Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Zeměpis 9.r. - učebnice (nová generace)

  Naše cena s DPH:
  184 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Marada Miroslav a kolektiv
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  56829
  EAN:
  9788074893100
  ISBN:
  9788074893100

  Popis produktu

  Poslední z nové řady učebnic zeměpisu pro ZŠ a VG tzv. nové generace je učebnicí, která se v rozhodující míře věnuje globalizaci z různých úhlů pohledu a jejímu vlivu na regionální problematiku a běžný život občana. Otevírá prostor pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí, především sociálních, personálních, občanských a komunikativních.

  Nová generace zeměpisu vychází z původní řady učebnic, ale reaguje na dynamické změny současného světa. Obsah je aktualizován dle nejnovějších poznatků ve spolupráci s odborníky. Modernizován je rovněž obrazový materiál a celková grafická podoba.  

  Schválilo MŠMT čj. MSMT-10535/2017 dne 4. srpna 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let.

  Učebnice zeměpisu pro 9. ročník klade v učivu důraz na práci s vědomostmi a dovednostmi nabytými v předešlých ročnících a na jejich využití při řešení rozmanitých situací. Autoři jednotlivých kapitol se proto nesnažili podat vyčerpávající přehled daného tématu, ale spíše vybrat témata a informace vypovídající o aktuálních problémech, probíhajících procesech a jejich dopadech na přírodní prostředí i lidskou společnost. Právě posledně zmíněné environmentální hledisko, tedy vzájemné ovlivňování přírody a společnosti, prolíná celou učebnicí i pracovním sešitem.

   Charakteristika učebnice:

  • Rozsah učiva byl upraven tak, aby odpovídal jednohodinové týdenní dotaci.
  • Učebnice vychází z tzv. konstruktivistického pojetí, zjednodušeně řečeno: „zamysli se, co už o tématu víš – dozvěz se, jak to je (z učebnice nebo vyhledej) “.
  • Pozornost je věnovaná jak zdůraznění jevů a procesů, které mají obecný charakter, tak jevů specifických pro Česko.
  • Učebnice zahrnuje řadu úkolů a pracovních aktivit různé náročnosti, širší rozpracování jednotlivých témat je v pracovním sešitu.

   

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  87

  Recenze

  Tato učebnice zeměpisu klade v učivu důraz na práci s vědomostmi a dovednostmi nabytými v předešlých ročnících a na jejich využití při řešení rozmanitých situací. Autoři jednotlivých kapitol se proto nesnažili podat vyčerpávající přehled daného tématu, ale spíše vybrat témata a informace vypovídající o aktuálních problémech, probíhajících procesech a jejich dopadech na přírodní prostředí i lidskou společnost. Právě posledně zmíněné environmentální hledisko, tedy vzájemné ovlivňování přírody a společnosti, a zejména proces globalizace se prolíná celou učebnicí i pracovním sešitem. Globalizace je hlavní proces ovlivňující naše životy a stav dnešního světa. Proto jsme kapitoly učebnice uspořádali tak, abyste se nejprve dozvěděli více o projevech globalizace v oblasti ekonomické, kulturní, environmentální a politické. Následně budete mít možnost studovat regionální rozdíly, ke kterým proces globalizace vede, a zjistíte více o zdrojích tohoto procesu. Nakonec se zaměříme na současný život v globalizovaném světě - na problematiku sídel, ve kterých žijeme, na environmentální problémy i na vaše osobní možnosti, jak v současném světě jednat.

  V modré liště na okraji stránky se nacházejí různé odkazy, které vám připomenou souvislosti zeměpisných poznatků s učivem jiných předmětů, anebo vám pomohou nalézt zdroje podrobnějších informací apod. Vlastní text je rozčleněn četnými otázkami podněcujícími k zamyšlení a diskusi, jsou zde taktéž náměty na skupinovou práci. Pokud vás probírané téma zaujme a chcete z něj získat poznatky k trvalejšímu zapamatování, nikoli pro pouhé podání výkonu u tabule či v písemné práci, nepřeskakujte tyto úkoly s ikonami, vyřešte je a teprve potom pokračujte v četbě textu. Ten vám často poskytne odpovědi, které si můžete porovnat se svými původními závěry. Popisovaný postup činí vaše učení maximálně efektivním.   

  Obsah učebnice

  ÚVOD

  • Proč se učím zeměpis
  • Slovo úvodem

  OPAKOVÁNÍ 8

  • Co už víme ze zeměpisu

  PROMĚNY SOUČASNÉHO SVĚTA

  • Svět kolem nás

  GLOBALIZACE

  • Globalizace - unikátní příležitost, anebo hrozba současného světa?
  • Globalizace z různých úhlů pohledu

  GLOBALIZACE V HOSPODÁŘSTVÍ

  • Nadnárodní společnosti - symbol ekonomické globalizace
  • Lokalizační faktory v průmyslu
  • Globalizace ve službách a cestovním ruchu

  KULTURNÍ GLOBALIZACE

  • Multikulturní svět
  • Od etnika ke globálnímu společenství
  • Filozofie a náboženství
  • Hlavní směry mezinárodních migrací
  • Integrace migrantů v cílových zemích
  • Lidská práva v současném světě

  GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  • Zbláznilo se počasí?
  • Poškozený "slunečník" planety Země
  • Ohrožená biodiverzita

  POLITICKÁ GLOBALIZACE

  • Nadnárodní aktéři globalizace
  • Regionální ekonomické integrace

  ROZDÍLY VE VYSPĚLOSTI ZEMÍ

  • Porovnání vyspělosti zemí
  • Regionální nerovnosti
  • Chudoba a snahy o její omezování
  • Překážky rozvoje chudých zemí

  ZDROJE GLOBÁLNÍHO VÝVOJE

  • Bez přírodních zdrojů se neobejdeme
  • Zemědělství zajišťuje výživu lidstva
  • Zemědělský půdní fond
  • Obyvatelé současného světa

  MY A PROPOJENÝ SVĚT

  • Co je a co není město?
  • Z centra na periferii
  • Kontrasty mezi městy rozvojového a vyspělého světa
  • Člověk a přírodní živly
  • Mysli globálně, jednej lokálně

  REJSTŘÍK

  ZDROJE

  VÝSTUPY A KOMPETENCE

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: