Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Rozmanitost přírody 4.r. 1.díl - Člověk a jeho svět (přírodověda pro 4.r.)

  Přírodověda pro 4.ročník ZŠ.

  Naše cena s DPH:
  83 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Helena Kholová, Jaroslav Obermajer a kolektiv, Květoslav Hísek, Libuše a Jaromír Knotkovi
  Nakladatel:
  ALTER
  Kód zboží:
  10729
  EAN:
  9788072453719
  ALTER

  Popis produktu

  • Přepracované vydání učebnice přináší jednak komplexní pohled na jednotlivé ekosystémy, jednak mnoho zajímavostí ze života rostlin a živočichů.
  • Řízeným pozorováním přírodnin vede žáky k vnímavému vztahu k přírodě a rozvíjí jejich ekologické myšlení a jednání.
  • Cílem učebnice je, aby s ní žáci pracovali jako se zdrojem informací, tj. orientovali se v textu, odlišovali podstatné informace od méně důležitých, vyhledávali požadované údaje, vnímali obrázky, schémata a myšlenkové mapy jako důležité zdroje neverbálních informací. Učí žáky vnímat zásahy člověka do okolní krajiny, pokládat si otázky, v jakém prostředí chtějí žít a co pro to mohou udělat.

  • Samostatným doplňkem této učebnice jsou Pracovní listy  a titul PŘEHLEDY ŽIVÉ PŘIRODY pro 3. - 5. ročník.

   

  Určeno pro:
  4. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  64

  O učebnici

  Tato učebnice vám přináší mnoho zajímavostí ze života rostlin a živočichů. Jejím cílem však není, abyste se texty učili nazpaměť, ale abyste s nimi pracovali jako se zdroji informací. Učte se texty číst s porozuměním a podle otázek a úkolů v nich vyhledávat požadované informace. Důležitou součástí výuky bude pozorování. Vypravíte se do lesa, na louku, na pole, k rybníku či k řece nebo alespoň do parku.Budete pozorovat především rostliny a drobné živočichy, např. mravence, včely, motýly, žáby, ptáky, v rybníku můžete zahlédnout ryby. Budete-li se chovat tiše, možná uvidíte i některé savce, např. na poli skupinku srn.

  Na vycházkách pozorujte okolní krajinu a posuďte, zda je, či není narušena lidskou činností. Pokud zjistíte nedostatky, např. znečištění odpatky, poraďte se s vyučujícím, zda by nabylo vhodné upozornit na ně odpovědné osoby. Sami se také v přírodě chovejte tak, abyste ji neznečišťovali či nepoškozovali - nelámejte větve, netrhejte chráněné rostliny, neplašte zvěř.

  Na vycházka si s sebou berte zápisník a některá pozorování zaznamenávejte; můžete dělat i jednoduché náčrty přírodnin nebo okolní krajiny. K pozorování rostlin a drobných živočichů, semen, výtrusů či struktury těla rostlin využijte lupu. Máte-li doma dalekohled, můžete ho při vycházkách s rodiči využít k pozorování vzdálenějších přírodních objektů, např. ptáků ve větvích stromů, srn pasoucích se na poli, labutí na rybníku. Fotografování (fotoaparátem či mobilem) při vycházkách s rodiči nebo se třídou vám může přinést mnoho podkladů např. pro porovnávání rostlin v průběhu měnících se ročních dob.

  Důležité je, že všichni můžete být v práci úspěšní. Nemusíte se bát, že vám selže paměť, že nebudete v hodinách přírodovědy umět, protože při vypracovávání úkolů budete moci vyhledávat informace v textu učebnice, přírodniny budete zařazovat podle tabulek a popisovat je podle barevných obrázků nebo rostliny podle skutečnosti; budete si sami moct zvolit, o čem chcete hovořit, co budete pozorovat a popisovat (viz Tabulka činností žáka na str. 48 v Pracovních listech k učebnici  Rozmanitost přírody 4/1). Naučíte se podle osnovy a podle testů v učebnici napsat si samostatně zápis nebo zaznamenat výsledek pozorování či pokusu. Činnosti, z nichž můžete vybírat: zjistím a popíšu....; vysvětlím....; nakreslím přehled, tabulku, myšlenkovou mapu; popíšu podle obrázku.....; vyhledám informace o....a seznámím s nimi splužáky; připravím si referát o ...... 

  Obsah učebnice

   

   

   

  ŽIVÁ PŘÍRODA (Pracovní listy, str. 1, 2, 32)

  • Čím se rostliny liší od živočichů?
  • Poznávání rostlin a živočichů a jejich třídění
  • Půda
  • Potravní řetězce
  • Ekologie
  • Příklady potravních pyramid

  V LESE (Pracovní listy, str. 3-13)

  • Smrk ztepilý
  • Borovice lesní
  • Tis červený
  • Dub letní a dub zimní (porovnání)
  • Buk lesní
  • Kapraď samec
  • HOUBY
  • Prase divoké
  • Srnec obecný
  • Liška obecná
  • Jezevec lesní
  • Veverka obecná
  • Kuna lesní
  • Datel černý
  • Jestřáb lesní
  • Kukačka obecná
  • Sojka obecná
  • Zmije obecná
  • Užovka hladká
  • Ještěrka obecná
  • Slepýš křehký
  • Mlok skvrnitý
  • Ropucha obecná
  • Rosnička zelená
  • Mravenec lesní
  • Lýkožrout smrkový
  • V lese můžeme pozorovat i další rostliny a živočichy

  U LIDSKÝCH OBYDLÍ (Pracovní listy, str. 14-17)

  • Lípa srdčitá
  • Bez černý
  • Pampeliška lékařská
  • Tulipán zahradní
  • Krtek obecný
  • Netopýr ušatý
  • Jak funguje netopýří radar?
  • Vlaštovka obecná
  • Holub
  • Slunéčko sedmitečné
  • Masařka obecná
  • Včela medonosná
  • U lidských obydlí můžeme pozorovat i další rostliny a živočichy

  NA POLI (Pracovní listy, str. 18-21)

  • OBILOVINY
  • Pšenice obecná
  • Lilek brambor
  • Řepa cukrová
  • Hrách setý
  • Plevely našich polí
  • Křoviny v krajině mezi poli
  • Zajíc polní
  • Koroptev polní
  • Mandelinka bramborová
  • Čmelák zemní

  NA LOUCE (Pracovní listy, str. 22- 26)

  • TRAVINY
  • Kostřava červená
  • Kopratina bílá
  • Čáp bílý
  • Čejka chocholatá
  • Saranče čárkovaná
  • Babočka kopřivová
  • Na louce a na poli můžeme pozorovat i další rostliny a živočichy

  VE VODĚ A V JEJÍM OKOlÍ (Pracovní listy, str. 27-31)

  • Vrba bílá
  • Leknín bělostný
  • Rákos obecný
  • Kosatec žlutý
  • Vydra říční
  • Labuť velká
  • Kapr obecný
  • Štika obecná
  • Užovka obojková
  • Skokan střehotavý
  • Vážka ploská
  • U rybníka můžeme pozorovat i další rostliny a živočichy

  Orientační časový a tematický plán

   

   

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?