DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Slabikář pro 1.ročník základní školy

ukázka z knihyukázka z knihy

pracovní učebnice

Autor:M. Kozlová, P. Tarábek, J. Halasová
Nakladatel:DIDAKTIS
Kód:13845
ISBN:8073580276
EAN:9788073580278
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:149 Kč
Množství:
+-
ks
 • Je koncipován jako pracovní učebnice, kde se rozvíjí čtení dalších písmen, slabik, slov prostřednictvím důsledně respektované hierarchie postupných kroků (vyvození nových písmen, spájení slabik do slov, čtení různých typů slov od nejsnadnějších po složité).
 • Texty a cvičení jsou koncipovány tak, aby vedly ke čtení s porozuměním.
 • Efektivní nácvik podporuje množství pro žáky přitažlivých neformálních cvičení, která motivují postavičky z rodiny skřítků.
 • Skřítci-rošťáci motivují a naznačují řešení různých cvičení (rozstříhané věty, zamalovaná písmena…), skřítci-kouzelníci označují ve Slabikáři vyvození nového učiva.
 • Texty v učebnici rozšiřují kvalitní slovní zásobu žáků a zahrnují široké spektrum jejich zájmů a dětem blízkých témat (zvířata domácí i exotická, cestování, příroda, hra, sport, rodina, doprava, minulost a současnost, město a venkov, realita a fantazie…).
 • V celé učebnici se systematicky objevuje také čtení psacího písma.
 • Novinkou této kolekce je, že mnohé stránky v učebnicích jsou navzájem úzce provázané tématem, grafickým zpracováním a ilustracemi, umožňují tím vícenásobné a přitom vždy nové využití ilustrací, textů či úkolů - učitelé se mohou k dříve probraným stránkám vracet a využít je k jinému typu práce, k nalézání dalších poznatků, podnětů a souvislostí.
 • Významným prvkem celého souboru jsou realisticky pojaté ilustrace, které kromě funkce estetické plní především funkci informační a didaktickou. Jsou dětem nápovědou ke správnému pochopení významu mnohých slov, oporou při rozvoji řečových dovedností a pravdivém poznávání věcí kolem sebe (k tomuto účelu jsou zastoupeny i lidé fyzicky či etnicky odlišní).
 • Slabikář obsahuje i mnoho říkanek a hádanek, které kromě čtení vybízejí k promýšlení a správné formulaci myšlenek.
 • V závěru Slabikáře se nachází čítanková část Malý čtenář, kterou tvoří zejména texty z klasického fondu dětské literatury, tato část může sloužit i pro mimoškolní práci nebo jako prázdninové čtení.
 • Schválilo MŠMT č.j. 17 911/2008 - 22 dne 5. září 2008 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací předmět český jazyk s dobou platnosti 6 let.
  • Hlavním záměrem při zpracování nové řady učebnic bylo efektivně skloubit současné požadavky i nároky na vzdělávání a moderní trendy ve výuce českého jazyka spolu s poutavostí učebního materiálu pro učitele i žáky. Při tvorbě byly zohledňovány požadavky učitelů z praxe tak, aby učebnice umožňovaly efektivní a zábavnou práci v kolektivu rozdílně nadaných žáků s nejrozmanitějšími zájmy a problémy.
  • Řada učebnic je zpracována s ohledem na návaznost učiva mezi jednotlivými ročníky. Učebnice jsou tvořeny podle vzdělávacího programu Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

  A4, brožovaný, 120 stran

  S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

  Písmenkář pro 1. ročník ZŠ

  Písmenkář pro 1. ročník ZŠ
  Kozlová M., Tarabák P.
  DIDAKTIS
  84 Kč
  skladem

  Malá písanka 3 pro 1.ročník ZŠ

  Malá písanka 3 pro 1.ročník ZŠ
  Halasová J.
  DIDAKTIS
  29 Kč
  skladem

  Malá písanka 1 pro 1. ročník ZŠ

  Malá písanka 1 pro 1. ročník ZŠ
  J. Halasová
  DIDAKTIS
  29 Kč
  skladem

  Malá písanka 2 pro 1. ročník ZŠ

  Malá písanka 2 pro 1. ročník ZŠ
  J. Halasová
  DIDAKTIS
  35 Kč
  skladem

  Velká písanka pro 1. ročník ZŠ

  Velká písanka pro 1. ročník ZŠ
  M. Kozlová
  DIDAKTIS
  44 Kč
  skladem

  Hudební výchova 4.r. ZŠ - učebnice

  Hudební výchova 4.r. ZŠ - učebnice
  Lišková M., Hurník L.
  SPN
  115 Kč
  skladem