DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Obsahy a rozbory děl k Literatuře - přehledu SŠ učiva

edice Maturita - 245 děl z české a světové literatury

Autor:Kolektiv autorů
Nakladatel:Výuka cz
Kód:31622
ISBN:9788086873152
EAN:9788086873152
Dostupnost:skladem
Běžná cena:199 Kč
Sleva:5 %
Cena s DPH:189 Kč
Množství:
+-
ks
  • Publikace je shodně s učebnicí LITERATURA – přehled SŠ učiva rozdělena do 21 tematických okruhů (vyjma kapitoly Základy literární teorie, zařazené pouze v učebnici literatury), které chronologicky mapují vývoj světové a české literatury od jejích počátků až po současnost.
  • OBSAHY A ROZBORY DĚL se v žádném případě nesnaží nahradit vlastní četbu, která je při studiu literatury nezbytná. Snahou autorů bylo předložit čtenáři takovou knihu, která mu poskytne základní údaje o autorovi a jeho tvorbě, ale zejména mu ukáže, jak lze s literárním dílem při jeho čtení a analýze pracovat. V centru pozornosti proto stojí jednotlivé aspekty, které jako celek dílo vytvářejí a podílejí se na jeho originalitě, ale i ty, které charakteristicky reprezentují autorovu tvorbu (či dané období, literární směr apod.).
  • Pro oživení a názornost je vždy zařazena krátká ukázka. Další přínosnou věcí předkládané učebnice je citát známé osobnosti, zpravidla literárního kritika či spisovatele. Jsou vybrány takové citáty a ty osobnosti, které se k danému dílu či autorovi přínosně, zajímavě a výstižně vyjádřili.

Recenze učebnice

moc nás těší vaše příznivé přijetí učebnice LITERATURA – přehled středoškolského učiva (a rovněž i učebnice ČESKÝ JAZYK – přehled středoškolského učiva), a proto doufáme, že i předkládaná učebnice vám bude při studiu vydatným a příjemným pomocníkem.
Učebnice OBSAHY A ROZBORY DĚL je spjata s výše jmenovanou učebnicí literatury. Shodně s ní je rozdělena do 21 tematických okruhů (vyjma kapitoly Základy literární teorie, zařazené pouze v učebnici literatury), které chronologicky mapují vývoj světové a české literatury od jejich počátků
 až po současnost. Představovaná literární díla korespondují s požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k nové podobě maturitní zkoušky. Zároveň jsme se při jejich výběru snažili zařadit opravdu to nejzajímavější a nejpřínosnější, co literaturu daného období výstižně charakterizuje a poskytuje vám praktický doklad o svém tvůrci i době.
Učebnice OBSAHY A ROZBORY DĚL se v žádném případě nesnaží nahradit vlastní četbu, která je při studiu literatury nezbytná. Naší snahou je předložit čtenáři takovou knihu, která mu poskytne základní údaje o autorovi a jeho tvorbě, ale zejména mu ukáže, jak lze s literárním dílem při jeho čtení a analýze pracovat. V centru pozornosti proto stojí jednotlivé aspekty, které jako celek dílo vytvářejí a podílejí se na jeho originalitě, ale i ty, které charakteristicky reprezentují autorovu tvorbu (či dané období, literární směr apod.).
Pro oživení a názornost je vždy zařazena krátká ukázka. Protože tato učebnice tvoří celek s vydávanými ČÍTANKAMI (všechna díla z této knihy najdete v příslušných dílech ČÍTANEK), je bibliografický údaj uváděn pouze v nich. V případě, že by se lišil překladatel, je uveden pod otázkou. Vlastní texty ukázek prošly několika rovinami korektur  a jejich podoba skutečně odpovídá uvedenému vydání v ČÍTANKÁCH – je tedy zachován původní pravopis se všemi jazykovými a stylistickými zvláštnostmi. Jedinou výjimku jsme udělali u antických jmen, která jsou důsledně uváděna ve shodě s platnými Pravidly českého pravopisu. U divadelních her jsme zvolili jednotnou grafickou úpravu scénických komentářů a jmen jednajících postav.
Další přínosnou věcí předkládané učebnice je citát známé osobnosti, zpravidla literárního kritika či spisovatele. Vybírali jsme takové citáty a ty osobnosti, které se k danému dílu či autorovi přínosně, zajímavě a výstižně vyjádřili.
Věříme, že se vám bude s touto knihou, čtyřmi díly ČÍTANEK a s LITERATUROU – přehledem středoškolského učiva dobře pracovat a že vám usnadní složitou cestu po světě literatury a jejich tvůrců.
Ke zopakování učiva českého jazyka a literatury v průběhu studia i před maturitní zkouškou vycházejí v edici MATURITA dále publikaceLITERATURA – testové úkoly a ČESKÝ JAZYK – testové úkoly.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Literatura - přehled středoškolského učiva

-5%
Literatura - přehled středoškolského učiva
Taťána Polášková, Dagmar Milotová
Výuka cz
188 Kč
skladem

Český jazyk - přehled středoškolského učiva

-15%
Český jazyk - přehled středoškolského učiva
Mašková Drahuše
Výuka cz
160 Kč
skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

-10%
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová M., Kubičíková L.
PROMETHEUS
239 Kč
skladem

Čítanka 1 k Literatuře - přehledu SŠ učiva

-2%
Čítanka 1 k Literatuře - přehledu SŠ učiva
Slanař Otakar
Výuka cz
147 Kč
skladem

MFCH tabulky pro střední školy

-10%
MFCH tabulky pro střední školy
Mikulčák Jiří
PROMETHEUS
177 Kč
skladem

Literatura - Testové úlohy

-10%
Literatura - Testové úlohy
Roman Kanda
Výuka cz
176 Kč
skladem