Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ

  Naše cena s DPH:
  203 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Josef Trejbal
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  55124
  EAN / ISBN:
  9788072355112
  SPN

  Popis produktu

  • Sbírka je určena k procvičení učiva matematiky, které je předepsáno pro 7. ročník ZŠ.
  • Je určena k rozšíření námětů procvičovacích úloh při vyučování , nebo za domácí úkol.
  • Je rozdělena na část aritmetickou a geometrickou. V závěru sbírky je klíč s řešením všech úloh, které sbírka obsahuje.
  • Sbírka je vhodná jako doplněk výuky bez ohledu na to, které učebnice jsou ve výuce užívány. Nejblíže má však k ucelené řadě matematik vydaných v souladu s rámcovými vzdělávacími programy v SPN (autor Z. Půlpán).
  • Sbírku předchází již vydaný titul SBÍRKA ÚLOH Z MATEMATIKY 6 PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, během roku bude soubor sbírek doplněn ještě o 8. a 9. ročník.

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  151

  Obsah učebnice

                 ARITMETIKA

    I. ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ

  1. Uspořádání přirozených čísel. Číselná osa
  2. Dělitelnost
  3. Uspořádání desetinných čísel
  4. Počítáme pomocí závorek
  5. Jednotky délky, hmotnosti, obsahu a objemu
  6. Sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel

    II. ZLOMKY

  1. Dělení celku, zlomek
  2. Rozšiřování a krácení zlomků
  3. Porovnávání zlomků
  4. Sčítání a odčítání zlomků
  5. Násobení a dělení zlomků
  6. Složené zlomky
  7. Opakování učiva o zlomcích a jiných číslech

  III. CELÁ ČÍSLA

  1. Porovnávání celých čísel
  2. Absolutní hodnota celého čísla
  3. Sčítání a odčítání celých čísel
  4. Násobení a dělení celých čísel

  IV. RACIONÁLNÍ ČÍSLA

  1. Kladná a záporná desetinná čísla, kladné a záporné zlomky
  2. Porovnávání racionálních čísel
  3. Sčítání a odčítání racionálních čísel
  4. Násobení a dělení racionálních čísel

    V. POMĚR, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

  1. Určení poměru. Krácení a rozšiřování poměru. Porovnávání poměru
  2. Rozdělení celku v daném poměru
  3. Převrácený poměr
  4. Změna v daném poměru
  5. Postupný poměr
  6. Měřítko plánu a mapy
  7. Úměra
  8. Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině
  9. Přímá úměrnost
  10. Nepřímá úměrnost
  11. Trojčlenka

  VI. PROCENTA

  1. Základ (celek)
  2. Výpočet procentové části
  3. Výpočet základu
  4. Výpočet počtu procent
  5. Úlohy s procenty
  6. Jednoduché úrokování
  7. Promile
  8. Opakování úloh s procenty

  VII. ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

  1. Zlomky a celá a racionální čísla
  2. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
  3. Procenta

  VÝSLEDKY

   

                 GEOMETRIE

    I. ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ

  1. Úhly a některé jiné geometrické rovinné a prostorové útvary
  2. Trojúhelník a další učivo o úhlech
  3. Osová souměrnost
  4. Krychle a kvádr

    II. SHODNOST

  1. Základní útvary a jejich shodnost
  2. Shodnost trojúhelníků

   III. STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST

  1. Opakování osové souměrnosti
  2. Středová souměrnost
  3. Středově souměrné útvary

   IV. ČTYŘÚHELNÍKY

  1. Základní pojmy
  2. Rozdělení čtyřúhelníků
  3. Rovnoběžníky
  4. Lichoběžníky
  5. Úlohy na závěr

    V. HRANOLY

  1. Opakování a doplnění učiva o krychli a kvádru
  2. Kolmé hranoly, jejich povrch a objem

   VI. ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

  1. Úhel
  2. Osová souměrnost
  3. Trojúhelník
  4. Krychle
  5. Shodnost
  6. Středová souměrnost
  7. Čtyřúhelníky
  8. Hranoly

  VÝSLEDKY

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?