Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Etická výchova - pracovní učebnice pro 2.stupeň ZŠ

  a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

  Naše cena s DPH:
  150 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Vymětal Jiří, Drábková Blanka, Havlíková Dagmar
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  55202
  EAN / ISBN:
  9788072389933
  FRAUS

  Popis produktu

  Pracovní učebnice Etická výchova nabízí výklad základních pojmů a jejich procvičování v  jedné knize. Etická výchova používá nejvíce zážitkovou metodu a učení posilováním žádoucího chování.

  Záměrem je vytvořit si na dané téma vlastní názor a osvojit si přiměřené postoje.  Základním cílem etické výchovy je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, tj. schopnosti učinit něco dobrého pro druhého bez očekávání vnější odměny nebo protislužby. Pokud si žák osvojí prosociální postoje a chování, s velkou pravděpodobností vyroste v  charakterního člověka. Etická výchova je také velmi efektivním nástrojem  prevence šikany a dalších sociálně patologických jevů.

  Učebnice obsahuje 10 témat skládajících se ze 3 částí, přičemž každá z  nich pokrývá jednu vyučovací hodinu (1. hodina práce s  příběhem, 2. hodina práce s  videem, 3. hodina projekt). V  jednotlivých lekcích se žáci seznámí se základními etickými hodnotami a morálními normami. Učí se zvládat základy verbální i neverbální komunikace, přesně a  jasně formulovat stanoviska, vhodně reagovat na oprávněnou i neoprávněnou kritiku, předcházet manipulaci. Pro vývoj zdravé osobnosti je důležité nejen sebepoznání, poznání svých silných i slabých stránek, ale zejména jejich přijetí. Pozitivní hodnocení druhých je téma, které usiluje o přijetí člověka se všemi jeho klady, omezeními, chybami a učí žáky kladně hodnotit druhé. Další lekce vede žáky k rozvoji vnímavosti, představivosti, hledání souvislostí a  osobitostí při řešení problémů.

  Pomocí modelových situací žáci trénují schopnost být otevření a vyjadřovat své city, zabývají se problémy vztahů ve třídě a v rodině, učí se prosazovat oprávněný nárok a využívat asertivní dovednosti. Pomocí zobrazených vzorů si posilují správné jednání. Prosociální chování nacvičují v praktických situacích z osobního i společenského života.

  Soubor materiálů Etická výchova zahrnuje tištěnou pracovní učebnici, příručku učitele s metodickými návody a slovníčkem pojmů, interaktivní učebnici s tisknutelnými pracovními aktivitami, motivačními videi a audionahrávkami s příběhy.

   

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  80

  Obsah učebnice

  MEZILIDSKÉ VZTAHY A KOMUNIKACE

  • Umíme se dorozumět?

  DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY, POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE, ÚCTA K SOBĚ

  • Je důležité poznat sám sebe i druhé

  POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÝCH

  • Umíš druhému udělat hezký svět?

  KREATIVITA A INICIATIVA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

  • Jak řešit svůj problém

  KOMUNIKACE CITŮ

  • Dovedeš mluvit o svých citech?

  INTERPERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ EMPATIE

  • Soucit znamená mít rád

  ASERTIVITA, ZVLÁDNUTÍ AGRESIVITY, SEBEOVLÁDÁNÍ, ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

  • Reaguješ přiměřeně?

  REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY

  • Co ti může dát vzor?

  PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ V OSOBNÍCH VZTAZÍCH

  • Dokážeš si vybudovat šťastný svět?

  PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ

  • Slušní lidé si navzájem pomáhají

  APLIKAČNÍ TÉMATA

  • 1. Etika a hodnotový systém
  •     Jaké jsou životní hodnoty
  • 2. Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu
  •     Co nám říká slovo sex?
  • 3. Rodinný život, rodina, ve které žijeme
  •     Nejpříznivější způsob lidského soužití - rodina
  • 4. Ochrana přírody a životního prostředí
  •     Vzájemné souvislosti v životě člověka
  • 5. Ekonomické hodnoty
  •     Bez práce nejsou koláče
  • 6. Duchovní rozměry člověka - hledání dobra
  •     Máš svůj názor na svět?

  SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

  •  
  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: