci žáků.

   

  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  163

  O učebnici

  Tato knížka je výsledkem přibližně patnáctiletého snažení, jehož cílem bylo poukázat na široké možnosti didaktických her ve vyučování matematice primární školy, na jejich nezastupitelné místo v oblasti vzdělávání, jejich specifický význam a účel.

  Jedná se o sbírku 136 her a jejich dalších variant, které se dají zařadit v různých částech hodiny matematiky. Lze je využít jako motivaci při prezentaci nového učiva, při procvičování nebo opakování. Své místo mají i v zájmové činnosti v matematice.

  Publikace je určena především začínajícím učitelům a sudentům oboru učitelství 1. stupně základní školy. Může však posloužit i zkušenějším pedagogům ke zpetření nabídky didaktických her. Postraní barevné pruhy mohou být využity k zapsání vlastních poznámek.

  U každé hry této sbírky je uveden její název, didaktický cíl, sledované kompetence, potřebné pomůcky a popis (průběh), v případě potřeby větší názornosti jsou příklady doplněny ilustrativním obrázkem nebo fotodokumentací. V obsahu je u každé hry vyznačen na kuličkovém počítadle doporučený ročník pro její využití. U vybraných her je v obsahu navíc uvedena ikona P upozorňující na možnost vytisknout si předlohy obrázků k daným hrám z CD, které je vloženo do zadní části této publikace.

  Při zvažování o začlenění konkrétní hry do publikace rozhodovaly především praktické zkušenosti a didaktická variabilita. Z tohoto důvodu jsme upřednostňovali hry nespecifické (univerzální), tj. takové, které se mohou uplatnit při probírání širokého okruhu učiva s různými vzdělávacími cíli (na rozdíl od specifických her, jejichž pravidla neumožňují měnit jejich obsah). Dále jsme sledovali zapojení (vtažení do hry) co možná největšího počtu žáků, organizační a materiálovou nenáročnost, jednoduchá pravidla. Protože si uvědomujeme, že zejména mladší školáci potřebují při vyučování změnu, vítají příležitost "vyběhnout z lavic", nabízíme hry, které zohledňují i tyto potřeby. Výběrem jsme rovněž usilovali možnost dát dětem prostor - příležitost zažít pocit úspěchu. Proto jsme zařadili také hry, které částečně "staví" na prvku náhody nebo hry skupinové, kde má žák šanci se svou skupinou zvítězit. Skupinové vyučování vsazené do hry považujeme navíc z metodického hlediska za velice potřebnou organizační podobu rozvíjení vzájemné spolupráce. Právě využití didaktických her formou kooperativního vyučování se ukazuje jako velice vhodné propojení.

  Snažili jsme se také poukázat na dosud nedoceněnou úlohu didaktických her ve školním vyučování, na možnost skloubit přirozeným způsobem poznatky z různých vyučovacích předmětů, využít hru jako motivaci k projektu.

  Předkládané didaktické hry dělíme podle sledovaných didaktických cílů na tři početně ne zcela vyvážené skupiny. Nejvíce jsou (s ohledem na obsah vzdělávání v matematice) zastoupeny hry k nácviku numerace, zavádění a procvičování základních početních operací. Následují hry k rozvíjení představivosti, tvořivosti a propedeutice i prohlubování geometrického učiva. Poslední část tvoří hry k podněcování logického a kombinatorického myšlení. Samostatnou kapitolu představují náměty, u jejichž prezentace hraje roli barevnost. Soustředili jsme je bez ohledu na jejich didaktický cíl do společného oddílu.

  Vzhledem k tomu, že většina uvedených didaktických her sleduje více vzdělávacích hledisek, může se jevit jejich posouzení ze zřetele příslušného zařazení nejednoznačné. Záleží na konkrétní situaci, na tom, co považujeme za stěžejní učební záměr. V dané souvislosti připomeňme, že didaktické hry neplní jen úkoly bezprostředně spjaté s cílovými zaměřeními vzdělávací oblasti, ale obohacují žáky i v dalších sférách: zvyšují aktivitu myšlenkového a rozumového úsilí, plní důležitou funkci motivační, cvičí paměť a koncentraci pozornosti, některé také napomáhají k tolik potřebnému propojení poznatků z různých vyučovacích předmětů a k rozvíjení pro život žádoucí spolupráce.

  Z pohledu definice didaktické hry nejsou všechny zde uvedené hry didaktickými hrami v jejich přesném významu. Některé činnosti určené pro mladší spolužáky je možné považovat za určitý mezistupeň mezi učebními pomůckami a hrami. Při bližší identifikaci lze rozlišovat hravé situace a hry. Tato skutečnost však nesnižuje jejich vzdělávací přínos a nemá vliv na podstatu věci.

  Podobně je tomu u problémových úloh. Ale i zde zkušenosti potvrzují názor G. Pettyho, že "téměř jakoukoli činnost lze změnit ve hru, jestliže z ní uděláme problémovou úlohu".

  Je možné namítnout, že právě na nejčastěji zařazované hry, jako jsou matematické omalovánky, závody počtářů nebo soutěže charakteru Početní král jsme v knížce zapomněli. Není tomu tak. Neuvádíme je zcela záměrně. Zejména u posledně zmiňované hry jde o činnost, která nenaplňuje požadavky kladené na didaktické hry. Pokusme se je přiblížit.

  • Je tato hra pro děti lákavá a přitažlivá?
  • Ano, ale jen pro několik nejrychlejších počtářů.
  • Jsou pro činnost zapojeni všichni žáci?
  • Ne, ze dvou, kteří jsou právě osloveni, pomalejší "odpadá". Jeho účast ve hře končí.
  • A jaké jsou vyhlídky žáků na šanci zvitězit, být úspěšný?
  • V uvedeném případě se týkají pouze jediného žáka Početního krále, který je často znám již předem, nebo platí pro omezený okruh účastníků. Ostatní nejenže si příliš nezapočítají, ale hlavně ztrácejí pocit důvěry ve vlastní schopnosti, opět neuspěli.

  Není bez zajímavosti, že právě na zmíněné negativní zkušenosti a touto hrou a s ní spojené prožitky vzpomínají bývalí žáci i po mnoha letech.

  Doufáme, že zde naleznete hry, které napomáhají vytvářet školu humánní a laskavou, v níž hodiny matematiky probíhají v radostné tvůrčí atmosféře a přitom umožňují efektivní osvojení učiva.     

  Obsah učebnice

  1. Didaktické hry k nácviku numerace a k zavádění a procvičování základních početních operací

  • 1.1  Prstová kalkulačka
  • 1.2  Vysílač a přijímač
  • 1.3  Číslo nás probudí
  • 1.4  Zakázané číslo
  • 1.5  Na porotu
  • 1.6  Jak se jmenuji
  • 1.7  Kimova hra
  • 1.8  Telefonní ústředna
  • 1.9  Trháme ovoce
  • 1.10  Kam jede vlak
  • 1.11  Utajené slovo
  • 1.12  Matematická dvojčata (trojčata,......)
  • 1.13  Číselné bludiště
  • 1.14  Početní bludiště
  • 1.15  Dej k sobě
  • 1.16  Početní rodinky
  • 1.17  Číselné obláčky
  • 1.18  Číselné mraveniště
  • 1.19  Matematické hnízdo
  • 1.20  Kostky I.
  • 1.21  Kostky II.
  • 1.22  Mysli si číslo
  • 1.23  Početní řetězce
  • 1.24  Početní dopis
  • 1.25  Matematická pošta (pošťáci)
  • 1.26  Draci
  • 1.27  Hra na obchod
  • 1.28  Divadlo Matika - Magika (M - M)
  • 1.29  Molekuly
  • 1.30  Sestavte řadu
  • 1.31  Váhy
  • 1.32  Lovci perel
  • 1.33  Domečky
  • 1.34  Stavíme dům
  • 1.35  Vajíčka
  • 1.36  Hlasování
  • 1.37  Jízdenky
  • 1.38  Matematický rybolov
  • 1.39  Červení, modří, zelení
  • 1.40  Matematický fotbal
  • 1.41  Štafetový běh
  • 1.42  Bingo - Bongo
  • 1.43  Kolik desítek
  • 1.44  Číselný trojúhelník
  • 1.45  Matematický padáček
  • 1.46  Číselné pyramidy
  • 1.47  Telefonní karty
  • 1.48  Černý Petr
  • 1.49  Početní domino
  • 1.50  Početní smyčka
  • 1.51  Matematické pexeso
  • 1.52  Nejvyšší karta vyhrává
  • 1.53  Součet 15
  • 1.54  Číselné čtverečky
  • 1.55  Správný výběr
  • 1.56  Početní piškvorky
  • 1.57  Desítkové piškvorky
  • 1.58  Matematické loto
  • 1.59  Matematické loto speciál
  • 1.60  Pokryj destičku
  • 1.61  Skládání početních trojúhelníků
  • 1.62  Matematická skládanka (s tajenkou)
  • 1.63  Počtářské křížovky
  • 1.64  Zašifrované zprávy
  • 1.65  Magické čtverce
  • 1.66  Početní hvězdice I.
  • 1.67  Početní hvězdice II.
  • 1.68  Násobilková mozaika
  • 1.69  Hledej násobky
  • 1.70  Postav věž
  • 1.71  Utvoř největší součet
  • 1.72  Utvoř nejmenší rozdíl

   2. Didaktické hry k rozvíjení představivosti, tvořivosti, k propedeutice a prohlubování geometrického učiva

  • 2.1  Papírové království
  • 2.2  Labyrint (skládanka)
  • 2.3  Číslicové puzzle
  • 2.4  Železnice
  • 2.5  Silnice
  • 2.6  Geometrická skládanka
  • 2.7  Tangram
  • 2.8  Evereto
  • 2.9  Trojúhelníková skládanka
  • 2.10  Kolumbovo vejce
  • 2.11  Kouzelný kruh
  • 2.12  Srdce
  • 2.13  Pentamino
  • 2.14  Kostka SOMA
  • 2.15  Sousedství
  • 2.16  Na místo
  • 2.17  Hry na souměrnost
  • 2.18  Trojúhelníkové (čtyřúhelníkové) destičky
  • 2.19  Geometrie "16-ti teček"
  • 2.20  Jednotažky
  • 2.21  Zašifrované obrázky
  • 2.22  Kolik je na obrazci
  • 2.23  Kdo nejvíce?
  • 2.24  Laso
  • 2.25  Sim
  • 2.26  Hex
  • 2.27  Digimat
  • 2.28  Digitálky
  • 2.29  Správné umístění
  • 2.30  Tvoříme řady
  • 2.31  Origami
  • 2.32  Girlandy

  3. Didaktické hry k podněcování logického a kombinatorického uvažování

  • 3.1  Vlajky
  • 3.2  Erby
  • 3.3  Zmrzlina
  • 3.4  Černá a bílá okénka
  • 3.5  Číselné loutky
  • 3.6  Pokračuj v řadě
  • 3.7  Jak byla tabulka sestavena?
  • 3.8  Matematický vetřelec
  • 3.9  Kruhy s čísly 1 - 6
  • 3.10  Čtyři čtyřky
  • 3.11  Číselné hádanky
  • 3.12  Uvažujte logicky
  • 3.13  Co je výhodnější?
  • 3.14  Hanojská věž
  • 3.15  Matematický poker (matematico)
  • 3.16  Slovní poker

  4. Didaktické hry s využitím barvy

  • 4.1  Ušij košilku
  • 4.2  Sestav knoflík
  • 4.3  Knoflíky a košilky I.
  • 4.4  Knoflíky a košilky II.
  • 4.5  Knoflíková matematika
  • 4.6  Barevné knoflíky
  • 4.7  Knoflíkový solitér
  • 4.8  Počítání s PET víčky
  • 4.9  Pengy
  • 4.10  Číselné pavučiny
  • 4.11  Dopravní značky
  • 4.12  Barevné skládání
  • 4.13  Pouze čtyři barvy
  • 4.14  "Čtverečková" geometrie
  • 4.15  Dlaždicová mozaika
  • 4.16  Geometrická mozaika

  Literatura

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Hry a matematika na 1. stupni základní školy souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?