Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 7.ročník ZŠ - Požáry

  Naše cena s DPH:
  110 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Sedláček M.
  Nakladatel:
  ALBRA
  Kód zboží:
  10224
  EAN:
  9788073610272
  ISBN:
  8073610272
  ALBRA

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  28

  O učebnici

  Pro učitele

  Přehled klíčových kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení obsah učebnice přispívá

  Kompetence k učení

  • Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.

  Kompetence komunikativní

  • Žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.

  Kompetence občanské

  • Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí.
  • Žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka.
  • Žák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

  Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví směřuje k utváření klíčových kompetencí žáků s tím, že v učebnici vede žáky hlavně

   

  • k využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst, souvisejících s preventivní ochranou zdraví,
  • k propojování zdraví a zdravých metodických vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.

  Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, k jejichž dosažení u žáků obsah učebnice směřuje

  • Žák vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví. Dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.
  • Žák usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
  • Žák uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými přenosnými civilizačními a jinými chorobami. Svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc.
  • Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech. V případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc.

  Přínosy průřezového tématu Environmentální výchova, k jejichž dosažení u žáků obsah učebnice směřuje

  Průřezové téma

  • rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí,
  • přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa,
  • umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí,
  • ukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí a nežádoucí z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Obsah učebnice

  1. Oheň a člověk
  2. Požáry v přírodě
  3. Požáry ve veřejných objektech
  4. Požáry v bytech, na chatách a chalupách
  5. Požáry automobilů. První pomoc při popálení a nadýchání kouře
  6. Opakování

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?