Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Přírodopis 9.r. ZŠ - učebnice (nová generace)

  Naše cena s DPH:
  195 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Milada Švecová, Dobroslav Matějka
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  56796
  EAN / ISBN:
  9788074893483
  FRAUS

  Popis produktu

  V učebnici pro 9. ročník je zachováno učivo zaměřené na poznávání neživé přírody. Rozšířena jsou v učebnici témata Půdy a Od trilobita k člověku, revizí a dopracováním prošlo téma Geologická mapa Česka. Učivo o horninách je nově zařazeno za učivem o minerálech.

  Učebnice je doplněna o unikátní 3D modely, které umožní žákům prostorové vnímání vybraných jevů.

  Není vhodné kombinovat při výuce v jedné třídě učebnice nové generace s učebnicemi původní řady.

  Učebnice pro 9. ročník je zaměřena na poznávání neživé přírody. Seznamuje žáka s hlavními skupinami minerálů, objasňuje mu vznik hornin, vysvětluje geologické procesy, prostřednictvím kterých vznikají na zemském povrchu rozmanité útvary. Seznamuje ho s možnostmi využití minerálů a hornin. Samostatná kapitola se věnuje nejen geologické historii Země, ale též vývoji života na ní. Učebnici uzavírá kapitola o geologické stavbě našeho území. Kvůli lepší názornosti a přehlednosti jsou některé oblasti pojaty jako regionálně geologické jednotky, jiné jako geografické celky, dohromady však poskytují stručný přehled o geologické stavbě celého území Česka.

  Charakteristika učebnice:

  • zastoupení jednotlivých témat a jejich rozsah kopíruje učebnici předchozí řady
  • přináší aktualizovaný obsah
  • je rozšířena o prvky ekologické výchovy a nauky o krajině
  • vhodným a nenásilným způsobem začleňuje okruhy průřezového tématu Environmentální výchova
  • díky atraktivnímu obrazovému materiálu a promyšleným úkolům motivuje a vede žáky k hlubšímu poznávání
  • je rozšířena o nové otázky a úkoly, které podněcují aktivitu žáků (osobní, týmovou) a motivují je k bádání a poznávání
  • věnuje pozornost praktickému využití poznatků
  • klade důraz na hlubší chápání přírody

   

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  128

  O učebnici

  Proč se učím přírodopis?

  • budu znát další obory přírodních věd, které se budou tentokrát zabývat zkoumáním neživé přírody, některé informace mohou být užitečné pro praktický život,
  • budu umět rozlišovat minerály a horniny, nebudou to pro mě jenom pouhé "kameny",
  • naučím se zkoumat vlastnosti minerálů včetně drahých kamenů,
  • rozpoznávat vzorky nejdůležitějších minerálů planety Země, dokážu uvést příklady využití těchto minerálů,
  • rozpoznám horniny vyvřelé, usazené a přeměněné, pochopím podstatu jejich vzniku a budu schopen/schopna uvést zástupce jednotlivých skupin,
  • pochopím a budu umět vysvětlit příčiny zemětřesení a sopečné činnosti, budu vědět, jak rozpoznat první příznaky těchto dějů a jak se v případě ohrožení těmito přírodními ději chovat,
  • seznámím se se vznikem důležitých hornin a s jejich průmyslovým využitím,
  • dokážu posoudit míru využívání neobnovitelných přírodních zdrojů člověkem a navrhnout způsoby jejich šetrnějšího získávání,
  • uvědomím si okolnosti související s rozmístěním některých nerostných surovin na našem území,
  • seznámím se s geologickými obdobími planety Země a jejich charakteristikami, lépe pak porozumím vzniku a vývoji organismů v minulosti i současnosti,
  • rozšířím si poznatky ze zeměpisu o našem území o informace týkající se jeho geologické stavby, lépe porozumím utváření reliéfu krajiny,
  • naučím se všímat si přírodních výtvorů kolem sebe a odhadovat, jak asi vznikly,
  • získám inspiraci pro výpravy za přírodními zajímavostmi u nás i ve světě.... 

  Obsah učebnice

  OPAKOVÁNÍ 8

  GEOLOGIE - VĚDA O ZEMI

  MINERÁLY

  • Když se řekne minerál
  • Krystalová struktura minerálů
  • Zkoumáme vlastnosti minerálů
  • Nejdůležitější minerály
  • Prvky
  • Sulfidy
  • Halogenidy
  • Oxidy
  • Uhličitany
  • Sírany
  • Křemičitany (silikáty)
  • Organické minerály (organolity)

  HORNINY

  • Co jsou horniny?
  • Cesta do středu Země
  • Vyvřelé (magmatické) horniny
  • Usazené (sedimentární) horniny
  • Přeměněné (metamorfované) horniy

  GEOLOGICKÉ DĚJE

  • Země je dynamická planeta

  VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE

  • Desky v pohybu
  • Když se země otřese
  • Zemětřesení v dějinách lidstva
  • Magma - poselství z hlubin
  • Co je vlastně sopka?
  • O sopky se lidé zajímají

  VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE

  • Pocrch Země se mění
  • Zvětrávání
  • Činnost vody
  • Činnost ledovců
  • Činnost větru
  • Půdy
  • Ochrana půd

  PŘÍRODNÍ ZDROJE

  • Nerostné suroviny
  • Bez energie si život neumíme představit
  • Fosilní paliva - energie z pravěku
  • Energie bez kouře
  • Obnovitelné zdroje - energie zadarmo

  EXPEDICE DO HISTORIE ZEMĚ

  • Historie Země v kostce
  • První organismy na Zemi
  • Od trilobita k člověku

  GEOLOGICKÁ MAPA ČESKA

  • Geologické základy české krajiny
  • Geologická mozaika Česka

  NÁMĚTY PRO BADATELSKOU ČINNOST

  REJSTŘÍK POJMŮ

  VÝSTUPY A KOMPETENCE

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Přírodopis 9.r. ZŠ - učebnice (nová generace) souvisí:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?