DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk - přehled středoškolského učiva

Učebnice Český jazyk Přehled SŠ učiva je koncipována tak, aby vyhovovala nové podobě maturity.

Autor:Mašková Drahuše
Nakladatel:Výuka cz
Kód:15985
ISBN:8090257151
EAN:9788090257153
Dostupnost:skladem
Běžná cena:188 Kč
Sleva:15 %
Cena s DPH:160 Kč
Množství:
+-
ks
 • edice MATURITA - obsahuje cvičebnici + klíč
 • Tato kniha vám poslouží při pravidelné výuce češtiny a následně i při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu.
 • Pro studenty, kteří se chtějí dozvědět více nebo mají v úmyslu zabývat se studiem jazyk např. na vysoké škole (bohemistikou, slavistikou, žurnalistikou aj.), nabízí i tzv. něco navíc a zajímavosti.
 • Učební látka je rozdělena do dvou částí:
  - Teoretická část vychází ze středoškolských osnov a Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky MŠMT ČR. Vedle tradičního učiva je zahrnut např. terminologický slovníček, seznam vyjmenovaných slov a kapitola o tom, jak napsat písemnou práci. Pro větší názornost a srozumitelnost je do výkladu zařazeno také mnoho ukázek a příkladů. V každém ze 30 témat, jsou zdůrazněny barvou a kurzívou klíčová slova a příklady. Hlavní pojmy a souvislosti jsou ve výkladu záměrně opakovány, aby si student látku lépe zapamatoval. Jazykovědné termíny se užívají zčásti české a zčásti latinské.
  - Praktická část knihy (cvičebnice) je určena k ověření teoretických znalostí a jejich procvičení. Obsahuje pravopisná cvičení, texty k diktátům, komplexní jazykové rozbory a tzv. testy s uzavřenými odpověďmi či s výchozím textem. Na konci knihy je zařazen klíč s řešeními a slovníček pojmů.
 • Na konci knihy je zařazen klíč s řešeními a slovníček pojmů. Učebnici využijete:
  - v průběhu celého studia na střední škole
  - při přípravě ke společné i školní části maturity 
  - při přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy

 • Zpracováno dle požadavků MŠMT k nové podobě maturitní zkoušky (přehled středoškolského učiva).

Recenze učebnice

Učebnice edice MATURITA z nakladatelství PV VYUKA.cz  tvoří součást neustále se rozrůstajícího kompletu, jehož vydavatelé pružně reagují na nově se objevující požadavky přípravy k nové podobě maturitní zkoušky.

Celá řada přehledně a systematicky shrnuje veškeré středoškolské učivo předmětu český jazyk a literatura. Jednotlivé díly sady se dají používat zcela samostatně, jejich grafická a obsahová výstavba je však natolik promyšlená a kvalitní, že mezi jednotlivými díly existuje celá škála vazeb podporujících provázanost poznatků.

Kapitoly obsahují kromě hlavního výkladového textu také řadu barevných bloků. Na začátku kapitol jsou bloky se seznamem klíčových slov, která se většinou v rámci textu znovu objeví v růžovém bloku podávajícím definice odborných termínů. Modré bloky přinášejí zajímavosti vztahující se k probírané látce, zatímco bloky zelené barvy obsahují učivo nad rámec požadavků k maturitní zkoušce. V oranžových blocích si pak studenti přečtou ukázky z děl.

V učebnici je použito množství barevných i černobílých fotografií, map a obrázků, učivo je shrnuto do přehledných tabulek, schémat a grafů. Vysvětlované jevy jsou doprovázeny celou řadou vhodných příkladů a na závěr je teoretická část učenice doplněna krátkou praktickou cvičebnicí s doplňovacími i komplexními cvičeními a testy s klíčem.

Kniha tedy není pouhým přehledem učiva, ale slouží jako kvalitní učebnice tam, kde si žák potřebuje látku z větší míry osvojovat nebo opakovat v rámci samostudia. Je tedy vhodná pro studenty s individuálním studijním programem, pro studenty dálkového a distančního typu studia a v neposlední řadě pro studenty připravující se na maturitní a přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.

Další díly této řady se věnují literatuře, obsahům a rozborům literárních děl, testovým úlohám z českého jazyka nebo literatury a také četbě a rozboru textu ve čtyřdílné čítance.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Literatura - přehled středoškolského učiva

Literatura - přehled středoškolského učiva
Taťána Polášková, Dagmar Milotová
Výuka cz
199 Kč
skladem

Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny

-8%
Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny
Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudrys
SPN
183 Kč
skladem

MFCH tabulky pro střední školy

-5%
MFCH tabulky pro střední školy
Mikulčák Jiří
PROMETHEUS
189 Kč
skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

-10%
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová M., Kubičíková L.
PROMETHEUS
239 Kč
skladem

Chill out 1 - Angličtina pro střední odborné školy a učiliště

-5%
Chill out 1 - Angličtina pro střední odborné školy a učiliště
Tkadlečková C., Perná T., Krulišová D.
KLETT
379 Kč
skladem

Čítanka 1 k Literatuře - přehledu SŠ učiva

-2%
Čítanka 1 k Literatuře - přehledu SŠ učiva
Slanař Otakar
Výuka cz
147 Kč
skladem