Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -5%

  • Přehled učiva matematiky s příklady a řešením pro 6.- 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia

  Přehled učiva matematiky s příklady a řešením pro 6.- 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia

  a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

  Naše cena s DPH:
  597 Kč DPH 10%
  Původní cena s DPH:
  629 Kč
  Ušetříte:
  32 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Emilie Ženatá
  Nakladatel:
  BLUG
  Kód zboží:
  51666
  EAN / ISBN:
  9788072740147

  Popis produktu

  • Nové vydání oblíbeného přehledu je určeno všem, kteří si potřebují zopakovat a upevnit znalost učiva matematiky konkrétního ročníku nebo celé ZŠ.
  • Kniha obsahuje typové příklady včetně doporučovaného postupu při jejich řešení.
  • Klíč je součástí publikace.

   

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  552

  O učebnici

  Přehled učiva matematiky obsahuje ucelenou učební látku z matematiky, která je probírána na základní škole od 6. do 9. ročníku.

  Uspořádání učiva, jeho rozpracování a doplnění obrázky s mnoha řešenými příklady i podrobným popisem, jak správně postupovat, umožňuje každému si samostatně opakovat a prohlubovat poznatky. Matematické věty nebo vzorce se naučíme zpaměti, ale vždy si je ověříme přímo na příkladech. Pozorně sledujeme jednotlivé postupy při počítání nebo při konstrukci obrazců a ukládáme si je do paměti, abychom mohli řešit i další podobné úlohy z matematických sbírek.

  Je také přidáno učivo, které se již na základní škole momentálně neučí, ale dříve se probíralo. Čtenář tak má pohromadě všechny poznatky rozptýlené v mnoha učebnicích a může rychle najít vysvětlení jakéhokoli pojmu nebo kterékoli části učiva. Souhrnný přehled umožňuje čtenáři lépe pochopit souvislosti mezi jednotlivými částmi učiva, a tak přispívá k lepšímu pochopení a porozumění matematiky. Učivo je řazeno tematicky s ohledem na obsah výuky v 6. - 9. ročníku ZŠ.

  Obsah učebnice

  • Obsah
  • Značky
  • Římské číslice
  • Řecká abeceda
  • Jednotky délky
  • Jednotky hmotnosti
  • Jednotky času
  • Jednotky obsahu
  • Jednotky objemové
  • Přirozená čísla
  • Zaokrouhlování čísel
  • Zlomky
  • Desetinná čísla
  • Dělitelnost přirozených čísel
  • Prvočísla a čísla složená
  • Zlomky
  • Desetinná čísla a zlomky
  • Poměr
  • Měřítko plánu a mapy
  • Racionální čísla
  • Úměrnost
  • Grafy přímé a nepřímé úměrnosti
  • Procenta
  • Druhá mocnina a odmocnina
  • Třetí mocnina
  • Výrazy
  • Mocniny
  • Početní výrazy s mocninami
  • Rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě
  • Mnohočleny
  • Vzorce
  • Lineární rovnice a nerovnice - rovnost
  • Rovnice
  • Složitější slovní úlohy na rovnice o jedné neznámé
  • Lineární rovnice se dvěma neznámými
  • Lineární nerovnice
  • Aritmetický průměr
  • Dělení mnohočlenu jednočlenem
  • Dělení mnohočlenu mnohočlenem
  • Rozklad mnohočlenů
  • Lomené výrazy
  • Lineární funkce 
  • Kvadratické rovnice
  • Finanční matematika
  • Geometrie - Přehled vzorců
  • Rovinné útvary
  • Rovnoběžky a kolmice
  • Kružnice a kruh
  • Úhel
  • Úhly vedlejší a vrcholové
  • Osová souměrnost
  • Konstrukce obrazu daného útvaru v osové souměrnosti
  • Středová souměrnost
  • Trojúhelník
  • Vzájemná poloha přímky a kružnice
  • Vzájemná poloha dvou kružnic
  • Rovinné obrazce
  • Obsah rovnoběžníku (kosodélník, kosočtverec)
  • Obvod a obsah trojúhelníku
  • Obvod a obsah lichoběžníku
  • Délka kružnice
  • Obsah kruhu
  • Středový úhel a délka oblouku kružnice
  • Obsah kruhové výseče
  • Obsah mnohoúhelníku
  • Obsah mezikruží
  • Pythagorova věta
  • Prostorové útvary - kvádr a krychle
  • Kolmý hranol - objem, povrch
  • Rotační válec - objem, povrch
  • Jehlan - objem, povrch
  • Rotační kužel - objem, povrch
  • Komolý jehlan - popis, objem
  • Komolý kužel
  • Kulová plocha a koule - objem, povrch
  • Čtyřúhelníky
  • Rovnoběžníky
  • Lichoběžníky
  • Množiny bodů - konstrukční úlohy
  • Podobnost
  • Goniometrické funkce
  • Goniometrické funkce ostrého úhlu - tg
  • Goniometrické funkce ostrého úhlu - cotg
  • Goniometrické funkce ostrého úhlu - sin
  • Goniometrické funkce ostrého úhlu - cos
  • Dodatek

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?