Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Příroda pro 4.r. ZŠ - učebnice (Člověk a jeho svět)

  Naše cena s DPH:
  119 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  I. Frýzová, P.Jůzová, L. Dvořák
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  52394
  EAN:
  9788072389315
  ISBN:
  9788072389315

  Popis produktu

  Učebnice vede žáky k aktivnímu poznávání přírody a přírodních zákonitostí především pomocí pozorování a pokusů. Důraz je kladen především na pochopení vztahů a souvislostí v živé i neživé přírodě a rozvoj dovedností potřebných k poznávání přírody.
  V úvodu učebnice jsou zařazeny kapitoly o Vesmíru a Zemi, následují témata věnovaná poznávání neživé přírody (minerálů, hornin, vody a  vzduchu) a jejich významu pro živé organismy. V dalších tématech je zpracována problematika projevů živých organismů - jejich významu i  srovnání u rostlin, hub a živočichů. Témata o člověku jsou zastoupena především kapitolami srovnávajícího člověka s ostatními živočichy, rozmnožování člověka a problematikou nemocí. Na závěr jsou zařazena témata věnovaná přírodním společenstvím a ochraně přírody.
  Příroda je provázána s učebnicí Společnost. Společná témata probíraná z jiných úhlů pohledu a s jinými akcenty umožňují uplatnit učebnice pro výuku projektovou metodou.

  Vzdělávací obor RVP ZV Člověk a jeho svět zahrnuje témata mnoha přírodovědných a sociálněvědních oborů. Ve 4. ročníku vychází pro tuto oblast dvě nové učebnice - PřírodaSpolečnost, které budou mít návaznost do 5. ročníku.

  Důvodem rozdělení standardně používané učebnice nazývané Vlastivěda je snaha o zpřehlednění této oblasti, jejíž komplexnost je mimořádná. Tematické okruhy nejsou mezi učebnicemi rozděleny striktně. Většina z nich se objevuje v obou knihách, avšak jsou zpracovány s rozdílnými akcenty.

  Mezipředmětové vazby a projektové učení

  V učebnicích je kladen důraz na provázanost probíraných témat, zdůraznění vztahu mezi znalostmi o přírodě a člověku a o lidské společnosti. Ta je důležitá např. u témat souvisejících s geografií.

  Pro srovnání: zatímco ve Společnosti se fyzická geografie (složky krajiny, voda, klima, biota, les) soustředí na urbanistické kontexty, jako jsou důvody zakládání měst apod., v Přírodě se zabývá podstatou přírodních jevů, vlivem podmínek prostředí na živé organismy a jejich přizpůsobení jim.

  Učebnice Příroda 4 vede žáky k aktivnímu poznávání přírody a přírodních zákonitostí především pomocí pozorování a pokusů. Důraz je kladen především na pochopení vztahů a souvislostí v živé i neživé přírodě a rozvoj dovedností potřebných k poznávání přírody.

  Přehledné zpracování

  Spodní lištu, která v učebnicích pro 1. až 3. ročník shrnovala nejdůležitější pracovní pokyny k úlohám, nahrazují barevné rámečky. Tento výrazný grafický prvek pomáhá přehlednému členění textu a umožňuje snadné vyhledávání informací. Zelený rámeček obsahuje vysvětlující text, červený mezipředmětové vztahy a modrý další aktivity.

  Vzdělávací obsah učebnice PŘÍRODA 4:

  • Poznáváme vesmír: Příroda a její zákonitosti • Když se dívám na oblohu • Sluneční soustava • Země • Světové strany
  • Zkoumáme horniny a minerály: Hory a pohoří • Z čeho se skládají horniny? • Půda a její vznik • Minerální látky v živých organismech
  • Zkoumáme vodu: Když se řekne voda • Voda a její vlastnosti • Měříme objem nejen vody • Voda a život na Zemi
  • Pozorujeme změny v přírodě: Podnebí na Zemi • Počasí a jeho zaznamenávání • Život přizpůsobený životním podmínkám • Rostliny a živočichové v zimě
  • Pozorujeme živou přírodu: Příroda živá a neživá • Příjem vody a potravy • Dýchání • Rozmnožování • Pohyb • Všechny organismy jsou důležité
  • Poznáváme člověka a lidské tělo: Původ člověka • V čem se lišíme od živočichů? • V čem jsme se živočichy stejní? • Rozmnožování člověka • Stárneme a měníme se • Když jsme nemocní • Příroda ovlivňuje člověka
  • Pozorujeme přírodu kolem nás: Přírodní společenstva • Přírodní společenstvo lesa • Přírodní společenstvo louky • Přírodní společenstvo řeky • Chráníme přírodu • Příroda a její zákonitosti v mém životě

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Doporučujeme dokoupit