Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Výchova k občanství pro 8.ročník ZŠ

  Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV.

  Naše cena s DPH:
  150 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jitka Lunerová, Radim Štěrba, Monika Svobodová
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  53601
  EAN:
  9788072899241
  ISBN:
  8-90
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  Učebnici Výchova k občanství pro 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT do roku 2023.

  Nové 5. aktualizované vydání obsahuje nově zpracované kapitoly o právním a protiprávním jednání – objasňují význam právní úpravy důležitých vztahů(např. vlastnictví, pracovní poměr) a obsahují příklady smluv, se kterými se můžeme setkat nejčastěji (kupní smlouva, smlouva o nájmu, smlouva o dílo, smlouva o přepravě), vysvětlují práva spotřebitele včetně reklamace, příčiny a důsledky korupce či protiprávnost porušování pravidel silničního provozu.

  V oddílu III. Člověk, láska a manželství jsou kapitoly nově řazeny tak, aby byl více zdůrazněn společenský rozměr sexuálních vztahů, manželství a rodiny.

  Nové učebnice pro vzdělávací obor Výchova k občanství jsou koncipovány v souladu s RVP ZV.  V úvodu jednotlivých kapitol opět naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma. Kromě samotného výkladového textu učebnice obsahují i celou řadu problémových úkolů, které rozvíjejí myšlenkové operace žáků. V rámci skupinových úkolů se knihy zaměřují na rozvoj vzájemné kooperace a komunikačních dovedností. Navíc jsou zde zařazeny mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové a projektové úkoly, pojmy v angličtině a němčině, opakovací a tvořivé úkoly, zajímavosti, práci s internetem, ukázky z krásné literatury. Tyto učebnice jsou zpracovány také interaktivní formou. 

  Struktura a obsahová náplň jednotlivých kapitol učebnice Výchova k občanství 8 rozvíjí a uvádí do dalších souvislostí učivo předchozích dvou publikací. Kromě toho jsou zde i kapitoly obsahově nové, na které cyklicky navážeme v 9. ročníku – týká se to zejména těchto témat: lidské schopnosti a uplatnění ve společnosti, stát a právní řád. 

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  96

  O učebnici

  Struktura a obsahová náplň jednotlivých kapitol rozvíjí a uvádí do dalších souvislostí učivo předchozích dvou publikací. Kromě toho jsou zde i kapitoly obsahově nové, na které cyklicky navážete v 9. ročníku - týká se to zejména těchto témat: lidské schopnosti a uplatnění ve společnosti, stát a hospodářství, právní řád. V úvodu jednotlivých kapitol opět naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma. Kromě samotného výkladového textu učebnice obsahuje i celou řadu problémových úkolů, které rozvíjejí myšlenkové operace žáků.

  V rámci skupinových úkolů se kniha zaměřuje na rozvoj vzájemné kooperace a komunikačních dovedností. Zejména pomocí zážitkových aktivit rozvíjí kognitivní stránku žákovy osobnosti, pokouší se formovat jeho postoje v afektivní rovině a kladně ovlivnit jeho chování a jednání.

  Odkazy na korespondující učivo z ostatních vyučovacích předmětů (mezipředmětové vztahy) pomáhají žákům chápat probírané učivo v širších souvislostech.

  Uvedené úkoly, zejména skupinové aktivity, jsou samozřejmě návrhy, které je třeba přizpůsobit konkrétním možnostem žákovského kolektivu.

  Stejně jako v předešlých učebnicích je každá ze čtyř hlavních kapitol zakončena úkoly určenými k cyklickému opakování probraného učiva. Učebnici uzavírá závěrečné opakování zpracované formou testu.

  Součástí učebnice jsou i návrhy na projektovou výuku, které vycházejí z témat učebnice a umožní realizaci průřezových témat. Na průřezová témata jsou zaměřeny i některé úkoly v jednotlivých kapitolách, které dané téma obohacují a rozšiřují.      

  Obsah učebnice

  Opakování 6. ročníku

  Opakování 7. ročníku

  I.   ČLOVĚK JAKO OSOBNOST

  1.  JÁ JSEM JÁ

  • Duševní vlastnosti osobnosti
  • Potřeby, zájmy, hodnoty
  • Jak se vidím já
  • Jak mě vidí ostatní

  2.  JÁ, MOJE POCITY A EMOCE

  • Pocity
  • City (emoce)
  • Rozdělení citů z hlediska intenzity a délky trvání
  • Jak ovládat své city
  • Jak zvládat náročné životní situace

  3.  JÁ, MOJE SMYSLY A PAMĚŤ

  • Smysly
  • Paměť

  4.  JÁ A ŽIVOTNÍ STYL

  • Životní styl
  • Životní styl v minulosti a dnes
  • Zdravý životní styl
  • Závislost

  5.  OSOBNOSTI NAŠÍ ZEMĚ

  • Hudba
  • Literatura
  • Věda
  • Sport
  • Opakování - Člověk jako osobnost

  II.   ČLOVĚK MEZI LIDMI

  1.  LIDSKÁ SETKÁNÍ

  • Společenská skupina
  • Všichni jsme lidé, ale jsme různí

  2.  VZTAHY MEZI LIDMI

  • Mezilidské vztahy
  • Autorita
  • Solidarita
  • Altruismus a egoismus

  3.  CHOVÁNÍ V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

  • Co je konflikt
  • Fáze konfliktu
  • Jednání v konfliktních situacích
  • Opakování - Člověk mezi lidmi

  III.  ČLOVĚK, LÁSKA A MANŽELSTVÍ

  1. LÁSKA

  • Zamilovanost a láska
  • Sex
  • Heterosexualita a homosexualita
  • Sexuální identita

  2.  MANŽELSTVÍ - ZÁKLAD RODINY

  • Co je manželství
  • Založení rodiny
  • Neshody v manželství
  • Rozvod

  3.  VZNIK LIDSKÉHO ŽIVOTA

  • Jak vzniká lidský život
  • Jak se chovat v těhotenství
  • Náhradní výchova

  4.  METODY ANTIKONCEPCE

  • Antikoncepce

  5.  NEBEZPEČÍ SEXUÁLNÍHO ŽIVOTA

  • Co vše patří k zodpovědnému sexu
  • Pohlavní choroby a jejich příznaky
  • Opakování - Člověk, láska a manželství

  IV.  ČLOVĚK VE STÁTĚ

  1.  STÁT - JEHO FUNKCE A TYPY

  • Funkce státu
  • Typy států
  • Státy podle formy vlády (státní zřízení)
  • Státy podle způsobu vlády
  • Státy podle správního uspořádání

  2.  O DEMOKRACII

  • Co je demokracie
  • Demokratické volby v České republice
  • Politické strany

  3.  JÁ - OBČAN

  • Jsme občané

  4.  ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

  • Funkce ústavy
  • Co je Ústava České republiky
  • Co obsahuje Ústava České republiky

  5.  PRÁVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY

  • Právo a morálka
  • Právní vztahy a právní normy
  • Právní řád
  • Právní odvětví

  6.  PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

  • Právní jednání
  • Smlouva
  • Práva spotřebitele

  7.  PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

  • Přestupek a trestní čin
  • Orgány právní ochrany
  • Kriminalita
  • Nejčastější případy kriminality u dětí a mladistvých
  • Korupce
  • Porušování pravidel silničního provozu
  • Opakování - Člověk ve státě

  ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

  • Návrhy projektů
  • Klíč k opakování
  • Klíč ke cvičením se sovou
  • Klíč k opakování ze 6. a 7. ročníku
  • Použitá literatura a internetové zdroje
  • Rejstřík

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?