Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Já a můj svět 1.r. ZŠ - Metodický průvodce k učebnici prvouky

  Naše cena s DPH:
  127 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Věra Štiková
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  55503
  EAN:
  9788072898480
  ISBN:
  1-72
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  • Metodický průvodce vám poskytne řadu námětů pro výuku.
  • Obsahuje očekávané výstupy, kompetence a především doporučené tematické rozvržení učiva do jednotlivých týdnů školního roku, ve kterém jsou přidány i návrhy dalšího mezipředmětového provázání s vybranými vyučovacími předměty (český jazyk, anglický jazyk, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova a pracovní činnosti). Nechybí náměty her určené k zábavnému opakování učiva, náměty k pozorování a náměty k pokusům a dalším aktivitám.

  Určeno pro:
  1. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  48

  O učebnici

  Rodina je to nejbližší prostředí každého předškoláka, proto jsme jako průvodce učebními materiály vybrali malou školačku Áju a její rodinu. Žáci společně s Ájou poznávají okolní svět, který je obklopuje v každodenních situacích. Tím, že vycházíme z jejich nejbližšího, důvěrně známého prostředí, jim umožňujeme přirozenou formou stavět základy budoucích poznatků společenských a přírodních věd.

  Obsah předmětu nepřetěžujeme termíny, které neodpovídají věku dětí.

  Při práci s textem neklademe důraz na pamětné memorování textu. Žáci reprodukují učivo vlastními slovy, využíváme jejich vlastních zkušeností a prožitků. Stavíme na praktických dovednostech dětí. Učivo se snažíme přiblížit v praktických příkladech, demonstračních pokusech, motivačních hrách a při procházkách přírodou. Informace potřebné ke splnění úkolů v pracovních sešitech učíme žáky vyhledávat v učebnici a v encyklopediích.

  Neměli bychom zapomínat na důležitý výchovný charakter učiva: vést žáky k uvědomění si jejich místa mezi lidmi, vytváření mezilidských vztahů, ke slušnému chování a vystupování ve škole i na veřejnosti. Ve vzájemných rozhovorech učíme žáky vést dialog, vyslovit a obhájit vlastní názory. Otevíráme jim tak cestu ke komunikaci. Vedeme je k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení jejich problémů. Prolnout učivo těmito náměty a zprostředkovat žákům jeho výchovný charakter nám pomáhají průřezová témata RVP ZV.

  Použijme všech dostupných možností ke zprostředkování učiva žákům metodami, které vytvářejí pozitivní náladu při výuce. Vytvořme jim pracovní klima založené na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky.

  Z vašich žáků nemusí být ti nejlepší přírodovědci, ale můžete jim pomoci získat kladný vztah k přírodě a umožnit plně rozvinout jejich osobnost jak v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot.  

  Obsah učebnice

  • Úvod
  • Vzdělávací obory
  • Mezipředmětové vazby na ostatní vzdělávací obory
  • Členění učiva
  • Symboly úkolů
  • Úkoly v barevných rastrech
  • Hodnocení úkolů
  • Témata probíraná v učebních materiálech Já a můj svět - učivo a očekávané výstupy
  • Náměty na pomocníčky
  • Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět - klíčové kompetence (1. ročník)
  • Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět - očekávané výstupy (1. ročník)
  • 1. ročník - doporučené tematické rozvržení učiva do jednotlivých týdnů školního roku s předpokladem dvouhodinové dotace prvouky týdně

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Já a můj svět 1.r. ZŠ - Metodický průvodce k učebnici prvouky souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?