Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Fyzika 7.r. základní školy

  Naše cena s DPH:
  196 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jiří Bohuněk, Růžena Kolářová
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28911
  EAN:
  9788071964971
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Učebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.
  • V jednotlivých článcích je uvedeno stručné vysvětlení nových poznatků a ukázky jejich využití v denním životě, ale i návody na pozorování a provádění pokusů. V závěru každého článku je shrnutí toho, co je užitečné si zapamatovat. V učebnici jsou zařazeny i laboratorní úlohy a výsledky úloh.
  • Řadu učebnic nově doplňuje příručka pro učitele, jejíž první část může být pro učitele fyziky jednou z inspirací při tvorbě ŠVP. V druhé části příručky jsou podrobná řešení úloh ze všech čtyř učebnic opatřená doplňujícími poznámkami jak k možným dalším variantám úloh, tak radami a zkušenostmi z realizace pokusů. V závěru je uvedena literatura a webové stránky, kde lze nalézt další informace k fyzice, její historii i k využití fyzikálních poznatků.

   

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  203

  O učebnici

  Jakými otázkami se budete zabývat v sedmém ročníku?

  Pozorujeme-li dnešní svět, máme dojem, že všechno se pohybuje. Jak poznáme, že se něco pohybuje, nebo je v klidu? Uměli byste rozhodnou, který ze dvou chlapců běží rychleji, když běží proti sobě? Naučíme se popisovat pohyby a určovat jejich rychlost. Budeme při tom trochu víc než v šestém ročníku používat i matematiku. Ukážeme si, jak lze průběh pohybu výhodně zaznamenat pomocí grafů, ale také, jak lze z grafu "přečíst", jaký měl pohyb průběh.

  Co vlastně způsobí, že se auto rozjede, zrychlí svůj pohyb nebo zabrzdí? Proč při zakopnutí padáme dopředu a při uklouznutí spadneme na záda? Poznali jsme, že příčinou každé změny pohybu tělesa je působení jiného tělesa silou. Umíme už měřit sílu. Budeme podrobně zkoumat, na čem závisejí různé účinky síly.

  Napadlo vás při prázdninových hrách u vody, proč nafouknutý míč plove, ale kámen spadne ke dnu? Zkuste zatlačit nafouknutý balon do vody. Proč to jde těžko? Uměli byste vysvětlit, jaká síla působí, že při pití brčkem stoupá limonáda nahoru? Na tyto a další otázky budeme hledat odpověď při zkoumání vlastností kapalin a plynů.

  Proč ve dne vidíme věci kolem nás a v noci ne? Jak to, že v klidné hladině jezera nebo rybníku vidíme okolní stromy jako v zrcadle? Zkuste ponořit do sklenice s vodou šikmo tužku a podívejte se na ni shora. Proč se nám zdá jakoby nalomená? Odpovědi na takovéto otázky budete hledat při zkoumání světelných jevů.

  Stejně jako v šestém ročníku naleznete v učebnici návody na pozorování a provádění pokusů. V některých pokusech budete jako zdroj světla používat svíčku. Tyto pokusy dělejte jen pod dozorem učitele nebo rodičů. Nejdůležitější nové poznatky jsou v textu žlutě podloženy.

  Za každým článkem jsou zařazeny Otázky a úkoly. V závěru učebnice jsou uvedeny návody na laboratorní úlohy. V nich si budete moci vyzkoušet, jak dovedete samostatně využívat své experimentální dovednosti při řešení časově náročnějších úloh. Důležitým úkolem laboratorních úloh je, abyste se naučili přehledně zaznamenat výsledky svých pozorování a měření a vyvodili z nich správné závěry.

  Budete opět používat Tabulky pro základní školu, které vydalo nakladatelství Prometheus v Praze. Pro zjednodušení je v učebnici budeme stručně označovat pouze slovem Tabulky.   

      

  Obsah učebnice

      PŘEDMLUVA

  1   POHYB A SÍLA

  • POHYB TĚLESA
  • Co už máme znát?
  • 1.1 Klid a pohyb tělesa
  • 1.2 Jak můžeme popsat pohyb?
  • 1.3 Nerovnoměrný a rovnoměrný pohyb
  • 1.4 Rychlost rovnoměrného pohybu
  • 1.5 Dráha při rovnoměrném pohybu tělesa
  • 1.6 Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu tělesa
  •        Úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 1.1 až 1.6
  • SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL
  • Co už víme o síle?
  • 1.7 Znázornění síly
  • 1.8 Gravitační síla a hmotnost tělesa
  • 1.9 Skládání sil stejného směru
  • 1.10 Skládání sil opačného směru
  • 1.11 Rovnováha dvou sil
  • 1.12 Skládání různoběžných sil
  • 1.13 Těžiště tělesa
  • 1.14 Rovnovážná poloha tělesa
  • POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY, POHYBOVÉ ZÁKONY
  • 1.15 Urychlující a brzdné účinky síly na těleso
  • 1.16 Zákon setrvačnosti
  • 1.17 Zákon vzájemného působení dvou těles
  •          Úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 1.7 až 1.17
  • OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY
  • 1.18 Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka
  • 1.19 Užití páky
  • 1.20 Kladky
  • DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY
  • 1.21 Tlaková síla
  • 1.22 Tlak v praxi
  • TŘENÍ
  • 1.23 Třecí síla
  • 1.24 Třecí síly v denní i technické praxi
  •          Úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 1.18 až 1.24

  2   MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ

  • MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN
  • Co už víme o kapalinách?
  • 2.1 Pascalův zákon
  • 2.2 Hydraulická zařízení
  • 2.3 Účinky gravitační síly Země na kapalinu
  • 2.4 Hydrostatický tlak
  • 2.5 Vztlaková síla působící na těleso v kapalině
  • 2.6 Archimedův zákon
  • 2.7 Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině
  • 2.8 Plování nestejnorodých těles
  •       Úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 2.1 až 2.8
  • MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ
  • Co už víme o plynech?
  • 2.9 Atmosféra Země. Atmosférický tlak
  • 2.10 Měření atmosférického tlaku
  • 2.11 Změny atmosférického tlaku
  • 2.12 Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země
  • 2.13 Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr
  •          Úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 2.9 až 2.13

  3   SVĚTELNÉ JEVY

  • 3.1 Světelné zdroje. Rychlost světla
  • 3.2 Přímočaré šíření světla
  • 3.3 Měsíční fáze
  • 3.4 Stín
  • 3.5 Odraz světla. Zákon odrazu světla
  • 3.6 Zobrazení rovinným zrcadlem
  • 3.7 Zrcadla v praxi
  •       Úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 3.1 až 3.7
  • 3.8 Lom světla
  • 3.9 Rozklad světla optickým hranolem
  • 3.10 Barva těles

  L   LABORATORNÍ ÚLOHY 1 AŽ 5

  • Laboratorní úlohy
  • REJSTŘÍK
  • VÝSLEDKY ÚLOH
  • KLÍČOVÉ KOMPETENCE A VÝSTUPY

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Fyzika 7.r. základní školy souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?