Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Prvouka 1. r. ZŠ - příručka učitele

  Naše cena s DPH:
  449 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Dvořáková Michaela, Stará Jana, Dvořák Dominik
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  17313
  EAN / ISBN:
  9788072386468
  FRAUS

  Popis produktu


  Zevrubná příručka učitele uvádí u každého tematického celku vazbu na RVP ZV včetně dílčích výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, jejichž dosahování může učivo uvedeného tématu sloužit, a konkrétních klíčových kompetencí a průřezových témat, na něž je v daných vyučovacích hodinách kladen důraz.

  Nejrozsáhlejší prostor je věnován podrobným popisům možných činností a her ke každé stránce učebnice. Aktivity a úkoly v příručce učitele zahrnují širokou škálu organizačních forem – společnou výuku celé třídy, samostatnou práci dětí (případně s využitím pracovních listů), učení ve dvojicích a kooperativní aktivity ve skupině, náměty na domácí úkoly a spolupráci s rodiči a komunitou. Jsou zařazeny i tipy na projekty. Kromě toho příručka učitele uvádí ke každému tematickému celku řadu rozšiřujících informací a zajímavostí pro učitele a odkazy na další literaturu a zdroje v internetu.

  Pracovní listy. Součástí příručky učitele je i soubor předloh pracovních listů, které lze jednoduše v potřebném počtu rozkopírovat pro některé nebo všechny žáky. Pracovní listy obsahují zejména alternativní a náročnější činnosti a umožňují učiteli diferencovat výuku s ohledem na potřeby nadaných žáků a přizpůsobovat ji místním poměrům, případně důrazům stanoveným ve školním vzdělávacím programu. Tyto pracovní listy lze také stáhnout z internetu a vytisknout.

  Určeno pro:
  1. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  146

  O učebnici

  Než vám nabídneme naše náměty a doplňující informace k práci s jednotlivými tématy učebnice prvouky, rádi bychom zodpověděli několik otázek, které si v současné době klade asi každý učitel: Odpovídá tato učebnice novým požadavkům na vzdělávání, které přináší současná doba a které vyjadřuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a další dokumenty spojené s probíhající reformou školství? Hodí se právě učebnice z Nakladatelství Fraus pro realizaci našeho školního vzdělávacího programu? Následující odstavce jsou uspořádány zhruba tak, jak může vypadat popis tematické oblasti Člověk a jeho svět ve vašem školním vzdělávacím programu. To by vám mělo usnadnit vyhledání příslušných informací a rozhodování o tom, co z naší knihy využijete. Věříme, že vám alespoň některé náměty nebo hry v této příručce přinesou tolik užitku i zábavy, kolik přinesly ve třídách učitelů, kteří je vymysleli nebo kteří je před dokončením naší příručky ověřovali.

  Obsah učebnice

  • Úvodní slovo autorů
  • Soulad učebnice s RVP ZV
  •      Výchovné a vzdělávací strategie předmětu
  •      Obsahové pojetí
  •      Mezipředmětové vztahy
  •      Opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Struktura stran učebnice
  • K příručce
  • Klíčové kompetence
  • Průřezová témata
  • Rozvržení učiva v 1.-3. ročníku
  • Časově-tematický plán pro 1. ročník (návrh)
  • Z recenzí na učebnici
  • O autorech
  • Výtvarná spolupráce
  • Poděkování

  Vstupní strany

  • Seznámení s prvoukou

  Moje škola

  • Co se děje ve škole
  • Co dělají ve škole žáci
  • Ve třídě

  Kde bydlím

  • V obci
  • Kde bydlím
  • Co máme blízko a co dál

  Jsem chodec

  • Na chodníku
  • Na silnici
  • Přecházíme vozovku
  • Cesta do školy

  Pozorujeme stromy

  • Pozorujeme stromy
  • Listnaté stromy
  • Poznáváme stromy
  • Život stromu

  Ovoce a zelenina

  • Kořen, stonek, list a plod
  • Plody uchovávají semena

  Jsem jedinečná bytost

  • Každý jsme jiný
  • Nikdo není jako já
  • S každým mám něco společného
  • Děti jako já

  Moji spolužáci

  • Pravidla naší třídy - Pravidla jsou důležitá
  • Všímáme si pocitů druhých
  • To jsme my

  Moje rodina

  • Rodina je důležitá
  • Rodiny vypadají různě
  • Příbuzenské vztahy

  Hospodaření

  • Jak hospodařit s kapesným
  • V obchodě - Co potřebujeme nakoupit

  Zdravá výživa

  • Jak připravit zdravou svačinu
  • Pravidla správné výživy

  Chci mít zdravé zuby

  • Jak nám rostou zuby
  • K čemu potřebujeme zuby
  • Chceme mít zdravé zuby

  Z čeho jsou věci kolem nás

  • Věda nám pomáhá
  • Budujeme laboratoř
  • Jak zkoumáme
  • Zkoumáme vlastnosti látek
  • Třídíme odpad

  Zvířata domácí a volně žijící

  • Moje zvířátko
  • Co dělá chovatel
  • Staráme se o psa
  • Rozumíme chování psů?
  • Domácí zvířata
  • Zvířata v lese

  První květy jara

  • Jarní květiny

  Jak lidé pracují

  • Práce v lese
  • Dřevo - důležitý materiál, les - náš přítel

  Člověk a čas

  • Když spěcháme, když čekáme
  • Odhady
  • Kolik je hodin
  • Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá
  • Den a noc
  • Denní činnosti
  • Zdravý den
  • Týden
  • Dny, týdny, měsíce, rok
  • Kalendář
  • Kalendář 2
  • Následnost událostí

  Naše tělo ve zdraví a nemoci

  • Naše tělo
  • Co potřebujeme k životu
  • Nemoc
  • Naše smysly
  • Jak poznáváme svět
  • Co dělat, když

  Opakování

  • Co jsme se v prvouce naučili

  Pracovní listy

  Seznam pracovních listů

  1. Najdi 5 rozdílů
  2. Najdi 5 rozdílů
  3. Kde bydlíme
  4. Kde nakupujeme
  5. Strom je živý organismus
  6. Proč mají rostliny semena
  7. Nikdo není jako já
  8. Každý jsme jiný
  9. Kdo patří do mé rodiny
  10. Můj rodokmen
  11. Hospodaření
  12. Dočasné a trvalé zuby
  13. Jak se chovat ke psům
  14. Odhady a měření času
  15. Puzzle
  16. Návod k výrově přesýpacích hodin
  17. Budeš si moci večer říci, že jsi dnes žil zdravě?
  18. Dny v týdnu
  19. Kalendář
  20. Pokusy - vnímání chuti

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?