DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Biologie - 2050 testových otázek a odpovědí

Středoškolská učebnice - 4. doplněné vydání

Autor:Vítězslav Bičík, Vlastimila Chalupová, Lubomír Kincl
Nakladatel:RUBICO
Kód:29573
ISBN:9788073462369
EAN:9788073462369
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:199 Kč
Množství:
+-
ks

Již čtvrté vydání nejucelenějšího souboru testových otázek.

Testy pokrývající celé učivo středoškolské biologie jsou přehledně uspořádané v sedmi kapitolách: Vznik a vývoj planety Země, Botanika, Zoologie, Biologie člověka, Obecná biologie, Genetika, Obecná ekologie a ochrana přírody.

Publikace je určena k přípravě studentů k přijímacím zkouškám na vysoké školy a ke zkvalitnění výuky středoškolské biologie.

Recenze učebnice

Kvalitně připravené didaktické testy bývají právem považovány za účinný prostředek pedagogické diagnostiky se značnou mírou objektivnosti. Na základě těchto testů může vyučující během relativně krátké doby za stejných podmínek vyzkoušet všechny žáky a získat přehled o tom, jak zvládli určité tematické celky nebo větší část učiva ( např. při pololetním či celoročním opakování).
V současné době došlo k výraznému nárůstu používaných učebnic biologie pro střední školy (gymnázia, střední odborné školy, školy státní, soukromé), nejednotnému uplatňování učebních osnov na jednotlivých školách a často velmi rozdílné úrovni výuky biologie a biologických znalostí i dovedností jejich absolventů. Vznikla potřeba sestavit ucelený soubor testových otázek z učiva biologie. Kolektiv tří dlouholetých vysokoškolských pracovníků, RNDr. Vlastimila Chalupová z Lékařské fakulty a prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc. s RNDr. Lubomírem Kinclem, CSc.z Přírodovědné fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, sestavil soubor 2 000 otázek ze všech oborů středoškolské biologie. Za základ byly vzaty dnes používané učebnice biologie na školách gymnaziálního typu, zohledněny byly i některé publikace, které se uplatńují na školách jako studijní literatura (např. při přípravě k maturitě). Předložený soubor otázek sleduje jednat zkvalitnění středoškolské výuky biologie, jednak usnadnění přípravy studentů z různých škol k přijímacím pohovorům na vysoké školy biologického zaměření a na lékařské fakulty.
Spektrum použitých testových otázek je velmi rozmanité, od otázek, které pouze zjišťují či ověřují naučená fakta, přes otázky srovnávací až po otázka problémové. Kromě převažujícího procvičování teoretického učiva nabízí tato příručka i otázky, které prověřují praktické znalosti a „terénní“ zkušenosti studentů. Většinu otázek lze dobře využít na různých typech středních škol s výukou biologie. Mnohé otázky však vyžadují znalosti biologie v rozsahu, který je předepsán pro gymnázia. Z tohoto důvodu má velký význam výběr otázek použitých při sestavování konkrétních testů vyučujícím (např. z hlediska sledovaných cílů, náročnosti testu apod.). Náročnější otázky jsou v textu označeny hvězdičkou.
Použití této příručky při procvičování či opakování učiva usnadňuje její přehledné uspořádání (viz obsah). Otázky se vždy vztahují k jednotlivým biologickým oborům, které jsou členěny na dílčí disciplíny (např. botanika je rozdělena na anatomii a morfologii rostlin, fyziologii rostlin atd.). Snahou autorů bylo, aby dílčí soubory otázek svým počtem do určité míry korespondovaly s významem a rozsahem těchto disciplín v rámci gymnaziálního učiva biologie. Správné řešení je uvedeno v závěru této publikace. Již při prvním vydání této učebnice byly použity hlavně 4 typy testových otázek:
1)typ vícenásobné volby (úlohy svýběrem odpovědí)
Jde o výběr z několika nabízených možností, přičemž vždy alespoň jedna je správná. Tento typ otázek v učebnici převládá.
2)typ doplňovací
Tento druh testových otázek je založen na doplňování chybějících klíčových slov (popř. stručných charakteristik) v předloženém textu.
3)typ přiřazovací
Uvedený typ otázek je založen na zjišťování vzájemné souvislosti mezi biologickými objekty, jevy nebo tvrzeními, které jsou obvykle seřazeny ve dvou sloupcích.
4)typ dvoučlenné volby (úlohy dichotomické)
Do této skupiny patří otázky předkládané formou tvrzení s nabídnutou alternativní odpovědí „ano -ne“, doplněné zpravidla následným zdůvodněním odpovědi v rámci řešení.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Somatologie - 630 testových otázek a odpovědí

Somatologie - 630 testových otázek a odpovědí
Chalupová-Karlovská Vlastimila
NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC
229 Kč
skladem

Biologie buněk pro gymnázia

-10%
Biologie buněk pro gymnázia
Závodská Radka
SCIENTIA
298 Kč
skladem

Odmaturuj z biologie

Odmaturuj z biologie
M. Benešová, H. Hamplová, K. Knotová, P. Lefnerová, E. Pfeiferová, I. Sáčková, H. Satrapová
DIDAKTIS
229 Kč
skladem

Přehled středoškolské fyziky

Přehled středoškolské fyziky
Svoboda E. a kol.
PROMETHEUS
318 Kč
skladem

Genetika pro gymnázia

Genetika pro gymnázia
Kočárek Eduard
SCIENTIA
399 Kč
skladem

Nový přehled biologie

-3%
Nový přehled biologie
Rozsypal S. a kolektiv
SCIENTIA
960 Kč
skladem