DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

První pomoc pro SZŠ

2., aktualizované vydání

Autor:Beránková,Fleková,Holzhauserová
Nakladatel:INFORMATORIUM
Kód:14739
ISBN:9788073330545
EAN:9788073330545
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:255 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice obsahuje kapitoly: zásady postupu při poskytování první pomoci, vybavení lékárny, polohování a transport, neodkladná resuscitace, krvácení, šok, bezvědomí, úrazy teplem a chladem, elektrickým proudem, poleptání, otravy, rány, poranění jednotlivých orgánů a částí těla, modelové situace.

200 stran, 105 obrázků, 3 tabulky

Recenze učebnice

Předkládáme vám učebnici, která reaguje na moderní pojetí první pomoci a jednotného záchranného systému. První pomocí rozumíme neodkladnou pomoc člověku v nouzi na místě, kde jeho postižení vzniklo. Poradit si v takové situaci by měl umět každý člověk. Naše učebnice je určena především studentům středních zdravotnických škol a vychází z učebních osnov.
Nechceme opakovat to, co si můžete přečíst v učebnici chirurgie, vnitřního lékařství, neurologie nebo ošetřovatelství. Předpokládáme však, že znalosti z těchto oborů v první pomoci využijete. U všech doporučených jednání předpokládáme, že zachránce bude volat profesionální záchranáře. Naše návody radí, co dělat, než odborná pomoc přijede. Je jasné, že sestra ví, kdy by bylo bezvýhradně vhodné zajistit žilní přístup, podat postiženému kyslík nebo ho zaintubovat. Řadu těchto výkonů by zvládla i sama udělat. Je k nim ale zapotřebí pověření lékaře a speciální pomůcky, které nejsou v každé situaci k dispozici.
Potřeba pomoci druhému člověku v nesnázi je motivována například potřebou spolunáležitosti a opory. Člověk má potřebu pomoc dávat, ale i přijímat. V náročné situaci jsou jistě znalosti ku prospěchu, ale hlavně to budou morální vlastnosti člověka, rozhodnost a zodpovědnost, které pomohou problém zvládnout.
Civilizovaná společnost uzákoňuje právní normy, které upravují poskytování pomoci lidem v náročné situaci. Trestní zákon České republiky například říká: „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, i když tak může učinit bez nebezpečí pro sebe anebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 6 měsíců.“ 
Zdravotníci, kteří jsou povinni pomoci v důsledku závazku svého povolání, budou potrestáni odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti (tedy dvojnásobně než ostatní lidé).
Také na řidiče pamatuje trestní zákon ve svých paragrafech:
„Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na které se zúčastnil, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, přestože tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 3 roky nebo zákazem činnosti.“
Věříme, že naše učebnice vám pomůže zorientovat se v problematice první pomoci a jednou třeba i zachránit lidský život.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují