Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Průvodce sexuální výchovou pro základní a střední školy

  Naše cena s DPH:
  171 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Růžena Hajnová, Stanislava Kleinová
  Nakladatel:
  INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  Kód zboží:
  53039
  EAN:
  9788070133590
  ISBN:
  8070133597

  Popis produktu

  Podle platné definice WHO představuje sexuální zdraví souhrn tělesných, citových, rozumových a společenských stránek člověka jako sexuální bytosti, které obohacuje osobnost, zlepšuje vztahy k lidem a rozvíjí schopnost lásky.

  Tento „průvodce" si klade za cíl usnadnit výuku předmětů, které se podílejí na výchově.

  Úkolem sexuální výchovy jako součásti koncepce výchovy ke zdravému životnímu stylu je vést žáky a studenty k sexuální kultuře, aby věděli, jak mají se svou sexualitou nakládat v různych obdobích života a různých životních situacích.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  86

  O učebnici

  Úkolem sexuální výchovy jako součástí koncepce výchovy ke zdravému životnímu stylu je vést žáky a studenty k sexuální kultuře, aby věděli, jak mají se svou sexualitou nakládat v různých obdobích života a různých životních situacích.

  Podle platné definice Světové zdravotnické organizace WHO z r. 1974 představuje sexuální zdraví takový souhrn tělesných, citových, rozumových a společenských stránek člověka jako sexuální bytosti, který obohacuje osobnost, zlepšuje vztahy k lidem a rozvíjí schopnost lásky.

  Aby tato definice mohla být v životě člověka naplněna, musí mít jedinec včas dostatek plnohodnotných informací, a to nejen z oblasti anatomie a fyziologie pohlavních orgánů, ale i z oblasti psychologie, právních předpisů apod. Měl by také vědět, jak se sexualita vyvíjí v souvislosti s jeho dospíváním i jak se její význam v průběhu lidského života mění a měl by tuto prastarou aktivitu správně zařadit do širších společenských a životních hodnot.

  Pojednání "Průvodce učitele sexuální výchovou na základních a středních školách" si klade za cíl usnadnit vyučujícím předmětů, které se podílejí na výchově ke zdravému životnímu stylu, orientaci v systému vědomostí za sexuální výchovy, o kerých mají být žáci a studenti poučeni a zároveň poskytnout pedagogům dostatek dalších informací, aby byli připraveni zodpovědět otázky, které jim žáci v souvislosti s učivem mohou položit.

  Neméně důležitým posláním tohoto pojednání je navrhnou zájemcům z řad pedagogů takové metodické zpracování jednotlivých tématických okruhů, aby se vedle vytváření systému požadovaných vědomostí formovaly u mladých lidí žádoucí postoje, návyky a způsoby chování pro plnohodnotné a bezpečné prožívání sexuality. Protože v sexuální výchově připravujeme žáky a studenty především pro jejich budoucí život, je nutné, aby získané vědomosti a postoje nezapomněli. Aby získané vědomosti a postoje nabyly trvalého charakteru, musí k ním žák ve spolupráci s učitelem dojít sám, musí se s nimi identifikovat. Umožňují to metody využívající vysokou aktivitu žáka ve spolupráci s učitelem v návaznosti na probírané téma, tzv. aktivizační metody. Přehled aktivizačních metod je uveden v první části tohoto pojednání, zaměřené na teorii sexuální výchovy, metodické zpracování hlavních tématických okruhů sexuální výchovy, včetně příkladů aplikace aktivizačních metod na dané téma uvádí část druhá.

  Rozsah učiva, zpracovaného touto formou, je dán osnovami sexuální výchovy, které byly v rámci projektu výchovy ke zdravému životnímu stylu schváleny na MŠMT. Toto doporučené učivo je v našem pojednání rozpracováno do 10 tématických okruhů. Každý z nich je doplněn pracovním listem s deseti otázkami, které jsou promyšleny a formulovány tak, aby odpovědi na ně ve svém souhrnu ověřovaly kompletnost znalostí každého tématického celku. Pracovní listy usnadňují individuální přístup k žákům a diferenciaci úkolů pro jednotlivce nebo skupiny. Dají se také velmi dobře využít k motivaci žáků na počátku probíraného tématu stylem "Podíváme se, co už víme a to, co zatím nevíme, si v této hodině doplníme". Jsme přesvědčeni, že naše pracovní listy určené k procvičování a prověřování znalostí učiva sexuální výchovy, budou také dobrým prostředkem k aktivizavi žáků a přispějí tak k fixaci těchto pro život potřebných vědomostí.

  Protože sexuální výchova ani výchova ke zdravému životnímu stylu jako samostatný vyučovací předmět na našich školách neexistuje, je toto pojednání určeno zejména vyučujícím biologie, rodinné výchovy a občanské výchovy, neboť sexuální výchova se realizuje především v těchto předmětech. První krůčky při výuce sexuální výchovy mohou naše texty usnadnit také studentům těchto oborů na pedagogických fakultách.               

  Obsah učebnice

       I.  Úvod

      II.  Biologické hodiny lidské sexuality

     III.  Teorie sexuální výchovy

  • Členění sexuální výchovy
  • Cíle sexuální výchovy na ZŠ
  • Obsah sexuální výchovy
  • Principy sexuální výchovy
  • Metody používané v sexuální výchově
  • Přehled aktivizačních metod

    IV.  Metodické zpracování vybraných tématických okruhů

  • Pohlavní ústrojí
  • Puberta, prvotní a druhotné pohlavní znaky
  • Menstruace
  • Sexualita v období pohlavního dospívání
  • Pohlavní styk
  • Antikoncepce
  • Pohlavní choroby
  • AIDS
  • Těhotenství, nitroděložní vývoj
  • Homosexualita
  • Poruchy sexuální prefence (sexuální deviace)

    V.  Přílohy

  • Trestněprávní důsledky sexuálně úchylného jednání
  • Léčebná péče o sexuální devianty

   VI.  Seznam použité literatury 

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?